Kategorie

Mediacja w sporach z zakresu prawa pracy

Mediacja w sporach z zakresu prawa pracy
Mediacja w sporach z zakresu prawa pracy
ShutterStock
W razie sporu pracownik oraz pracodawca powinni dążyć do ugodowego zakończenia sporu. Takim sposobem jest mediacja, która może być prowadzona na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu.

Mediacja - definicja

Pośredniczenie w sporze przez bezstronną osobę trzecią, mające na celu ułatwienie stronom konflik­tu dojście do porozumienia.

Mediacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Strony stosunku pracy powinny dążyć do ugodo­wego zakończenia sporu na każdym jego etapie. Pracownik przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego powinien mieć prawo do poddania sporu pod rozstrzygnięcie przez komi­sję pojednawczą. Jeżeli wystąpi z takim wnios­kiem, pracodawca może rozważyć możliwość utworzenia komisji, jeśli wcześniej nie została powołana w zakładzie pracy. Mediacja może być prowadzona na podsta­wie umowy (umowa o mediację) bądź decyzji sądu (postanowienie sądu o skierowaniu spra­wy do mediacji).

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Mediację na podstawie umowy o mediację może prowadzić niezależna osoba lub zespół.

Reklama

Strony stosunku pracy samodzielnie mogą zwrócić się o rozwiązanie sporu w dro­dze mediacji. W umowie o poddanie sprawy pod mediację powinny określić co najmniej przedmiot mediacji (sporu), wskazać mediatora albo okre­ślić sposób jego powołania. Skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia mediatora powoduje przerwa­nie biegu przedawnienia w sprawie; po bezsku­tecznym jej zakończeniu bieg przedawnienia jest liczony od nowa.

Mediatorem nie może być czynny zawodowo sędzia ani żadna ze stron konfliktu. Może nim być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Mediator powinien cechować się bez­stronnością oraz chęcią nakłonienia stron sporu do wzajemnych ustępstw i zawarcia ugody. Listy zawo­dowych mediatorów są prowadzone przez preze­sów sądów okręgowych.

Mediacja sądowa

Reklama

Mediacja sądowa jest prowadzona na podstawie postanowienia sądu. Kierując sprawę do mediacji, sąd wskazuje osobę mediatora oraz wyznacza czas mediacji. Sąd może skierować strony na media­cję do czasu zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Później jest to możli­we wyłącznie na zgodny wniosek stron. Wynikiem postępowania mediacyjnego powin­na być ugoda. W celu jej zawarcia strony czynią wzajemne ustępstwa. Nie wszystkie ustępstwa są dopuszczalne, np. pracownik nie może zrzec się urlopu czy wynagrodzenia zasadniczego za pracę. Sąd nie zaakceptuje ugody, której treść jest nie­zgodna z prawem lub zasadami współżycia spo­łecznego albo na podstawie której strony zamie­rzają obejść przepisy prawa.

Ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym, nie jest nim ugoda zawarta bezpośrednio przed mediato­rem. Tytułem egzekucyjnym jest również ugoda, która z mocy ustawy podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?