Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Izolacja a praca zdalna

Izolacja a praca zdalna.
Izolacja a praca zdalna.
shutterstock
Izolacja domowa polega na odosobnieniu osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Czy osoby przebywające na izolacji mogą wykonywać pracę zdalną? Jak wypowiada się w tej kwestii ZUS i PIP? Co z pracą na kwarantannie? Jakie dokumenty potrzebne są do wypłaty świadczeń chorobowych domowników osób zakażonych koronawirusem?

UWAGA: powstał projekt nowelizacji ustawy covidowej zezwalający na pracę zdalną podczas izolacji >>>

Praca na izolacji

Izolacja domowa to odosobnienie osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Na kwarantannę natomiast wysyła się osoby, które były narażone na zakażenie wirusem, np. miały kontakt z chorym na COVID-19. Osoby przebywające na kwarantannie często to osoby zdrowe, które nie mają żadnych objawów. Co więcej, nawet osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą nie zachorować na COVID-19 i przejść zakażenie bezobjawowo. Powstaje w związku z tym pytanie, czy takie osoby mogą wykonywać w czasie izolacji pracę zdalną? Dla osób, które czują się dobrze, a np. tylko straciły smak i węch, praca zdalna z wypłatą 100% jest lepszym wyjściem niż wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% pensji.

Co na to prawo? Jaka jest praktyka?

Okazuje się, że prawo nie przesądza wprost o możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas izolacji. W praktyce zdarzają się przypadki, kiedy osoba będąca na izolacji pracuje oraz przypadki, kiedy pracodawca nie zgadza się na taką pracę. Dochodzi tu kwestia oszczędności pracodawcy. Niektórzy z nich mogą widzieć tu pole do szukania oszczędności. Jak już zostało wspomniane – wynagrodzenie chorobowe jest niższe niż normalna pensja. Ostatnio jednak więcej mówi się o braku rąk do pracy właśnie z powodu licznych zakażeń. Wydaje się więc, że większość pracodawców ma interes w tym, aby pracownik wykonywał pracę w czasie izolacji. Aby rozstrzygnąć wątpliwości naszych Czytelników, zapytaliśmy o to Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Opinia ZUS

Rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku tłumaczy, że zasady i tryb podejmowania pracy czy świadczenia pracy regulują przepisy prawa pracy, a więc szczegółowych informacji w tym zakresie może udzielić Państwowa Inspekcja Pracy. Jednocześnie uzupełnia swoją wypowiedź i informuje, iż niemożność świadczenia pracy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych u ludzi pod kątem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy.

W związku z powyższym osoba ubezpieczona, której Inspekcja Sanitarna zaleciła kwarantannę czy izolację domową, może starać się o ustalenie uprawnień do świadczeń chorobowych (tzw. chorobowe). Należy jednak mieć na uwadze, że za okres, w którym świadczy pracę i zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę - świadczenia chorobowe nie będą przysługiwały.

"Pracownik, kwestię świadczenia pracy w trakcie kwarantanny czy izolacji powinien ustalić z pracodawcą. Gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny czy izolacji a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę – może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Nie można brać chorobowego i pensji równocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze „chorobowego” może zdalnie pracować." – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Warto zaznaczyć, że obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, przy czym na kwarantannie zwolnienie lekarskie nie jest wymagane. Analogicznie ubezpieczonemu przysługuje więc za czas kwarantanny prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych – wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

"Proszę pamiętać, że praca w czasie zwolnienie lekarskiego jest zabroniona. Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego dla osoby odbywającej kwarantannę stosuje się zasady ogólne określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego" – dodaje Kowalska-Matis . "Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - wyjaśnia.

Trzeba dodać, że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Jak już zostało wcześniej wspomniane, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie.

Praca na kwarantannie – nowe przepisy

Rzeczniczka ZUS zwraca uwagę na jednoznaczne uregulowanie kwestii pracy na kwarantannie w nowych przepisach ustawy covidowej uchwalonych przez Sejm RP 22 października 2020 r. 27 października Senat przyjął ustawę, a 3 listopada podpisał ją Prezydent RP. Ustawa do tej pory [20 listopada 2020 r.] nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wszystko to za sprawą „omyłkowego” głosowania nad jedną z poprawek wprowadzającą dodatek dla wszystkich medyków pracujących przy COVID-19 w wysokości 100%. Dwa dni później przegłosowano kolejną poprawkę, która wchodząc w życie razem z ustawą podpisaną już przez Prezydenta wykluczy możliwość otrzymywania wyższych dodatków przez wszystkich medyków pracujących z COVID-19.

Wracając do tematu, nowelizacja ustawy covidowej wprost wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny. Oczywiście wówczas za czas przebywania na kwarantannie należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy zdalnej. Nie można rościć sobie prawa do chorobowego. Art. 20 ustawy z dnia 28 października w pkt.2 dodaje do ustawy covidowej art. 4h, zgodnie z którym:

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

Analizując powyższy artykuł, należy stwierdzić, że praca na kwarantannie jest dozwolona, ale zawsze za zgodą pracodawcy. Jeśli rodzaj pracy pracownika na to pozwala i jest to możliwe technicznie, a pracodawca wyraża zgodę, praca zdalna jak najbardziej może być wykonywana. Jednak czy przepis ten można analogicznie stosować do izolacji? Zapytaliśmy o to Państwową Inspekcję Pracy.

Opinia PIP

W odpowiedzi na nasze pytanie Departament Prawny GIP potwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy nie regulują wprost możliwości wykonywania przez pracowników pracy w okresie kwarantanny lub izolacji domowej.

W ocenie Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczalne jest świadczenie pracy zdalnej w okresie kwarantanny, jeżeli pracownik nie wykazuje objawów chorobowych i złoży oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny.

Istotne wątpliwości budzi natomiast kwestia dopuszczalności świadczenia pracy zdalnej przez osobę poddaną izolacji domowej, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości Główny Inspektor Pracy wystąpił o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.” – Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy GIP.

Wszystko wskazuje na to, że rozstrzygające w tej sprawie będzie więc stanowisko Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Warto zastanowić się jednak nad brakiem uregulowania pracy podczas izolacji w omawianej nowelizacji. Dlaczego ustawodawca wspomniał jedynie o pracy w czasie kwarantanny? Być może było to celowe? Być może dopuszczalność pracy została przewidziana jedynie dla kwarantanny, dlatego w przepisie tym nie zawarto izolacji. Zasadą jest bowiem, że izolowane są osoby z pozytywnym wynikiem testu na wirusa, co może prowadzić do domniemania choroby, a co za tym idzie choroba daje prawo do świadczeń chorobowych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że osoby z koronawirusem bardzo różnie przechodzą zakażenie. Niektórzy nie mają żadnych objawów, co praktycznie pozwala na wykonywanie pracy zdalnej. Stad większość doktryny stoi na stanowisku, że przepisy dotyczące pracy podczas kwarantanny należy analogicznie stosować do izolacji. Od woli pracodawcy i pracownika zależy to czy pracownik będzie pracował i otrzymywał wynagrodzenie za pracę czy chorobowe.

Domownik osoby zakażonej – dokumenty do wypłaty świadczeń chorobowych

Pani Danuta Rutkowska (rzecznik prasowy GIP) tłumaczy procedurę informowania o kwarantannie przez osoby będące domownikami osoby zakażonej. Co powinny więc zrobić, aby uzyskać świadczenia chorobowe?

„Jednocześnie informujemy, że osoby, które zostały objęte obowiązkową kwarantanną jako osoby współzamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 powinny poinformować swojego pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy np. telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych dla domownika osoby zakażonej (wynagrodzenia/zasiłku chorobowego) jest złożenie przez ubezpieczonego oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia, dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, informację o dniu rozpoczęcia odbywania przez tę osobę obowiązkowej izolacji w warunkach domowych i dniu jej zakończenia oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Komplet: Dokumentacja kadrowa 2022 + Kodeks pracy 2022
Tylko teraz
169,00 zł
268,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • zmieszany
    2022-02-16 18:19:38
    nie bardzo. Jedno wyklucza drugie ale to drugie nie wyklucza pierwszego.
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Świadczenia emerytalno-rentowe
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
1 stycznia
1 marca
1 czerwca
1 września
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
Kontrola legalności zatrudnienia PIP
Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
„Czternasta emerytura” - KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
Niedziela handlowa – sierpień 2022
Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Wzrost świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnich siedmiu latach wyższy niż inflacja?
Wzrost świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnich 7 latach jest wyższy niż średnioroczna inflacja – powiedziała w czwartek PAP.pl szefowa MRiPS Marlena Maląg. Zaznaczyła, że wobec wysokiej obecnie inflacji 14. emerytura jest kolejnym wsparciem państwa dla grup o najniższych dochodach.
PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
Relacja trudna do wyważenia
Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.