reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

W sytuacji niesłusznego otrzymania przez pracownika wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, pracownikowi przysługują określone uprawnienia. Pracownik może skierować sprawę do sądu, który oceni zasadność zwolnienia.

W sytuacji, w której pracownik ma zastrzeżenia co do wypowiedzenia mu umowy o pracę, może on złożyć stosowne odwołanie do sądu powszechnego. Może przedtem żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Komisja pojednawcza może być powołana wspólnie przez pracodawcę i zakładową organizację związkową, a jeśli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacji związkowa - przez pracodawcę, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników. Ponad to kodeks pracy zastrzega, iż zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu wynikłego ze stosunku pracy.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, wnosi się do sądu rejonowego właściwości ogólnej pozwanego, bądź do sądu, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w okręgu którego znajduje się zakład pracy.

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

W sytuacji, w której sąd pracy uzna, iż wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o prace, sąd pracy, uwzględniając żądania pracownika, może orzec o jego bezskuteczności, zaś jeśli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowaniu.

Stosowne odwołanie, na mocy którego pracownik może dochodzić swoich uprawnień, należy wnieść w przewidzianym ustawowo terminie, który to wynosi 7 dni, licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Wskazać należy, iż w wypowiedzeniu umowy o pracę, pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Rozstrzygnięcia sądu

Jak już wspomniano powyżej, pracownik może dochodzić uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a w sytuacji, w której doszło już do rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Sąd nie orzeka o przywróceniu do pracy, nawet na prośbę pracownika, jeśli byłoby ono niemożliwe lub niecelowe ze względu na stosunki łączące strony sporu, np. gdy strony są skłócone, co uniemożliwiałoby kontynuowanie stosunku podległości. Sąd nie może zrezygnować z uznania wypowiedzenia za nieskuteczne lub przywrócenia do pracy na rzecz odszkodowania, ze względu na stosunki miedzy stronami, jeśli pracownikiem wnioskującym o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenie do pracy jest kobieta w ciąży lub pracownik, będący w tak zwanym okresie ochronnym czyli pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia u pozwanego pracodawcy zapewniał mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ta szczególna ochrony wskazanych grup pracowników nie dotyczy sytuacji, w której ich przywrócenie jest niemożliwe ze względu na wypowiedzenie im umowy w związku z ogłoszeniem likwidacji lub upadłością pracodawcy. Wówczas sąd orzeka o odszkodowaniu.

Zobacz także: Uprawnienia pracownika w związku z bezprawnym wypowiedzeniem

Wysokość odszkodowania, przysługującego pracownikowi w związku z bezprawnym lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem mu umowy o prace przez pracodawcę zawartej na czas nieokreślony, wynosi tyle, ile wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie mniej jednak niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Okres pozostawania bez pracy, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie, wlicza się do okresu jego zatrudnienia.

W przypadku, gdy wobec pracownika zostanie orzeczone przywrócenie do pracy z tytuły nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy i podejmie on pracę na mocy orzeczenia, przysługuje mu wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie to przysługuje w wysokości równej wynagrodzeniu za okres maksymalnie 2 miesięcy, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, za okres maksymalnie 1 miesiąca.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama