Kategorie

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS - nowe zasady od 19 maja 2017 r.

Joanna Stolarska
Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS - nowe zasady od 19 maja 2017 r./ fot. Fotolia
Od 19 maja 2017 r. obowiązują nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające ją rozpocząć mogą składać dokumenty ubezpieczeniowe ZUS razem z wnioskiem CEIDG-1. Mogą również zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny.

Nowe zasady dotyczą osób, które z tytułu działalności opłacają składki wyłącznie za siebie (nie zatrudniają innych osób), oraz członków ich rodzin. Osoby te już na etapie wpisu do CEIDG mogą zgłosić się do ubezpieczeń ZUS. Możliwe jest również  zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny.

Reklama

Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić jej rozpoczęcie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie zgłoszenie firmy do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Procedura ta dotyczy zarówno przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, na własny rachunek, jak i działających jako wspólnicy spółek cywilnych.

Wniosek CEIDG-1, razem z kopią wpisu do ewidencji, jest następnie przekazywany m.in. do ZUS. ZUS sporządza wówczas z urzędu dokument zgłoszenia płatnika - ZUS ZFA. Jego sporządzenie skutkuje założeniem w ZUS konta płatnika składek, na którym będą następnie zapisywane wszelkie dane dotyczące zatrudnionych osób, z zakresu ubezpieczeń społecznych, m.in.:

 • dane identyfikacyjne oraz ewidencyjne płatnika i ubezpieczonych, a takżeich aktualizacje,
 • zgłoszenia do ubezpieczeń wraz ze schematami podlegania tym ubezpieczeniom,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodzin osób ubezpieczonych,
 • podstawy wymiaru składek oraz kwoty składek - opłaconych, zaległych, nadpłaconych,
 • wypłacane przez płatnika i rozliczone w ciężar składek zasiłki i świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Polecamy książkę: E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 r.

Reklama

Na podstawie wniosku o wpis do ewidencji na koncie płatnika można również (jeżeli pozwalana na to zakres danych) sporządzić i zapisać informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek (ZUS ZBA), a także formularz dotyczący adresów prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (ZUS ZAA).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą występuje przed ZUS niejako w dwóch rolach - jako płatnik składek (zobowiązany do rozliczeń z ZUS za osoby ubezpieczone) i jako ubezpieczony (za którego należy rozliczać i opłacać należne składki). W stanie prawnym obowiązującym do 18 maja 2017 r. dokument założycielski w ZUS dotyczył tylko tej pierwszej roli - płatnika składek. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność musiał jednak samodzielnie zgłosić się w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, składając odpowiednie formularze (ZUS ZUA lub ZUS ZZA), ponieważ ZUS nie dokonywał za niego tych czynności. Przedsiębiorca miał obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Od 19 maja 2017 r. zostało wprowadzone ułatwienie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i niezatrudniających innych osób. Przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia ZUS może zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu osoba prowadząca działalność nie będzie musiała dokonywać tej czynności samodzielnie, bezpośrednio w ZUS. Przedsiębiorca może też zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Na podstawie danych przekazanych z CEIDG ZUS sporządzi:

 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych - na formularzu ZUS ZUA, lub
 • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego - na formularzu ZUS ZZA,
 • zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego - na formularzu ZUS ZCNA, o ile członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Omawiane zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. 11 oraz art. 37 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893). Mimo że wskazane przepisy obowiązują od 19 maja 2016 r., jednak na podstawie art. 75 ww. ustawy zgłoszeń w nowym trybie można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian. A zatem w praktyce zgłoszeń w nowym trybie można dokonywać dopiero od 19 maja 2017 r.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność pozarolniczą i opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia od 19 maja 2017 r. może dokonać w ZUS zgłoszenia siebie, jako osoby ubezpieczonej, już na etapie wpisu do CEIDG.

Załóżmy, że Rafał T. od 1 czerwca 2017 r. rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. W celu jej zarejestrowania złożył we właściwym urzędzie gminy wniosek o wpis do CEIDG. Rafał T. zamierza rozliczać składki za siebie na tzw. preferencyjnych warunkach (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Nie chce zatrudniać w tym roku żadnej osoby. Ma żonę, która jest zatrudniona na podstawie umowy o dzieło, oraz dwoje dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do szkoły podstawowej oraz do gimnazjum. Rafał T. złożył wniosek CEIDG-1, który jest zarazem zgłoszeniem przedsiębiorcy do ZUS, GUS oraz do urzędu skarbowego. Jeśli wniosek został wypełniony prawidłowo i zostały wskazane wszystkie niezbędne dane, ZUS z urzędu sporządzi dla Rafała T.:

 • dokument ZUS ZFA stanowiący zgłoszenie w ZUS Rafała T. jako płatnika składek i zakładający w systemie informatycznym ZUS indywidualne konto płatnika,

 • dokument ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 xx (osoba prowadząca działalność gospodarczą, rozliczająca składki na zasadach preferencyjnych), stanowiący zgłoszenie Rafała T. do jego własnych ubezpieczeń,

 • dokumenty ZUS ZCNA za małoletnie dzieci przedsiębiorcy oraz jego żonę (jako wykonawca dzieła nie podlega ona ubezpieczeniu zdrowotnemu), zapewniające rodzinie przedsiębiorcy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Na tym etapie płatnik nie będzie miał innych obowiązków zgłoszeniowych względem ZUS. Pierwszym dokumentem, który będzie musiał samodzielnie wypełnić, będzie deklaracja ZUS DRA, w której rozliczy za siebie składki. Pierwsza deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA za czerwiec 2017 r. musi zostać wysłana do ZUS w terminie do 10 lipca 2017 r.

Rodzaje dokumentów tworzonych przez ZUS na podstawie wniosku o wpis do CEIDG

ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

ZUS ZUA - zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (dla osób, które podlegają tym ubezpieczeniom)

ZUS ZZA - zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego (dla osób, które podlegają tylko temu ubezpieczeniu)

ZUS ZCNA - zgłoszenie uprawnionych członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek - na podstawie danych części CEIDG-MW wniosku o wpis ("Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej")

ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek (na podstawie części CEIDG-RB wniosku o wpis ("Informacja o rachunkach bankowych")

Podstawa prawna:

 • art. 36b, art. 47 ust. 1 i ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60
 • art. 74 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60
 • art. 11, art. 37, art. 75 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1893
 • § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 10-11, pkt 15 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 10-11, 15 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222

Zobacz serwis: Ubezpieczenia społeczne

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?