REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co jest finansowane z Funduszu Pracy

Co jest finansowane z Funduszu Pracy/Fot. Fotolia
Co jest finansowane z Funduszu Pracy/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Fundusz Pracy ma na celu finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in. koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym, koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą.

Kary dla pracodawców

Państwowy fundusz celowy niemający osobo­wości prawnej.

Autopromocja

Pracodawca, który nie opłaca składek na Fundusz Pracy, nie opłaca ich w przewidzianym terminie, nie zgłasza wymaganych danych, zgłasza nie­prawdziwe dane mające wpływ na wymiar skła­dek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakre­sie nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia, może zostać ukarany grzywną nie niż­szą niż 3 tys. zł. Może uniknąć odpowiedzialno­ści, jeżeli opłaci zaległości przed dniem przepro­wadzenia kontroli.

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Finansowanie

Ze środków Funduszu Pracy finansowane są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • koszty szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
 • koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jedno­razowe środki na podjęcie działalności gospo­darczej, koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
 • zwrot części kosztów poniesionych przez pra­codawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych,
 • koszty opieki nad dzieckiem i osobą zależną,
 • koszty kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepi­sach o systemie oświaty,
 • koszty szkoleń pracowników objętych przepisa­mi o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Ze środków Funduszu Pracy tworzony jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), finansujący m.in. dzia­łania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowni­ków i pracodawcy, na które składają się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształ­cenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicja­tywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifi­kacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ubezpieczenia

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy płatnicy opłacają składki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru skła­dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania ograniczenia do 30-krotności), jeżeli podstawa ta wynosi w przeliczeniu na okres peł­nego miesiąca co najmniej:

 • kwotę minimalnego wynagrodzenia,
 • 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odnie­sieniu do pracowników zatrudnionych w pierw­szym roku pracy,
 • 50% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób tymczasowo aresztowanych lub odby­wających karę pozbawienia wolności.

Płatnicy opłacają składki za ubezpieczonych, z wyłączeniem:

 • duchownych,
 • podlegających ubezpieczeniom społecznym rol­ników,
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy uak­tywniającej,
 • pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
 • pobierających zasiłki na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadcze­nie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuń­czy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • pobierających na podstawie przepisów o usta­leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
 • odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
 • osób przebywających na urlopach wychowaw­czych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
 • pobierających świadczenie szkoleniowe po usta­niu zatrudnienia na podstawie odrębnych prze­pisów o promocji zatrudnienia,
 • osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieć­mi do 3 lat.

Ponadto składek na FP nie należy opłacać od osób, które:

 • ukończyły wiek - 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna,
 • powróciły z urlopu macierzyńskiego, dodatko­wego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodziciel­skiego oraz urlopu wychowawczego przez okres 36 miesięcy,
 • ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem posiadały status osoby bezro­botnej,
 • nie ukończyły 30. roku życia i zostały skierowa­ne do pracy przez pup - przez okres 12 mie­sięcy.

Składek na FP nie opłaca się również za pracow­ników posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli są zatrudnie­ni w zakładzie aktywności zawodowej, Zakładzie Opieki nad Niewidomymi w Laskach, Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, Polskim Związku Niewidomych, Polskim Związku Głuchych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  Nie na każdej uczelni podwyżki o 30%. Na publicznej adiunkt zarabia 6840 zł a na niepublicznej często otrzymuje tylko minimalną krajową 4242 zł!

  Nawet ponad 2500 zł może wynosić różnica w zarobkach doktora, który jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na uczelni niepublicznej, w stosunku do doktora - adiunkta, który jest zatrudniony na uczelni publicznej i po podwyżkach zarabia minimalnie 6840 zł. Mało kto wie, że podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 30% nie dotyczą uczelni niepublicznych. Wyższe wynagrodzenie, zgodnie z nowym rozporządzeniem otrzymują tylko pracownicy uczelni publicznych. 

  23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Czym jest depresja?

  W dniu 23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresję można i powinno się leczyć. Wiele polskich pracowników zmaga się jednak z problem zwolnienia lekarskiego i uznania depresji za chorobę zawodową - bo takową ona nie jest. 

  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  REKLAMA

  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

  Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  REKLAMA

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  REKLAMA