REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS 2022

Zbieg tytułów do ubezpieczeń zus - praca na podstawie umowy o prace, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, emerytura, renta
Zbieg tytułów do ubezpieczeń zus - praca na podstawie umowy o prace, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, emerytura, renta
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbieg tytułów do ubezpieczeń ZUS w 2022 roku - oto przykłady podane przez ZUS oraz poradniki dotyczące zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Co w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej?

Zbieg tytułów do ubezpieczeń 2022

Masz kilka tytułów do ubezpieczeń społecznych – jakimi ubezpieczeniami jesteś objęty? Oto wybrane przez ZUS przypadki.

Autopromocja

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów? Jednocześnie pracujesz na umowę o pracę i prowadzisz własną działalność? Jest to tzw. zbieg tytułów do ubezpieczeń. Tytułami do ubezpieczeń społecznych są m.in.:  

 • umowa o pracę,  
 • umowa zlecenia,  
 • prowadzenie pozarolniczej działalności,  
 • przebywanie na urlopie wychowawczym,  
 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego.  

Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach będziesz ubezpieczony. 

Umowa o pracę i inne tytuły do ubezpieczeń

Jakie są zasady ubezpieczeń przy umowie o pracę?

1. Umowa o pracę (co najmniej minimalne wynagrodzenie) i umowa zlecenie lub działalność gospodarcza

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz w niej zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie i jednocześnie wykonujesz umowę zlecenia lub równoważną (umowa zlecenia, umowa agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) albo prowadzisz działalność gospodarczą

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko ze stosunku pracy. Z tytułu umowy zlecenia albo prowadzenia działalności możesz przystąpić do ubezpieczeń społecznych dobrowolnie.  

2. Umowa o pracę (wynagrodzenie niższe niż minimalne) i umowa zlecenie lub działalność gospodarcza

Pracujesz na podstawie umowy o pracę, nie masz w niej zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie wykonujesz umowę zlecenia albo prowadzisz działalność gospodarczą

 • Ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umowy zlecenia lub prowadzenia działalności. 

3. Umowa o pracę i zasiłek macierzyński

Pobierasz zasiłek macierzyński i dodatkowo pracujesz na podstawie umowy o pracę

 • Ubezpieczenia społeczne są dla Ciebie obowiązkowe z obu tytułów. 

4. Umowa o pracę i urlop wychowawczy

Pracujesz na umowę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia tylko z tytułu umowy o pracę. Nie możesz być objęty ubezpieczeniami z tytułu urlopu wychowawczego. 

Umowa zlecenia i inne tytuły do ubezpieczeń

Jakie są zasady ubezpieczeń społecznych przy umowie zlecenia?

1. Dwie umowy zlecenia i podstawa wymiaru składek z pierwszej umowy jest niższa niż minimalna płaca

Wykonujesz jednocześnie 2 umowy zlecenia i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy, którą zawarłeś wcześniej, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia z obu umów. 

2. Umowa zlecenia i działalność gospodarcza z preferencyjnymi składkami, podstawa wymiaru składek z pierwszego tytułu jest niższa niż płaca minimalna

Wykonujesz umowę zlecenia oraz prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał pierwszy, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia i z umowy, i działalności.  

3. Umowa zlecenia i działalność gospodarcza z preferencyjnymi składkami, podstawa wymiaru składek z pierwszego tytułu jest co najmniej równa minimalnej płacy

Wykonujesz umowę zlecenia oraz prowadzisz działalność gospodarczą, z tytułu której opłacasz preferencyjne składki i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, który powstał wcześniej, wynosi co najmniej tyle, ile kwota minimalnego wynagrodzenia

 • Obowiązkowe są tylko ubezpieczenia z wcześniejszego tytułu.  
 • Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych z późniejszego tytułu. 
 • Możesz zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, o ile podstawa wymiaru składek z wybranego tytułu nie jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

4. Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność, podstawa składek z tytułu zlecenia jest niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Wykonujesz umowę zlecenia oraz jednocześnie prowadzisz pozarolniczą działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i podstawa składek z tytułu umowy zlecenia jest niższa od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego? 

 • Ubezpieczenia z tej działalności są dla Ciebie obowiązkowe.  
 • Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia. 

5. Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność, podstawa składek z tytułu zlecenia jest równa co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Wykonujesz umowę zlecenia oraz jednocześnie prowadzisz pozarolniczą działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i podstawa składek z tytułu umowy zlecenia wynosi co najmniej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego?

 • Możesz wybrać, który tytuł będzie dla Ciebie obowiązkowy.  
 • Masz prawo przystąpić do ubezpieczeń z drugiego tytułu na wniosek.  

6. Umowa zlecenia i urlop wychowawczy

Wykonujesz umowę zlecenia w trakcie urlopu wychowawczego  

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko z tytułu umowy.  
 • Nie możesz przystąpić do ubezpieczeń z tytułu urlopu wychowawczego. 

7. Umowa zlecenie i zasiłek macierzyński

Wykonujesz umowę zlecenia w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego 

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania zasiłku.  
 • Z tytułu wykonywania umowy możesz przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie. 

Działalność gospodarcza i inne tytuły do ubezpieczeń

Jakie są zasady ubezpieczeń, gdy prowadzisz pozarolniczą działalność?

1. Kilka rodzajów działalności

Prowadzisz kilka rodzajów działalności, np. prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś wspólnikiem spółki jawnej 

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne tylko z jednego, wybranego przez Ciebie rodzaju działalności. 

2. Pozarolnicza działalność i urlop wychowawczy

Prowadzisz pozarolniczą działalność w trakcie urlopu wychowawczego  

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności.  
 • Nie możesz przystąpić do ubezpieczeń z tytułu urlopu wychowawczego. 

3. Działalność i zasiłek macierzyński

Prowadzisz działalność w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego 

 • Obowiązkowe są dla Ciebie ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania zasiłku.  
 • Z tytułu działalności możesz przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie. 

Praca na emeryturze i rencie

Jakie są zasady ubezpieczeń, kiedy jesteś emerytem lub rencistą i pracujesz?

Termin „renta” oznacza w tym kontekście wyłącznie świadczenie pieniężne z systemu ubezpieczenia społecznego. Nie uznajemy za rentę świadczenia wypłacanego na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. renty wyrównawczej) ani renty socjalnej. 

Poniższe sytuacje dotyczą emerytur i rent zarówno z polskiego, jak i zagranicznego systemu ubezpieczenia lub zaopatrzenia społecznego. 

1. Emerytura lub renta oraz umowa o pracę

Jesteś pracownikiem i masz ustalone prawo do emerytury lub renty

 • Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę są dla Ciebie obowiązkowe. 

2. Emerytura lub renta i zlecenie

Wykonujesz umowę zlecenia i masz ustalone prawo do emerytury lub renty 

 • Ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia lub równoważnej są dla Ciebie obowiązkowe. 

3. Renta z tytułu niezdolności do pracy i działalność gospodarcza

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ZUS

 • Ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności są dla Ciebie obowiązkowe do czasu ustalenia prawa do emerytury. Obowiązek ten nie dotyczy Cię, jeśli pobierasz rentę rodzinną, wojskową, policyjną, rolniczą. 

4. Inna renta lub emerytura i działalność gospodarcza

Prowadzisz działalność gospodarczą i masz ustalone prawo do emerytury lub do renty innej niż z tytułu niezdolności do pracy

 • Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia działalności. 

5. Emerytura lub renta i inna działalność

Prowadzisz inną działalność, np. jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i masz ustalone prawo do emerytury lub renty 

 • Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia tej działalności. 

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego - poradnik ZUS

Więcej informacji na temat zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych znajdziesz w poradnikach:

 1. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek" (pdf, 752 kB)
 2. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych" (pdf, 0,97 mb)
 3. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących" (pdf, 787 kb)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: ZUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Komunikat PFRON: Znacznie dłuższy okres dofinansowania do wynajmu mieszkania

  1 marca 2024 r. weszła w życie korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Wydłużony został okres, na który może być udzielone dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego.

  Nowe przepisy dla rolników od 7 marca 2024 r. Zmiany dot. BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  W czwartek 7 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Jakie zasady BHP wynikają z tego rozporządzenia? Co muszą wiedzieć rolnicy?

  Posiłki profilaktyczne. Czy nadejście wiosny zwalnia pracodawców z obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom

  Mamy dopiero początek marca, ale temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni Celsjusza sugerują koniec zimy i początek wiosny. Czy oznacza to, że pracodawca może zaprzestać wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni podczas zimy?

  Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

  7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

  REKLAMA

  Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników od 1 marca 2024 r. W czasie nauki zawodu młodociany może zarobić nawet 754,04 zł

  Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego dostają podwyżki wynagrodzeń. Począwszy od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe stawki, których podstawą jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Dzięki temu młodociany w pierwszym roku nauki zawodu zarobi 603,23 zł, a w trzecim roku – 754,04 zł. 

  Dodatek aktywizacyjny w 2024 r. wynosi nawet 745,95 zł. Od 1 czerwca 2024 r. maksymalna kwota wzrasta do 834,72 zł. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

  Dodatek aktywizacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy określają, komu należy się dodatek aktywizacyjnej oraz przesłanki przyznania tego świadczenia. Obecnie dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 745,95 zł. 1 czerwca 2024 r. osoby uprawnione dostaną podwyżkę – dodatek aktywizacyjny wzrośnie do 834,72 zł.

  PFRON: Program „Aktywny samorząd” będzie kontynuowany w 2024 r. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania

  PFRON w 2024 r. będzie kontynuować program „Aktywny samorząd”. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2024 r.

  Nie ma żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele

  Nie milkną dyskusje i spekulacje dotyczące ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Tymczasem ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że na chwilę obecną MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad projektem dotyczącym niedziel handlowych.

  REKLAMA

  Krótszy czas pracy w Polsce? Min. Dziemianowicz-Bąk: skrócenie tygodnia pracy o 1 dzień organizacyjnie łatwiejsze niż skrócenie o kilka godzin

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy pod kątem ew. skrócenia tygodnia pracy. Resort pracy analizuje także pilotaże skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa. Takie informacja przekazała 1 marca 2024 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News. Ministra wskazała, że osobiście jest najbardziej otwarta na propozycję premiera Donalda Tuska dotyczącą 4 dni, a nie 35 godzin pracy w tygodniu.

  5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

  Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  REKLAMA