REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje

Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje/Fot. Fotolia
Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Jak prawidłowo rozliczać diety? Czy diety z tytułu podróży służbowej stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Suma przeznaczona na koszty utrzymania pracow­nika w podróży służbowej lub wynagrodzenie dzien­ne z tytułu pełnienia szczególnych obowiązków lub funkcji, np. posła, radnego.

REKLAMA

Autopromocja

W wynagrodzeniach

 1. W krajowych podróżach służbowych - kwota należna pracownikowi z tytułu odbywanej podró­ży służbowej, przeznaczona na pokrycie zwięk­szonych kosztów wyżywienia w czasie podróży. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
 • krócej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w peł­nej wysokości.

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 • do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Rekomendowany produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Dieta jest obniżana o koszt zapewnionego bez­płatnego wyżywienia (w tym w usłudze hote­larskiej), przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 25% diety,
 • obiad - 50% diety,
 • kolacja - 25% diety. Dieta nie przysługuje m.in.:
 • za czas delegowania do miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika,
 • jeżeli pracownikowi zapewniono całodzienne bezpłatne wyżywienie.
 1. W zagranicznych podróżach służbowych - kwota, której wysokość zależy od kraju docelowego podróży służbowej, należna pracownikowi z tytu­łu odbywania tej podróży. W firmach prywatnych jej wysokość może być uregulowana w przepi­sach wewnątrzzakładowych. W takim przypadku nie może być niższa niż wysokość diety należ­nej w podróży krajowej. Dieta z tytułu odbywania zagranicznej podróży służbowej jest przeznaczo­na na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drob­ne wydatki. Odpowiednio 15% diety jest prze­znaczone na śniadanie, 30% na obiad, 30% na kolację i 25% na inne wydatki. Jeżeli więc pracow­nik w podróży otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie - przysługuje mu tylko 25% diety. Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywie­nie, dieta ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność jest niższa od diety, pracownikowi przy­sługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.

Dieta za podróż zagraniczną

Dietę za podróż zagraniczną oblicza się w nastę­pujący sposób:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • za każdą dobę podróży dieta przysługuje w peł­nej wysokości,
 • za niepełną dobę podróży:
 • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin - dieta przysługuje w pełnej wysokości.

W podatkach dochodowych

Z tytułu podróży służbowej (odbywanej zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju) pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Rozliczenie po stronie pracownika otrzymanej przez niego diety jest uzależnione od jej wysoko­ści. Jeżeli dieta wypłacana za czas podróży służ­bowej pracownika nie przekracza wysokości okre­ślonej w rozporządzeniu o podróżach służbowych. (obecnie dieta w przypadku podróży służbowej na terenie kraju wynosi 30 zł), to podlega zwolnie­niu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof).

Taka sama zasada dotyczy diet wypłacanych z tytułu podróży odbywa­nej przez osobę niebędącą pracownikiem. Ze zwol­nienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają również diety oraz kwoty stano­wiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obo­wiązków społecznych i obywatelskich - do wyso­kości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 updof). Nie zalicza się do kosz­tów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działal­ność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysłu­gujących pracownikom.

Dieta a ubezpieczenia

Dieta w podróży służbowej (krajowej lub zagranicz­nej) co do zasady ma na celu pokrycie kosztów wyżywienia pracownika delegowanego. Jeżeli pra­codawca prawidłowo obliczy wartość przysługu­jącej diety zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych, to war­tość diety ustalona do wysokości kwot podanych w rozporządzeniu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządze­nia składkowego). Jeżeli wartość diety przekracza limit, to od nadwyżki płatnik ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne. Powyższe zasady mają odpo­wiednie zastosowanie również do osób wykonują­cych pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

Pilne! Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. – wzrost o ponad 7 proc. Znamy kwotę!

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Zwiększy się minimalna stawka godzinowa.

REKLAMA

Zasiłek chorobowy już nie 80%. L4 w 100% płatne? Jak dla kobiet w ciąży i po wypadkach? Jak przy urlopie wypoczynkowym?

Dużo pytań o nowe zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Obietnicą wyborczą rządu było płacenie za „chorobowe” przez ZUS od pierwszego dnia choroby. Odciążyłoby to finanse pracodawców (zwłaszcza mniejszych). Pojawiła się jednak nowa propozycja – płatność zasiłku chorobowego w wysokości wyższej niż obecne 80%.

Młodzi nauczyciele nie mają odpowiednika dodatku stażowego do pensji 1183 zł brutto. 20 000 z nich odeszło z zawodu. Kto w ich miejsce?

Taki dodatek otrzymują nauczyciele z 20-letnim stażem. W 2023 r. szturmem można określić powrót do pracy w szkołach 34 000 nauczycieli (51–60 lat) i 25 000 (61 lat i więcej). W tym samym czasie z zawodu nauczyciela wycofało się 20 000 młodych nauczycieli (prawdopodobnie dotyczy to głównie większych miast). Jednym z powodów jest to, że dyplomowany nauczyciel w średnim wieku ma 20% dodatek do pensji za wysługę lat (stażowy). Odpowiednika tego dodatku (z innego tytułu) w tej wysokości nie ma młody nauczyciel.

Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

REKLAMA

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

REKLAMA