Kategorie

Czy można obniżyć ryczałt za godziny nadliczbowe

Mariusz Pigulski
Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniam 6 pracowników pracujących stale poza siedzibą firmy. Czy z uwagi na utrudnioną kontrolę ich czasu pracy mogę zastosować ryczałt za nadgodziny? Jeżeli tak, to gdy zmieni się organizacja pracy i ustalony ryczałt okaże się zbyt wysoki, czy będzie można go obniżyć?

W tych okolicznościach może Pan wprowadzić zapis o ryczałcie za godziny nadliczbowe w umowach o pracę pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem. Jeżeli zmieni się organizacja pracy i ustalony ryczałt okaże się zawyżony, będzie można go obniżyć. Zmianę należy wprowadzić przez zmodyfikowanie płacowych przepisów zakładowych oraz odpowiednich zapisów w umowach o pracę na mocy porozumienia stron bądź wypowiedzenia zmieniającego.

UZASADNIENIE

Reklama

W praktyce zdarza się, że zatrudnione przez pracodawcę osoby stale wykonują swe zadania służbowe poza zakładem pracy. W takim przypadku pracodawca ma ograniczone możliwości kontrolowania rzeczywistej liczby godzin pracy pracowników. Dlatego przepisy prawa, mając na względzie potrzeby pracodawców, zezwalają im na zastąpienie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych odpowiednim ryczałtem (art. 1511 § 4 Kodeksu pracy).

Wysokość ryczałtu za godziny nadliczbowe powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy zatrudnionych w godzinach ponad obowiązujące normy. Pracodawca musi pamiętać, że ryczałt nie może przekroczyć 1/12 rocznego limitu godzin nadliczbowych z powodu szczególnych potrzeb zakładu pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DPR-III-079-612/ TW/08), liczba nadgodzin, za które może przysługiwać ryczałt, nie może być wyższa niż:

 • 12,5 godziny przy limicie 150 nadgodzin,
 • 32 godziny przy limicie nadgodzin zwiększonym do 384 godzin (limit ten dotyczy pracowników, którzy mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym),
 • 31,33 godziny przy limicie nadgodzin zwiększonym do 376 godzin (limit ten dotyczy pracowników z prawem do 26 dni urlopu).

Omawiany ryczałt powinien być wyraźnie wyodrębniony od pozostałych składników należnej pensji. Jego kwota musi odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1511 § 4 Kodeksu pracy).

Reklama

Zasady przyznawania i ustalania ryczałtu za godziny nadliczbowe powinny być zamieszczone w regulaminie wynagradzania (ewentualnie w układzie zbiorowym pracy). Ponadto uzasadnione jest, aby w umowach o pracę pracowników wprowadzić zapis, że za pracę w godzinach nadliczbowych zatrudniony będzie otrzymywał ryczałt ustalony w regulaminie lub układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje regulamin wynagradzania ani układ zbiorowy pracy, kwestia ryczałtu musi zostać uregulowana w umowie o pracę.

Ustalenie w umowie o pracę zryczałtowanej płacy za nadgodziny nie pozbawia pracownika roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, nieobjętych tym ryczałtem. Umowa o pracę nie może naruszać uprawnień pracownika wynikających z ustawowych norm czasu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1971 r., III PZP 15/71).

WAŻNE!

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia również za godziny nadliczbowe nieobjęte ryczałtem.

Pracodawca wprowadza ryczałt za nadgodziny na własne ryzyko. Oznacza to, że w przypadku wykonywania przez zatrudnionego pracy w mniejszym, niż wynikający z ryczałtu, wymiarze godzin ponadnormatywnych, nie można go pozbawić części tego składnika wynagrodzenia. Pracodawca może jednak dokonywać modyfikacji w wysokości przyznanego ryczałtu.

W razie zaistnienia okoliczności, które wymagają wprowadzenia przez pracodawcę znaczących zmian w zakładzie pracy (np. w obszarze organizacji pracy), ma on prawo obniżyć ryczałt za pracę ponadnormatywną (jeżeli świadczenie to okazałoby się zawyżone). Obniżenia tego można dokonać przez stosowną zmianę postanowień regulaminu wynagradzania bądź układu zbiorowego, regulujących wysokość ryczałtu. Tego typu modyfikacja jest niekorzystna dla pracowników, konieczne jest więc zawarcie z pracownikami porozumienia lub wręczenie im wypowiedzeń zmieniających warunki płacy.

WAŻNE!

Pracodawca może obniżyć ryczałt za nadgodziny przez zmianę płacowych przepisów zakładowych oraz warunków umowy o pracę.

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (pismo nr GPP-110-4560-14/09/PE/RP) stoi na stanowisku, że pracownik, który nie przepracował pełnego miesiąca (np. w związku z chorobą), nie zachowuje prawa do ryczałtu w pełnej wysokości. W ocenie Inspektoratu ryczałt należy obniżyć (w zależności od rodzaju absencji), stosując przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

W celu obliczenia ryczałtu za przepracowaną część miesiąca – jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą czy macierzyństwem i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną kwotę ryczałtu dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną wartość odejmuje się od ryczałtu przysługującego za cały miesiąc (§ 12 ww. rozporządzenia).

W celu obliczenia ryczałtu za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał świadczenie pieniężne w razie choroby, wypadku lub macierzyństwa, miesięczną kwotę ryczałtu należy podzielić przez 30. Otrzymaną wartość mnoży się przez liczbę dni niezdolności pracownika do pracy. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od ryczałtu należnego za pełny miesiąc (§ 11 ww. rozporządzenia).

Podstawa prawna

 • art. 42, art. 151 § 3, § 4, art. 1511 § 4 Kodeksu pracy,
 • § 11, § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?