Kategorie

Składki ZUS przedsiębiorcy podczas choroby

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Składki ZUS przedsiębiorcy podczas choroby/fot. Fotolia
Składki ZUS przedsiębiorcy podczas choroby/fot. Fotolia
fot. Fotolia
Jak poprawnie rozliczyć składki z działalności gospodarczej za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy?

Problem

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki od kwoty 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W maju 2018 r. byłem niezdolny do pracy (od 2 do 6 maja 2018 r.), za co w czerwcu br. otrzymałem z ZUS zasiłek za 5 dni. Czy mogę pomniejszyć wpłatę składek w kolejnym miesiącu? Czy muszę uzyskać na to zgodę ZUS, czy mogę dokonać tego samodzielnie? W jaki sposób poprawnie rozliczyć składki? Dodam, że zatrudniam 1 pracownicę, która obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim.

Rada

Składki na ubezpieczenia społeczne należne za maj 2018 r. może Pan opłacić od podstawy obniżonej proporcjonalnie o dni niezdolności do pracy, natomiast składka zdrowotna jest należna w pełnej wysokości, niezależnie od faktu pobrania zasiłku chorobowego. Podstawę wymiaru i składki oblicza Pan samodzielnie, bez konieczności uzyskiwania zgody ZUS na obniżenie podstawy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, oskładkowane na tzw. ogólnych zasadach, opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2018 r. ta minimalna podstawa wynosi 2665,80 zł.

Kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność podlega odpowiedniemu zmniejszeniu za miesiąc:

 • w którym nastąpiło objęcie ubezpieczeniami lub ich ustanie, jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca,
 • w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Wówczas kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom (dni zdolności do wykonywania działalności). Uzyskana w wyniku podzielenia liczba nie podlega zaokrągleniu (bez względu na liczbę miejsc po przecinku, jaką wskazuje maszyna licząca) i powinna zostać pomnożona w takiej postaci, w jakiej została wyliczona. Dopiero po przemnożeniu należy zaokrąglić ustaloną podstawę wymiaru składek do pełnych groszy, z uwzględnieniem 3. miejsca po przecinku. Obliczoną podstawę wymiaru składek należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę - jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, albo w dół - jeżeli końcówka jest niższa od 0,50 grosza.

PRZYKŁAD

Najniższa podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej w 2018 r. wynosi 2665,80 zł (zasady ogólne). Przez 5 dni maja przedsiębiorca był niezdolny do pracy z powodu choroby i spełniał warunki do uzyskania zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru składek społecznych za maj wynosi:

2665,80 zł : 31 (liczba dni maja) x 26 (liczba dni wykonywania działalności w maju) = 2235,83 zł (po zaokrągleniu).

Obniżenie podstawy wymiaru składek społecznych jest możliwe tylko wówczas, gdy przedsiębiorca jest uprawniony do zasiłku. A tak jest w przypadku, gdy:

 • przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 • posiada wymagany okres wyczekiwania (90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego),
 • opłaca składki terminowo i w pełnej wysokości,
 • nie wystąpiły okoliczności skutkujące brakiem prawa do zasiłku, wymienione w art. 15 i 17 ustawy zasiłkowej (wykonywanie pracy zarobkowej w czasie orzeczonej niezdolności, sfałszowanie zwolnienia lekarskiego, powstanie niezdolności w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu).
Reklama

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia warunków do otrzymania zasiłku (np. w ogóle nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego lub zapłacił składki z opóźnieniem i stracił ubezpieczenie chorobowe albo jest jeszcze w trakcie okresu wyczekiwania), za miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy, musi zapłacić składki społeczne od pełnej podstawy, bez prawa do jej zmniejszenia.

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej osoby prowadzącej pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że podstawa nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu do liczby dni pobierania zasiłku w danym miesiącu. Gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność przebywa na zasiłku chorobowym przez cały miesiąc bądź jego część, składka zdrowotna powinna być odprowadzona za ten miesiąc w pełnej wysokości.

PRZYKŁAD

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 1 do 5 maja 2018 r. Uzyskała z tego tytułu zasiłek chorobowy (wypłacił go ZUS). Składka zdrowotna należna za maj wynosi 319,94 zł (3554,93 zł x 9%).

Z pytania wynika, że obecnie rozlicza Pan składki za siebie oraz pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Za maj 2018 r., w terminie do 15 czerwca, powinien Pan więc złożyć następujące dokumenty rozliczeniowe:

 • zbiorczą deklarację rozliczeniową ZUS DRA;
 • raport imienny RCA za siebie, z kodem 0510 xx, z ustaloną proporcjonalnie podstawą wymiaru składek społecznych oraz kwotami składek, z podstawą wymiaru składki zdrowotnej i jej kwotą; nie składa Pan raportu składkowego za pracownicę na urlopie rodzicielskim (przy założeniu, że nie jest Pan płatnikiem zasiłków);
 • raport imienny ZUS RSA za:
Reklama

- pracownicę pobierającą zasiłek macierzyński (z pracowniczym kodem tytułu 0110 xx) oraz kodem świadczenia/przerwy 319 (zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego) i okresem od 1 do 31 maja 2018 r.,

- siebie jako ubezpieczonego z kodem przedsiębiorcy 05 10 xx oraz kodem świadczenia/przerwy 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) i okresem niezdolności do pracy przypadającej w maju. W raporcie tym nie wpisujemy liczby dni/wypłat ani kwoty; pozostawiamy puste pola (lub wpisujemy 0).

Gdyby przedsiębiorca był płatnikiem składek wyłącznie za siebie, tzn. nie musiałby rozliczać i opłacać należności do ZUS za żadnego innego ubezpieczonego, wówczas musiałby, najpóźniej do 11 czerwca 2018 r., złożyć tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA, bez raportów. W samej deklaracji wykazałby składki na ubezpieczenia społeczne, naliczone od proporcjonalnie zmniejszonej podstawy wymiaru oraz pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 4 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 14, art. 18 ust. 8, ust. 9, ust. 10, art. 41 ust. 1, art. 46 ust. 1-3, art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 771

- art. 79, art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 858

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 319

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?