| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w obcej walucie

Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie w obcej walucie

Nasza spółka zawarła umowę o pracę z obywatelem polskim na stałe mieszkającym we Francji. Pracownik nie ma innego źródła przychodów. W umowie wynagrodzenie zostało ustalone w euro. Wynagrodzenie to będziemy wypłacać co miesiąc przelewem na rachunek bankowy pracownika. W jaki sposób ustalić, jaka będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika?

Przychody pracownika osiągane w walutach obcych, które stanowią podstawę wymiaru składek, należy przeliczać na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Przepisy podatkowe nakazują przeliczać wynagrodzenie wypłacone w obcej walucie na złotówki według kursu kupna walut z dnia otrzymania lub postawienia tego wynagrodzenia do dyspozycji pracownika, ogłoszonego przez bank, z którego usług korzysta pracownik. Jeśli bank stosuje różne kursy danej waluty i nie jest możliwe zastosowanie ww. kursu albo bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia wynagrodzenia należy stosować średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia. Opierając się na średnim kursie ogłaszanym przez NBP należy również przeliczać wysokość wynagrodzenia wypłaconego w obcej walucie, jeśli pracownik nie korzysta z usług banku i otrzymuje pieniądze w gotówce, np. w kasie pracodawcy (art. 11 ust. 3 i 4 updof).

PRZYKŁAD

Polak, mieszkający na stałe w Niemczech, od 1 grudnia 2009 r. został zatrudniony w Polsce. Otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3000 euro, wypłacane na rachunek bankowy w banku X do 30 dnia miesiąca za ten miesiąc. Bank ten podaje codziennie kurs euro kupna i sprzedaży. Przelew wynagrodzenia za grudzień 2009 r. został postawiony do dyspozycji (wpłynął na konto) pracownika 30 grudnia 2009 r. Tego dnia kurs kupna euro wyniósł 4,12 zł. Zatem po przeliczeniu na złote przychód pracownika za grudzień 2009 r. wyniósł:

3000 euro x 4,12 zł/euro = 12 360 zł.

Tę kwotę należy wykazać jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 10 665,44 zł, co wynika z obliczeń:

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

– składka na ubezpieczenie emerytalne: 12 360 zł x 9,76% = 1206,34 zł,

– składka na ubezpieczenia rentowe: 12 360 zł x 1,5% = 185,40 zł,

– składka na ubezpieczenie chorobowe: 12 360 zł x 2,45% = 302,82 zł,

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

12 360 zł – (1206,34 zł + 185,40 zł + 302,82 zł) = 10 665,44 zł.

Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585),
  • art. 11 ust. 3–4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1, ust. 5–6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 358 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy,
  • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »