reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

W 2017 roku nastąpiła zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynosi on 20,83. Jak krok po kroku ustalić ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy?

Sprawdź -> Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018 r.

Pracownikowi, który kończy zatrudnienie, a nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, przysługuje z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Do obliczenia ekwiwalentu przyjmuje się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. W 2017 r. należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń pracownika przez współczynnik urlopowy wynoszący 20,83. Następnie tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu dzieli się przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy pracownika. Obliczony w ten sposób ekwiwalent za 1 godzinę urlopu mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w razie niewykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu, jeżeli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Podstawa wymiaru ekwiwalentu

W celu ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop przyjmuje się do obliczeń wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Jednakże przy obliczeniach nie uwzględnia się takich składników jak tzw. premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie chorobowe, urlopowe, za przestój, trzynastki, jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie (§ 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; dalej: rozporządzenie urlopowe).

W odniesieniu do ekwiwalentu, składniki wynagrodzenia zostały pogrupowane na przysługujące:

● w stawce miesięcznej w stałej wysokości,
● zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc,
● zmienne za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu, tj. w miesiącu rozwiązania/wygaśnięcia umowy o pracę.

Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy jego ustalaniu w średniej wysokości z tego okresu.

Pracownik otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł oraz zmienne premie miesięczne uzależnione od stopnia wykonania zadań w miesiącu. Wraz z końcem stycznia 2017 r. rozwiąże się jego umowa o pracę na czas nieokreślony. Przysługuje mu ekwiwalent za 3 dni niewykorzystanego urlopu za 2017 r. (urlop proporcjonalny). Premie wypłacone w okresie październik–grudzień 2016 r. wyniosły odpowiednio 1100 zł, 980 zł, 1200 zł – razem 3280 zł. Podstawę obliczenia ekwiwalentu stanowi:
● średnie zmienne wynagrodzenie: 3280 zł : 3 = 1093,33 zł oraz
● wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł
Łącznie podstawa obliczenia ekwiwalentu wynosi 5893,33 zł (4800 zł + 1093,33 zł).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się też w średniej wysokości, ale z tego dłuższego okresu.

Pracownik otrzymuje stałe zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 5000 zł oraz premie kwartalne, uzależnione od wyników pracy. Jego stosunek pracy rozwiąże się 28 lutego 2017 r. Pracownik nie wykorzystał urlopu za 2017 r. w wymiarze 5 dni oraz 10 dni z roku poprzedniego (łącznie 15 dni). Za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozwiązania umowy o pracę pracownik pobrał premie w kwotach: 2500 zł, 1700 zł, 2000 zł, 2300 zł – razem 8500 zł.
Podstawę obliczenia ekwiwalentu stanowi:
● średnia premia z tego 12-miesięcznego okresu: 8500 zł : 12 = 708,33 zł oraz
● wynagrodzenie zasadnicze – 5000 zł.
Podstawa do ekwiwalentu to 5708,33 zł (5000 zł + 708,33 zł).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Aktualizacja: 16.11.2017

Autor:

specjalista w zakresie płac i kadr

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.
Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama