REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy/ Fot. Fotolia
Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy/ Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy jest prowadzone przed sądem pracy. W spra­wach pracowniczych można występować do sądu pracy w przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu pracy.

W prawie pracy

Do takich spraw zalicza się:

REKLAMA

Autopromocja
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wystąpienie o sprostowanie treści świadectwa pracy,
 • odwołanie od ukarania karą porządkową,
 • roszczenia wynikające z przepisów prawa pracy lub umów o pracę, np. o wypłatę wynagrodzenia czy innych świadczeń pracowniczych.

Przeciwko pracodawcy może się również toczyć postępowanie przed organem kontrolnym, jakim jest PIP. Postępowanie kontrolne PIP ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrze­gania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bhp, a także przepisów dotyczących legal­ności zatrudnienia, oraz udokumentowanie doko­nanych ustaleń. Kontrole przeprowadzają inspek­torzy PIP. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dzien­nika budowy podmiotowi kontrolowanemu przysłu­guje odwołanie do okręgowego inspektora pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzy­mania decyzji.

Redakcja poleca produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Postępowanie w podatkach dochodowych

Postępowanie podatkowe obejmuje ustalanie i pobór należnych podatków i opłat. Może zostać wszczęte z urzędu lub na żądanie strony.

W postępowaniu podatkowym organy podatkowe m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • są zobowiązane udzielać niezbędnych informa­cji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania,
 • są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wyda­niem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (organ podatkowy może odstąpić od tej zasa­dy, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w cało­ści uwzględniająca wniosek strony oraz w przypad­ku zabezpieczenia i zastawu skarbowego),
 • powinny wyjaśniać stronom zasadność przesła­nek, którymi się kierują przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wyko­nania przez strony decyzji bez stosowania środ­ków przymusu,
 • powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środka­mi prowadzącymi do jej załatwienia.

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.

Postępowanie w ubezpieczeniach

W celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze spra­wą, ZUS przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które pozwala na wyjaśnienie i wyeliminowanie nie­prawidłowości dokonanych przez płatnika oraz usta­lenie stanu faktycznego. Postępowanie wyjaśniające jest przeprowadzane m.in.:

 • w przypadku stwierdzenia w dokumentach zgło­szeniowych i rozliczeniowych nieprawidłowości, które uniemożliwiają prawidłowe rozliczenie konta płatnika oraz zewidencjonowanie danych na koncie ubezpieczonego,
 • jeżeli płatnik złoży dokumenty potwierdzają­ce zawieszenie działalności, a nie wyrejestruje z ZUS pracowników,
 • w trakcie przeprowadzanej kontroli. Postępowanie wyjaśniające jest jedną z faz postę­powania administracyjnego, które ma na celu zebranie wszelkich dowodów związanych z wyjaś­nianą przez ZUS sprawą.

Natomiast należności płatnika nieopłacone w ter­minie (zadłużenie) podlegają ściągnięciu w trybie przepisów postępowania egzekucyjnego w admi­nistracji.

Dołącz do nas na Facebooku

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA