REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy
Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych
Nicola Zięba
Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika/ Fot. Fotolia
Wydanie błędnego świadectwa pracy - uprawnienia pracownika/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Jakie prawa ma pracownik w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca wystawia pracownikowi w przypadku zakończenia stosunku pracy. Nierzadko zdarza się, że świadectwa obarczone są błędami i pomyłkami. Jak szybko powinien zareagować pracownik i co powinien zrobić, by otrzymać prawidłowy dokument świadectwa pracy?

REKLAMA

Autopromocja

Niedawno, bo 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców, uchwalona z myślą o umożliwieniu realizacji planu „Morawieckiego”. Ustawa ta zmodyfikowała przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, pracodawca - jak dotychczas - jest zobowiązany do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, przy czym wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. W takim przypadku pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia, jednak wyłącznie na wniosek pracownika.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 - praktyczny komentarz z przykładami

REKLAMA

Taki wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Dodatkowo, może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej – czyli również w formie maila. Od momentu złożenia wniosku, pracodawca ma 7 dni na wydanie świadectwa pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jednak jeżeli pracodawca nie będzie miał zamiaru dalszego zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, ma on obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy (zatem jeżeli pracownik uprzednio złożył wniosek o wydanie świadectwa i zgodnie z prawem je otrzymał, to za ten okres nie otrzyma już ponownie świadectwa pracy).

Należy pamiętać, że w żadnym wypadku wydanie świadectwa nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. To znaczy, że pracodawca nie jest uprawniony do stawiania warunków, dla przykładu: pracownik musi oddać odzież służbową, czy rozliczyć się z podróży służbowych by otrzymać świadectwo etc.

Termin i doręczenie świadectwa

W przypadku określonym w art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie (nie rozwijając wątku terminologii - tzn. możliwie jak najszybciej). Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Jakie prawa ma pracownik w związku z wydaniem wadliwego świadectwa pracy?

1. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy kierowany do pracodawcy.

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa niezależnie od tego, czy poniósł jakąkolwiek szkodę.

Co istotne, sprostowanie świadectwa pracy nie służy do kwestionowania, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło zgodnie z prawem (to należy do właściwości sądów pracy). Świadectwo jest dokumentem, który zawiera jedynie fakty określone w art. 97 § 2 KP.

W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pracodawca zawiadamia o tym pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

2. Powództwo o sprostowanie świadectwa pracy kierowane do sądu pracy. 

W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Ma na to 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

3. Wystąpienie z żądaniem o naprawienie szkody wyrządzonej wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Warunek: szkoda polegająca na pozostawaniu bez pracy .

Roszczenie pracownika o zasądzenie odszkodowania za wystąpienie szkody powstałej wskutek okoliczności wymienionych powyżej określa art. 99 KP. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Jeżeli pracownik zdecyduje się na dochodzenie roszczeń w tym trybie, powinien udowodnić przed sądem szkodę. Szkoda ma w tym przypadku polegać na pozostawaniu bez pracy i powstać wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Pomiędzy tymi okolicznościami a szkodą, powinien występować związek przyczynowy, który również trzeba wykazać (np. pracownik może powołać się na odmowę zatrudnienia w innej spółce spowodowaną niemożnością przedstawienia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia).

Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

4.  Wystąpienie z żądaniem o naprawienie szkody do sądu pracy .

Warunek: szkoda powstała z innej przyczyny niż pozostawanie bez pracy (wówczas znajdzie zastosowanie art. 99 KP, opisany powyżej).

W doktrynie prawa pracy podkreśla się, że jeżeli szkoda nie polega na pozostawaniu bez pracy, a np. na odmowie przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z brakiem w świadectwie pracy informacji o okresie pracy w szczególnych warunkach, wówczas pracownik może na podstawie art. 471 KC w zw. z art. 300 KP, dochodzić od pracodawcy naprawienia tejże szkody. Również w tym przypadku pracownik powinien wykazać szkodę oraz związek przyczynowy.

Skarga kasacyjna?

Kwestię dopuszczalności (a raczej niedopuszczalności) złożenia skargi kasacyjnej w przedmiocie sprostowania świadectwa pracy rozstrzygnął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 marca 2008 r., sygn. II PK 178/07, w którym to postanowił, co następuje: „W sprawach dotyczących świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych: roszczenia o wydanie świadectwa pracy lub jego sprostowanie oraz roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy skarga kasacyjna jest niedopuszczalna”.

Świadectwo pracy po wyroku uwzględniającym powództwo pracownika

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego

- pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tej czynności prawnej, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 KP (uchw. SN z 4.11.2009 r., I PZP 4/09),

- pracownik może na podstawie art. 471 KC w związku z art. 300 KP dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy (wyr. SN z 27.6.2011, I PK 200/10),

- świadectwo pracy jest dokumentem, który ma potwierdzać zdarzenia i czynności w znaczeniu faktycznym. Żądanie sprostowania świadectwa pracy nie jest trybem, w którym pracownik mógłby weryfikować zgodność z prawem tych czynności (wyr. SN z 15.12.2009 r., II PK 156/09),

- świadectwo pracy nie zawiera oświadczeń woli, lecz wyłącznie oświadczenia wiedzy (wyr. SN z 7.6.1994 r., I PRN 29/94),

- świadectwo pracy nie zawiera elementów ocennych, tylko fakty wskazane w art. 97 KP. Nie tworzy, ani nie pozbawia praw podmiotowych (wyr. SN z 20.2.1991 r., I PR 422/90).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorców;

- Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. 

Polecamy serwis: Umowa o pracę

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin pracy w tygodniu w Polsce do 2027 roku? Inne państwa już testowały: efekty są zachęcające

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA