| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Rodzaje ekwiwalentów pracowniczych w Kodeksie pracy

Rodzaje ekwiwalentów pracowniczych w Kodeksie pracy

Ekwiwalenty pracownicze w szczególności rekompensują pracownikom świadczenia, których nie mogli otrzymać w ich pierwotnej postaci. Kodeks pracy wyróżnia m.in. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obu­wia roboczego a także ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jest świadcze­niem pieniężnym wypłacanym w momencie rozwią­zania lub wygaśnięcia umowy o pracę w związku z niewykorzystaniem w naturze urlopu wypoczyn­kowego przysługującego pracownikowi. Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracow­nika urlop wypoczynkowy oblicza się:
 

  • dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń wchodzących do jego podstawy przez współ­czynnik urlopowy, następnie
  • dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez dobową normę czasu pracy (przez 8 godzin, a w przypadku niektórych zatrudnionych przez 7 godzin), a następnie
  • mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewyko­rzystanego przez pracownika urlopu wypo­czynkowego.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

W przypadku pracowników zatrudnionych w nie­pełnym wymiarze czasu pracy wartość współ­czynnika urlopowego należy obniżyć proporcjo­nalnie do wymiaru etatu danego pracownika. Ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo­czynkowy nie trzeba wypłacać, jeżeli pracownik umówi się z pracodawcą na wykorzystanie urlopu w czasie następnej umowy o pracę zawartej bez­pośrednio po zakończeniu poprzedniej umowy zawartej z tym samym pracodawcą (np. niewyko­rzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w czasie zatrudnienia na umowę na okres próbny, zostanie wykorzystany podczas dalszego zatrud­nienia na podstawie umowy na czas określony lub nieokreślony).

Ekwiwalent za odzież roboczą

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obu­wia roboczego jest rekompensatą pieniężną za używanie przez pracowników przy pracy ich pry­watnej odzieży i obuwia. Ekwiwalent powinien uwzględniać aktualne ceny tych rzeczy. Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej jest rekompensatą pieniężną za ponie­sione przez pracownika koszty prania i konser­wacji odzieży roboczej. Powinien rekompen­sować rzeczywiście ponoszone koszty prania i konserwacji.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »