| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Motywowanie > Premie i nagrody

Premie i nagrody

Premia czy nagroda wywołuje zawsze pozytywne emocje wśród pracowników. Popularność zagadnienia sprawia, że warto mu się bliżej przyjrzeć. Znajomość reguł i konsekwencji przyznawania takich gratyfikacji jest przydatna dla dwóch stron stosunku pracy. Pracownik powinien wiedzieć, kiedy i za co może spodziewać się nagrody czy też premii. Pracodawca natomiast musi wiedzieć, kiedy i jak poprawnie ich udzielać, aby były zarówno przyznane zasadnie oraz by w odczuciu pracownika były sprawiedliwe.

PRZYKŁAD

Norbert L. w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru zasiłku, otrzymywał nagrody miesięczne. Regulamin, na podstawie którego nagroda była wypłacana, nie przewidywał możliwości pomniejszenia tej nagrody za okres pobierania zasiłku. Nagroda nie podlega więc uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku.

Zaznaczymy jeszcze, że pracodawca powinien zadbać o to, by zasady premiowania jasno określały, czy i w jaki sposób na ich wysokość wpływa nieobecność pracownika w pracy z powodu niezdolności chorobowej. Decyduje to przecież o możliwości wliczenia lub niewliczania danej premii do podstawy wymiaru świadczeń za okres choroby, czyli wynagrodzenia chorobowego i różnego rodzaju zasiłków chorobowych. Podkreślmy ponownie, że brak jakiegokolwiek zapisu eliminuje daną premię z możliwości włączenia jej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Przy czym nie ma znaczenia rodzaj świadczenia chorobowego. W zależności od zapisów wewnętrznych dotyczących sposobu ustalania ich wartości oraz terminów wypłaty należy uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wypłacanego na skutek zakończenia stosunku pracy, czy też uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego.

PRZYKŁAD

Dariusz F. zachorował w listopadzie. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego dostaje on nagrodę roczną, która zgodnie z regulaminem zmniejszana jest za czas choroby. Wysokość wypłaty nagrody ustalona jest na poziomie 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez tego pracownika w skali roku kalendarzowego. Z tego względu nagroda roczna podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Natomiast jeżeli w regulaminie wynagradzania nie ma mowy o pomniejszaniu nagrody rocznej za czas pobierania zasiłku, to nagrody takiej nie można uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku.

Nie każdy przychód otrzymany od pracodawcy trzeba ująć, ustalając podstawę wymiaru składek. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) określa, jakich przychodów nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek. Zgodnie z § 2 ust 1 rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

ZAPAMIĘTAJ

Premie i nagrody, w tym jubileuszowe, jak każdy rodzaj wynagrodzenia pracowniczego, są, co do zasady, przychodem ze stosunku pracy opodatkowanym i oskładkowanym. Wyjątek od podlegania składom ZUS stanowią tylko niektóre nagrodyjubileuszowe.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią również nagrody jubileuszowe wypłacane m.in. w sytuacji, gdy:

• pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie krótszym niż pięć lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, że w czasie pięcioletniego okresu oczekiwania na następną nagrodę, przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienia, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody,
• nagroda wypłacana jest w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody z tytułu upływu kolejnych 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, a rozwiązanie to następuje w związku z przejściem na emeryturę, rentę inwalidzką w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy,
• nagroda jubileuszowa wypłacana jest częściej niż co 5 lat z uwagi na to, że prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród, warunkiem jest, by zarówno nowe, jak i stare przepisy przewidywały przyznawanie nagrody nie częściej niż co 5 lat oraz pracodawca, zmieniając je, nie działał w celu ominięcia prawa przez częstą zmianę przepisów dotyczących nagród jubileuszowych w celu wypłaty kwot wolnych od składek.

PRZYKŁAD

Spółka X obchodzi 10-lecie powstania, z tej okazji zarząd postanowił wypłacić pracownikom nagrody jubileuszowe. Nagroda z okazji jubileuszu firmy będzie podlegała obowiązkowi składkowemu, ponieważ nie jest cykliczna (nie przyznaje się jej co 5 lat) i nie jest związana ze stażem pracy pracownika, nie można jej zaliczyć do kategorii nagród jubileuszowych zwolnionych z ZUS.

PRZYKŁAD

Wiesława J. jest nauczycielką z 25-letnim stażem pracy. Zgodnie z art. 47 Karty Nauczyciela, co 5 lat (począwszy od osiągnięcia 20-letniego stażu) otrzymuje nagrodę jubileuszową. Taka nagroda nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłków.

PRZYKŁAD

Fryderyk D. we wrześniu 2004 r. nabył prawo do nagrody jubileuszowej w związku z 20-letnim stażem pracy i pracodawca wypłacił mu nagrodę jubileuszową. We wrześniu 2006 r. pracownik dostarczył pracodawcy świadectwa pracy poświadczające zatrudnienie przez okres 2 lat, które wcześniej nie były uwzględnione przez pracodawcę. W październiku 2007 r. pracodawca wypłaci pracownikowi nagrodę z okazji 25-lecia pracy. Nagroda ta będzie zwolniona od składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Sylwia Gortyńska

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »