Kategorie

Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje

Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje/Fot. Fotolia
Fotolia
Z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Jak prawidłowo rozliczać diety? Czy diety z tytułu podróży służbowej stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Suma przeznaczona na koszty utrzymania pracow­nika w podróży służbowej lub wynagrodzenie dzien­ne z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków lub funkcji, np. posła, radnego.

W wynagrodzeniach

 1. W krajowych podróżach służbowych - kwota należna pracownikowi z tytułu odbywanej podró­ży służbowej, przeznaczona na pokrycie zwięk­szonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 • krócej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w peł­nej wysokości.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Rekomendowany produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Dieta jest obniżana o koszt zapewnionego bez­płatnego wyżywienia (w tym w usłudze hote­larskiej), przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 25% diety,
 • obiad - 50% diety,
 • kolacja - 25% diety. Dieta nie przysługuje m.in.:
 • za czas delegowania do miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika,
 • jeżeli pracownikowi zapewniono całodzienne bezpłatne wyżywienie.
 1. W zagranicznych podróżach służbowych - kwota, której wysokość zależy od kraju docelowego podróży służbowej, należna pracownikowi z tytu­łu odbywania tej podróży. W firmach prywatnych jej wysokość może być uregulowana w przepi­sach wewnątrzzakładowych. W takim przypadku nie może być niższa niż wysokość diety należ­nej w podróży krajowej. Dieta z tytułu odbywania zagranicznej podróży służbowej jest przeznaczo­na na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drob­ne wydatki. Odpowiednio 15% diety jest prze­znaczone na śniadanie, 30% na obiad, 30% na kolację i 25% na inne wydatki. Jeżeli więc pracow­nik w podróży otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie - przysługuje mu tylko 25% diety. Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywie­nie, dieta ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność jest niższa od diety, pracownikowi przy­sługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.

Dieta za podróż zagraniczną

Dietę za podróż zagraniczną oblicza się w nastę­pujący sposób:

 • za każdą dobę podróży dieta przysługuje w peł­nej wysokości,
 • za niepełną dobę podróży:
 • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin - dieta przysługuje w pełnej wysokości.

W podatkach dochodowych

Z tytułu podróży służbowej (odbywanej zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju) pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Rozliczenie po stronie pracownika otrzymanej przez niego diety jest uzależnione od jej wysoko­ści. Jeżeli dieta wypłacana za czas podróży służ­bowej pracownika nie przekracza wysokości okre­ślonej w rozporządzeniu o podróżach służbowych. (obecnie dieta w przypadku podróży służbowej na terenie kraju wynosi 30 zł), to podlega zwolnie­niu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof).

Taka sama zasada dotyczy diet wypłacanych z tytułu podróży odbywa­nej przez osobę niebędącą pracownikiem. Ze zwol­nienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają również diety oraz kwoty stano­wiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obo­wiązków społecznych i obywatelskich - do wyso­kości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 updof). Nie zalicza się do kosz­tów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działal­ność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysłu­gujących pracownikom.

Dieta a ubezpieczenia

Dieta w podróży służbowej (krajowej lub zagranicz­nej) co do zasady ma na celu pokrycie kosztów wyżywienia pracownika delegowanego. Jeżeli pra­codawca prawidłowo obliczy wartość przysługu­jącej diety zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych, to war­tość diety ustalona do wysokości kwot podanych w rozporządzeniu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządze­nia składkowego). Jeżeli wartość diety przekracza limit, to od nadwyżki płatnik ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne. Powyższe zasady mają odpo­wiednie zastosowanie również do osób wykonują­cych pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?