REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy
Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych
Nicola Zięba
Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika/ Fot. Fotolia
Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Jakie prawa ma pracownik w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wystawia pracownikowi w przypadku zakończenia stosunku pracy. Nierzadko zdarza się, że świadectwa obarczone są błędami i pomyłkami. Jak szybko powinien zareagować pracownik i co powinien zrobić, by otrzymać prawidłowy dokument świadectwa pracy?

Autopromocja

Niedawno, bo 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców, uchwalona z myślą o umożliwieniu realizacji planu „Morawieckiego”. Ustawa ta zmodyfikowała przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, pracodawca - jak dotychczas - jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, przy czym wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia, jednak wyłącznie na wniosek pracownika.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 - praktyczny komentarz z przykładami

Taki wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Dodatkowo, może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej – czyli również w formie maila. Od momentu złożenia wniosku, pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak jeżeli pracodawca nie będzie miał zamiaru dalszego zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, ma on obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy (zatem jeżeli pracownik uprzednio złożył wniosek o wydanie świadectwa i zgodnie z prawem je otrzymał, to za ten okres nie otrzyma już ponownie świadectwa pracy).

Należy pamiętać, że w żadnym wypadku wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. To znaczy, że pracodawca nie jest uprawniony do stawiania warunków, dla przykładu: pracownik musi oddać odzież służbową, czy rozliczyć się z podróży służbowych by otrzymać świadectwo etc.

Termin i doręczenie świadectwa

W przypadku określonym w art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie (nie rozwijając wątku terminologii - tzn. możliwie jak najszybciej). Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Jakie prawa ma pracownik w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy?

1. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy kierowany do pracodawcy.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa niezależnie od tego, czy poniósł jakąkolwiek szkodę.

Co istotne, sprostowanie świadectwa pracy nie służy do kwestionowania, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło zgodnie z prawem (to należy do właściwości sądów pracy). Świadectwo jest dokumentem, który zawiera jedynie fakty określone w art. 97 § 2 KP.

W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca zawiadamia o tym pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

2. Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy kierowane do sądu pracy. 

W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Ma na to 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

3. Wystąpienie z żądaniem o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Warunek: szkoda polegająca na pozostawaniu bez pracy .

Roszczenie pracownika o zasądzenie odszkodowania za wystąpienie szkody powstałej wskutek okoliczności wymienionych powyżej określa art. 99 KP. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Jeżeli pracownik zdecyduje się na dochodzenie roszczeń w tym trybie, powinien udowodnić przed sądem szkodę. Szkoda ma w tym przypadku polegać na pozostawaniu bez pracy i powstać wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Pomiędzy tymi okolicznościami a szkodą, powinien występować związek przyczynowy, który również trzeba wykazać (np. pracownik może powołać się na odmowę zatrudnienia w innej spółce spowodowaną niemożnością przedstawienia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia).

Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

4.  Wystąpienie z żądaniem o naprawienie szkody do sądu pracy .

Warunek: szkoda powstała z innej przyczyny niż pozostawanie bez pracy (wówczas znajdzie zastosowanie art. 99 KP, opisany powyżej).

W doktrynie prawa pracy podkreśla się, że jeżeli szkoda nie polega na pozostawaniu bez pracy, a np. na odmowie przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z brakiem w świadectwie pracy informacji o okresie pracy w szczególnych warunkach, wówczas pracownik może na podstawie art. 471 KC w zw. z art. 300 KP, dochodzić od pracodawcy naprawienia tejże szkody. Również w tym przypadku pracownik powinien wykazać szkodę oraz związek przyczynowy.

Skarga kasacyjna?

Kwestię dopuszczalności (a raczej niedopuszczalności) złożenia skargi kasacyjnej w przedmiocie sprostowania świadectwa pracy rozstrzygnął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 marca 2008 r., sygn. II PK 178/07, w którym to postanowił, co następuje: „W sprawach dotyczących świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych: roszczenia o wydanie świadectwa pracy lub jego sprostowanie oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy skarga kasacyjna jest niedopuszczalna”.

Świadectwo pracy po wyroku uwzględniającym powództwo pracownika

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego

- pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tej czynności prawnej, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 KP (uchw. SN z 4.11.2009 r., I PZP 4/09),

- pracownik może na podstawie art. 471 KC w związku z art. 300 KP dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy (wyr. SN z 27.6.2011, I PK 200/10),

- świadectwo pracy jest dokumentem, który ma potwierdzać zdarzenia i czynności w znaczeniu faktycznym. Żądanie sprostowania świadectwa pracy nie jest trybem, w którym pracownik mógłby weryfikować zgodność z prawem tych czynności (wyr. SN z 15.12.2009 r., II PK 156/09),

- świadectwo pracy nie zawiera oświadczeń woli, lecz wyłącznie oświadczenia wiedzy (wyr. SN z 7.6.1994 r., I PRN 29/94),

- świadectwo pracy nie zawiera elementów ocennych, tylko fakty wskazane w art. 97 KP. Nie tworzy, ani nie pozbawia praw podmiotowych (wyr. SN z 20.2.1991 r., I PR 422/90).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców;

- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Polecamy serwis: Umowa o pracę

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Ciąża w okresie wypowiedzenia. Przepisy, orzecznictwo

  Nierzadko zdarza się, że kobieta nie wie o tym, że w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest w ciąży. Może się zdarzyć także sytuacja, że co prawda w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była w ciąży, ale zaszła w ciąże w okresie biegu wypowiedzenia.

  Nowe przepisy BHP 2024 – pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja

  Pracodawcom zostały już tylko dwa miesiące na reorganizację środowiska pracy zgodnie z nowymi przepisami BHP. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie 17 listopada 2023 r, wprowadza istotne zmiany w wyposażeniu stanowisk pracy. Pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja 2024 r.

  Branżowe centra umiejętności wesprą kształcenie zawodowe młodocianych. Premier podpisał rozporządzenie

  Branżowe centra umiejętności to nowy rodzaj placówek systemu oświaty wprowadzony nowelizacją Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. BCU mają umożliwiać  uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Premier Donald Tusk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Umożliwi to prowadzenie przez BCU turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych, którzy uczą się zawodu.

  REKLAMA

  Uposażenia w policji. Zmiana wysokości dodatku za stopień

  W 2024 r. wzrosła kwota bazowa dla funkcjonariuszy policji. Wzrost kwoty bazowej powoduje wzrost miesięcznego uposażenia policjantów. Do tego niezbędna jest zmiana przepisów rozporządzenia regulującego wysokość ich uposażenia, w tym stawek dodatku za stopień.

  Komunikat PFRON: Znacznie dłuższy okres dofinansowania do wynajmu mieszkania

  1 marca 2024 r. weszła w życie korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Wydłużony został okres, na który może być udzielone dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego.

  Nowe przepisy dla rolników od 7 marca 2024 r. Zmiany dot. BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  W czwartek 7 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Jakie zasady BHP wynikają z tego rozporządzenia? Co muszą wiedzieć rolnicy?

  Posiłki profilaktyczne. Czy nadejście wiosny zwalnia pracodawców z obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom

  Mamy dopiero początek marca, ale temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni Celsjusza sugerują koniec zimy i początek wiosny. Czy oznacza to, że pracodawca może zaprzestać wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni podczas zimy?

  REKLAMA

  Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

  7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

  Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników od 1 marca 2024 r. W czasie nauki zawodu młodociany może zarobić nawet 754,04 zł

  Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego dostają podwyżki wynagrodzeń. Począwszy od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe stawki, których podstawą jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Dzięki temu młodociany w pierwszym roku nauki zawodu zarobi 603,23 zł, a w trzecim roku – 754,04 zł. 

  REKLAMA