reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak obliczyć zasiłek chorobowy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Jak obliczyć zasiłek chorobowy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Podstawę wymiaru zasiłku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi średni przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jak ZUS obliczy zasiłek dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

Podstawę wymiaru zasiłku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi średni przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, to za podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Za przychód w przypadku przedsiębiorców uznaje się kwotę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, z zastosowaniem ustawowych odliczeń.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mogą dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje na wniosek ubezpieczonego od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku następuje tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku tych ubezpieczeń (art. 14 ust. 1-1a ustawy systemowej). Nieopłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w obowiązującym terminie lub w niewłaściwej wysokości oznacza przerwanie okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono w terminie składki (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej). Skutkuje to brakiem prawa do zasiłku finansowanego z tego ubezpieczenia (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej).

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania

Podstawa wymiaru zasiłków dla przedsiębiorcy

Podstawę wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za przychód przyjmuje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy.

Miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe podlega ograniczeniu do 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Maksymalna miesięczna podstawa wymiaru składki w 2017 r. wynosi 10 657,50 zł.

PRZYKŁAD

Anna N. prowadząca działalność gospodarczą od 1 września 2015 r. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Przebywała na zwolnieniu lekarskim od 5 do 15 kwietnia 2017 r. (11 dni). Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętna podstawa wymiaru składek za okres od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe we wskazanych miesiącach Anna N. zadeklarowała kwotę 4000 zł, która jest wyższa od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązującej w 2016 i 2017 r. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego tej ubezpieczonej wyniosła 3451,60 zł, tj. [(4000 zł - (4000 zł x 13,71%) x 12 miesięcy] : 12 miesięcy = 3451,60 zł. Anna N. za 11 dni niezdolności do pracy otrzyma zasiłek chorobowy w wysokości 1012,44 zł według wyliczenia:

● (3451,60 zł : 30 dni) x 80% = 92,04 zł (stawka dzienna),

● 92,04 zł x 11 dni = 1012,44 zł.

Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, przychód przedsiębiorcy uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania działalności z powodu pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

  • wyłącza się przychód za miesiące, w których działalność była wykonywana przez mniej niż połowę miesiąca, z zastrzeżeniem, że jeśli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres krótszy niż połowa miesiąca, ale z innych przyczyn niż wymienione wyżej (np. brak prawa do zasiłku chorobowego), to przychód za te miesiące zostanie uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku w faktycznej wysokości,
  • przyjmuje się faktyczny przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał działalność co najmniej przez połowę miesiąca.

Przychód za niepełny miesiąc kalendarzowy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w faktycznej wysokości, bez uzupełniania.

PRZYKŁAD

Krystyna N., prowadząca działalność gospodarczą od 1 grudnia 2015 r. i podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu w tym okresie, była niezdolna do pracy od 15 do 28 maja 2017 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. z okresu od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r. W tym okresie Krystyna N. pobierała zasiłek opiekuńczy za okres od 5 do 20 maja 2016 r. (16 dni) i zasiłek chorobowy za okres od 22 maja do 10 sierpnia 2016 r. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie zostanie uwzględniony przychód za maj, czerwiec i lipiec 2016 r., w których Krystyna N. nie wykonywała działalności przez cały miesiąc, za który otrzymała zasiłek chorobowy, albo wykonywała działalność przez okres krótszy niż połowa miesiąca. Suma przychodów za okres od maja 2016 r. do kwietnia 2017 r. zostanie podzielona przez 9 (nie przez 12), ponieważ z podstawy wymiaru zasiłku należy wyłączyć maj, czerwiec i lipiec 2016 r. (3 miesiące).

Niezdolność do pracy po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, których niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, a także podlegających nieprzerwanie ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

  • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po odliczeniu 13,71%) za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz

  • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po odliczeniu 13,71%), za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kod tytułu ubezpieczenia

Miesięczna minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Kogo dotyczy

2016 r.

2017 r.

05 10 xx, 05 11 xx

2433,00 zł

2557,80 zł

przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych; osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej

0570xx

555,00 zł

600,00 zł

przedsiębiorców opłacający składki na tzw. preferencyjnych warunkach, od obniżonej podstawy wymiaru*

* Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

doradca ds. wynagrodzeń i zasiłków, wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Jak obliczyć zasiłek chorobowy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą/fot.shutterstock.com
Jak obliczyć zasiłek chorobowy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą/fot.shutterstock.com

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)19.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama