Kategorie

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [PORADNIK]

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2021 - procedura uproszczona krok po kroku
Shutterstock
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli szybka droga do legalizacji zatrudnienia w Polsce dla obywateli sześciu państw. Jak krok po kroku zatrudnić na podstawie oświadczenia?

Co to jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Polskie prawodawstwo wyróżniają jedne z najbardziej liberalnych w Europie przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców na terenie RP. Dużą rolę odgrywają regulacje umożliwiające szybko i sprawnie zapewnić legalny pobyt oraz zatrudnienie obywatelom sześciu, wskazanych w rozporządzeniu, państw, tj.: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Tak zwana procedura uproszczona, inaczej nazywana procedurą oświadczeniową, pozwala na zatrudnienie cudzoziemców z tych krajów, na maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, w ciągu zaledwie 7 dni roboczych.

Oświadczenie - procedura uproszczona krok po kroku

Procedura oświadczeniowa daje pracodawcom możliwość zatrudnienia obcokrajowca spoza UE w ciągu 7 dni roboczych na podstawie zarejestrowanego w ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie rejestrowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy dla konkretnego pracownika i dotyczy wykonywania pracy u wskazanego w nim pracodawcy. W oświadczeniu wskazać należy ponad to:

 • stawkę wynagrodzenia, jaką będzie otrzymywał pracownik
 • formę zatrudnienia (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę)
 • miejsce wykonywania pracy
 • wymiar czasu pracy
 • okres na jaki praca zostanie powierzona obcokrajowcowi

Proces legalizacji zatrudnienia pracownika spoza UE w oparciu o procedurę uproszczoną można podzielić na cztery etapy:

Złożenie wniosku o rejestrację oświadczenia w urzędzie pracy

Dla obcokrajowca, który ma zostać zatrudniony w strukturach przedsiębiorstwa konieczne jest złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, we właściwym, ze względu na siedzibę pracodawcy, urzędzie pracy.

Oświadczenie można zarejestrować udając się osobiście do urzędu, a także listownie lub on-line, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi składając oświadczenie powinien załączyć do niego:

 • dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy, np. odpis KRS
 • oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami wymienionymi w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • dowód wniesienia opłaty za oświadczenie w wysokości 30 PLN
 • kopie wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca

Lub inne dokumenty wskazane przez urząd pracy, który dokonuje wpisu dokumentu do ewidencji oświadczeń

Zarejestrowanie oświadczenia przez UP

Poprawnie wypełnione oświadczenie, złożone wraz z niezbędnymi załącznikami jest wpisywane do ewidencji oświadczeń w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych. Pracodawca odbiera je z właściwego UP osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku braków formalnych urząd wzywa pracodawcę do ich uzupełnienia – składający oświadczenie ma 7 dni na ich uzupełnienie. W przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin rejestracji oświadczenia może wydłużyć się do 30 dni.

Podpisanie umowy z obcokrajowcem

Umowa zawarta z cudzoziemcem powinna być sporządzona w języku dla niego zrozumiałym oraz musi być w pełni zgodna ze wpisanym do ewidencji oświadczeniem. Oznacza to m.in., że stawka wynagrodzenia, stanowisko pracy oraz miejsce jej wykonywania muszą być takie same jak podane przez pracodawcę w momencie składania oświadczenia. Zmiany w tym zakresie wymagają złożenia nowego dokumentu.

Obowiązek informacyjny względem UP

O podjęciu przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia pracodawca powinien poinformować urząd najpóźniej w pierwszym dniu pracy obcokrajowca. Również w przypadku, kiedy cudzoziemiec nie rozpocznie pracy we wskazanym w oświadczeniu terminie, pracodawca powinien poinformować PUP – ma na to 7 dni.

Dla obcokrajowców, którzy nie przebywają na terenie RP, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy jest dokumentem umożliwiającym staranie się o wydanie wizy pracowniczej w konsulacie RP.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – podstawa do uzyskania wizy pracowniczej

Reklama

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dokumentem, który pozwala na legalną pracę, a także umożliwia ubieganie się o wydanie wizy, dzięki której obcokrajowiec może wjechać do Polski. W przypadku rekrutacji pracowników w kraju ich pochodzenia przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, pracodawca powinien wziąć pod uwagę czas niezbędny pracownikowi na uzyskanie wizy. W zależności od regionu czas potrzebny na złożenie wniosku o wizę, po skompletowaniu wszystkich dokumentów, w tym oryginału oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, to około 1-2 tygodnie. Natomiast sam proces wydawania decyzji ws. wizy przez Konsulaty RP trwa maksymalnie do 10 dni.

Obywatele Ukrainy, i innych wskazanych w właściwych rozporządzeniach państw, mają możliwość wjazdu na teren RP także w ramach ruchu bezwizowego. Oznacza to, że mogą oni przekroczyć granicę Polski, także w celu podjęcia zatrudnienia, bez konieczności ubiegania się o wizę. Jednak, trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji maksymalny czas pobytu obcokrajowca na terenie RP wynosi 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Bez względu na to, czy cudzoziemiec posiada ważną wizę czy też wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego, niezbędnym dokumentem do legalizacji jego pracy jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Przedłużenie zatrudnienia cudzoziemca po wygaśnięciu ważności oświadczenia

Cudzoziemcy, którzy znaleźli stabilne zatrudnienie w Polsce mogą przedłużyć pobyt i pracę, bez konieczności opuszczania kraju, starając się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dokument ten składa się we właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy urzędzie wojewódzkim.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest przez Wojewodę na maksymalny okres 3 lat. Wniosek o wydanie dokumentu składa osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce, cudzoziemiec.

Koszt złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę wynosi 440 złotych. Opłatę tę, w odróżnieniu od opłat za rejestrację oświadczenia, ponosi cudzoziemiec. Dodatkowo, po uzyskaniu pozytywnej decyzji od wojewody, obcokrajowiec uiszcza 50 zł opłaty za wydanie przez urząd wojewódzki karty pobytu tymczasowego.

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę niezbędne jest dołączenie wskazanych przez urząd dokumentów i zaświadczeń, m.in.:

 • załącznika nr 1 wypełnionego przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi
 • czterech aktualnych fotografii
 • kserokopii ważnego dokumentu podróży (paszportu)
 • informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (dokument ten uzyskuje pracodawca po przeprowadzaniu testu rynku pracy)
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
 • dokument potwierdzający posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodów
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

I inne dokumenty wskazane przez właściwy urząd wojewódzki. Listę niezbędnych poświadczeń i dokumentów można sprawdzić na stronie internetowej urzędu lub skontaktować się w tym celu ze specjalną infolinią dla cudzoziemców.

Jeśli złożone przez obcokrajowca dokumenty są kompletne, otrzyma on stempel do paszportu, potwierdzający złożenie wniosku i legalizujący jego pobyt na terenie RP do czasu wydania ostatecznej decyzji przez wojewodę.

Reklama

Stempel w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do przekraczania granicy Polski. Może on wrócić do kraju pochodzenia, ale aby ponownie wjechać na teren RP, konieczne jest uzyskanie wizy, o ile obcokrajowiec pochodzi z kraju objętego obowiązkiem wizowym.

Dla obcokrajowców, którzy chcą przedłużyć pracę w Polsce bez konieczności ubiegania się o kartę pobytu tymczasowego, pracodawca może także postarać się o wydanie zezwolenia na pracę Typu A. Jednak w tym przypadku cudzoziemiec będzie zobowiązany wyjechać do kraju pochodzenia, np. w trakcie urlopu, i złożyć wniosek o wydanie nowej wizy na podstawie otrzymanego zezwolenia. Procedura uzyskiwania zezwolenia typu A i legalizacji pobytu oraz pracy na jego podstawie zostanie omówiona w kolejnym artykule.

EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.