REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zatrudnić stażystę

Ewa Łukasik
Ewa Łukasik

REKLAMA

Podstawą zatrudnienia stażysty z urzędu pracy jest zawarcie przez pracodawcę z właściwym starostą umowy o zorganizowanie stażu. Pracodawca może we wniosku o zawarcie umowy wskazać imiennie osobę, którą ma zamiar przyjąć na staż.

Staż jako instrument aktywizacji zawodowej cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców, jak i osób bezrobotnych. Z jednej strony umożliwia bezrobotnym nabywanie umiejętności praktycznych, co z kolei jest okazją do zdobycia nie tylko doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim w przyszłości – pracy. Z drugiej zaś strony staże dla bezrobotnych pozwalają firmom zyskać pracowników bez konieczności nawiązywania z nimi stosunków pracy i ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniami.

Autopromocja

Kto może zostać organizatorem stażu

Organizatorem stażu mogą być pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium RP – osobiście i na własny rachunek – działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.

Szkolenia bhp i badania lekarskie stażystów >>

Przez pojęcie „pracodawca” należy rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej 1 pracownika. Istnieje jednak wyjątek od ww. warunku. Mianowicie bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu do przedsiębiorcy, który nie zatrudnia ani jednego pracownika, jeśli jest np. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Podmiot zainteresowany organizacją stażu powinien skierować do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zawierający:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • dane organizatora: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora,
 • liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż,
 • imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna osoby bezrobotnej odbywającej staż,
 • proponowany okres odbywania stażu, nie krótszy niż 3 miesiące,
 • opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu przez bezrobotnego, w tym nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych,
 • wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy.

WAŻNE!

Organizator stażu może we wniosku imiennie wskazać osobę, którą ma zamiar przyjąć na staż.

W terminie miesiąca od otrzymania wniosku starosta informuje podmiot ubiegający się o organizację stażu o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z organizatorem umowę określającą w szczególności, oprócz danych organizatora, także:

 • dane bezrobotnego odbywającego staż,
 • dane opiekuna bezrobotnego odbywającego staż,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • program stażu,
 • zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Uczestnicy stażu

Z możliwości odbycia stażu może skorzystać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna.

Dodatkowo uczestnik stażu musi spełniać kryteria pozwalające na zaliczenie jej do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a zatem musi być bezrobotnym:

 • do 25. roku życia lub powyżej 50. roku życia,
 • po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo długotrwale bezrobotnym albo kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat,
 • który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
 • niepełnosprawnym.

Do odbycia stażu mogą być również skierowani bezrobotni, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Jednak mogą oni uczestniczyć w stażu maksymalnie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Czy stażysta ma prawo do urlopu okolicznościowego >>

Przepisy wprowadzają ograniczenia co do liczby osób bezrobotnych mogących jednocześnie odbywać staż u danego organizatora. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie 1 bezrobotny.

Czas trwania stażu

Okres odbywania stażu jest uzależniony od kategorii osób, dla których jest organizowany. I tak, wszyscy bezrobotni zaliczeni do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy mogą zostać skierowani do odbycia stażu na okres do 6 miesięcy. Minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące. Natomiast bezrobotni do 25. roku życia oraz ci, którzy nie ukończyli 27. roku życia, mogą zostać skierowani do odbycia stażu na okres do upływu 12. miesiąca od dnia ukończenia szkoły określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej (czyli maksymalnie na okres do 12 miesięcy lub krótszy).

Przykład

Bezrobotny został skierowany do odbycia stażu od 1 czerwca 2011 r. Jest 25-letnim absolwentem studiów wyższych. Na dyplomie jako dzień ukończenia studiów wskazano datę 30 października 2010 r. W tej sytuacji staż musi zakończyć się do 29 października 2011 r. (upływ 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły).

Długość stażu powinna być z góry wskazana w umowie. Jednak przepisy nie wykluczają możliwości wydłużania (aneksem do umowy) tego okresu do maksymalnego ustawowego limitu (np. skierowanie na staż było na 3 miesiące, a następnie wydłużono ten czas do 6 miesięcy). Wydłużenie to powinno jednak dotyczyć okresów następujących bezpośrednio po sobie. Konieczność zachowania ciągłości stażu wynika z tego, że bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż. Zwrot „ponownie” należy rozumieć jako podpisanie nowej umowy o zorganizowanie stażu.

WAŻNE!

Przepisy dopuszczają możliwość wielokrotnego kierowania tej samej osoby bezrobotnej do odbycia stażu u tego samego organizatora, pod warunkiem że staż nie będzie odbywał się na tym samym stanowisku pracy.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Kodeksie pracy 2024 r.

Czekają nas nie małe zmiany w Kodeksie pracy jeszcze w 2024 r. Chodzi o ważną sprawę, bo o życie i zdrowie pracowników - w tym ich rozrodczość. Projekt zmian przepisów BHP w KP dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy - pytań związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo: Co podać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy wpisujemy zajęcie komornicze? Czy w świadectwie pracy wpisujemy wysokość potrąconych kwot? Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy - pytań związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo: Co podać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy wpisujemy zajęcie komornicze? Czy w świadectwie pracy wpisujemy wysokość potrąconych kwot? Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Dżem, miód, soki i cukier: nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Rewolucyjne dyrektywy śniadaniowe!

Więcej owoców w dżemie, oznakowania na sokach i skład, mniej cukru oraz kraj pochodzenia miodu - to nowe wyzwania dla przedsiębiorców w całej UE. Uregulowano nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego produktów, które mają ulepszyć ochronę konsumentów i dostosować ją do nowych wyzwań, takich jak zielona i cyfrowa transformacja. Przedsiębiorcy nie są pocieszeni, czekają ich duże zmiany.

REKLAMA

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku?

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku? Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? Czy w Zielone Świątki sklepy są otwarte? Czy 19 maja 2024 to niedziela handlowa? Jak wypada Boże Ciało w 2024 roku?

Komunikat ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mZUS

Od 17 do 18 maja 2024 r. mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i mZUS dla Lekarza.

Nowa regulacja ochroni dobre imię pracodawcy i współpracowników. Zmiany jeszcze w 2024 r.

Nowa regulacja w zakresie prawa pracy ochroni dobre imię pracodawcy, współpracowników ale też ogółu i interesy państwa - zmiany będą jeszcze w 2024 r. Jak szumnie wskazuje MPiPS: ustawa ma służyć ludziom ponoszącym ryzyko w imię troski o dobro wspólne.

ZUS: Ważne dla osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Zbliża się termin przekazania informacji o przychodach

Osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informację o osiąganych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Na jakim formularzu?

REKLAMA

1000 zł brutto dodatku dla pracowników pomocy społecznej. Na jakim etapie zmiany?

W dniu 15 maja 2024 r. Prezydent RP podpisał: ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy zaczną obowiązywać od czerwca 2024 r., a wypłaty będą już od lipca.

Znamy termin wypłaty czternastej emerytury w 2024 r.

Rząd przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r.

REKLAMA