| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Dokumentacja pracownicza > Lista obecności dla pracowników

Lista obecności dla pracowników

Lista obecności pracowników jest dobrym i zarazem prostym sposobem na sprawdzenie, czy pracownik stawił się w pracy. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest ona podstawą do poprawnego rozliczenia czasu pracy pracownika.

Ewidencja czasu pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z art. 149 § 1 Kodeksu pracy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. Celem prowadzenia takiej ewidencji jest ustalenie prawidłowego poziomu wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi oraz innych świadczeń związanych z pracą. Zgodnie z rozporządzeniem ewidencja czasu pracy powinna zawierać informacje o:

  • pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dyżurach,
  • urlopach,
  • zwolnieniach od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,
  • w stosunku do pracowników młodocianych także o czasie ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

 Pracodawca na żądanie pracownika jest zobowiązany udostępnić ewidencję czasu pracy pracowników.

Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy - 10 praktycznych wskazówek

Lista obecności a karta ewidencji czasu pracy

Należy podkreślić, że lista obecności, którą prowadzi wielu pracodawców nie jest tożsama z opisaną kartą ewidencji. Zawiera ona mniej informacji, które są wymagane przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy. Zazwyczaj listy obecności składają się z podpisów pracowników ze wskazaniem konkretnego dnia. Brakuje w nich więc informacji o konkretnych godzinach pracy w ciągu dnia. Listy obecności nie zawierają także żadnych informacji o godzinach nadliczbowych. Tymczasem pracodawca powinien w sposób zgodny z przepisami ewidencjonować czas pracy swoich podwładnych, ponieważ uchybienia w tej sprawie mogą skutkować grzywną w wysokości nawet do 30 000 zł.

Porozmawiaj o tym na naszym forum!

Lista obecności

Kodeks pracy nie reguluje kwestii sposobu potwierdzania obecności w pracy. Uznaje się więc, że pracodawca w tym zakresie posiada dowolność, tzn. to od niego zależy, jaką wybierze formę sprawdzania, czy pracownik stawił się w miejscu pracy. Najczęściej pracodawca decyduje się na listę obecności pracowników, gdyż jest to prosty sposób.

Pracownicy powinni zostać poinformowani o sposobie i zasadach potwierdzania obecności w pracy. Zazwyczaj zapisy dotyczące tej kwestii znajdują się w regulaminie pracy. Listy obecności zwykle tworzone są w formie tabeli. Pracownik musi złożyć swój własnoręczny podpis w odpowiedniej rubryce wskazującej na konkretny dzień pracy, najczęściej robi to przy wejściu lub wyjściu z miejsca pracy. Lista obecności powinna być umieszczona w ogólnie dostępnym miejscu. Pracodawca lub upoważniona przez niego osoba, o wyznaczonej wcześniej godzinie, podpisem potwierdza zgodność zawartych w liście informacji ze stanem faktycznym.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Lista obecności - obowiązek?

Prowadzenie listy obecności nie jest dla pracodawcy obowiązkowe. Jednak w pewnych przypadkach może okazać się mu pomocne. Pracodawca, który nie prowadził list obecności, musi liczyć się z tym, że to na nim będzie spoczywał ciężar dowodu w razie nieobecności pracownika w pracy.

Czy pracownicy muszą codziennie podpisywać listę obecności?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »