| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2017

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2017

Warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym. Do 31 sierpnia 2017 roku należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe. Jaka jest wysokość świadczenia w 2017 roku?

Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe

Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć za cały rok szkolny przysługuje świadczenie w wysokości 1185,66 zł.

Szkoły mają obowiązek wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe do 31 sierpnia 2017 r.

Warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym. Prawa do świadczenia nie mają niepracujący w zawodzie nauczyciele emeryci oraz niepedagogiczni pracownicy szkół i placówek oświatowych.

Pedagog zatrudniony na podstawie stosunku pracy w kilku szkołach ma prawo do świadczenia urlopowego od każdej z zatrudniających go placówek. Otrzymanie tego świadczenia nie pozbawia nauczyciela możliwości korzystania z funduszy przeznaczonych na działalność socjalną, na zasadach określonych w obowiązującym w danym podmiocie regulaminie administrowania środkami zfśs.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Wysokość świadczenia

W 2017 r. podstawę wymiaru odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (art. 5f ustawy o zfśs). Oznacza to, że w 2017 r. odpis podstawowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w normalnych warunkach wynosi 1185,66 zł (3161,77 zł × 37,5%). Ma to wpływ na wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela, bowiem świadczenie to przysługuje w wysokości wspomnianego odpisu podstawowego. Zatem w 2017 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, za cały rok szkolny należy wypłacić świadczenie urlopowe w wysokości 1185,66 zł.

W przypadku nauczycieli wykonujących swoje obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota należnego świadczenia urlopowego jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru zajęć. Ta sama zasada obowiązuje przy zatrudnieniu, które trwało przez niepełny rok szkolny. Wysokość świadczenia urlopowego należy wówczas obliczyć w odniesieniu do okresu przepracowanego w danym roku szkolnym. W tym celu należy:

Krok 1. wartość świadczenia trzeba podzielić przez 12,

Krok 2. wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy trwania zatrudnienia (do okresu zatrudnienia należy wliczyć okresy ferii letnich i zimowych).

Przykład

Nauczyciel jest zatrudniony w szkole publicznej od 1 listopada 2016 r. w wymiarze 1/4 etatu. Obliczamy wysokość świadczenia urlopowego tego nauczyciela za 2017 r.:

Krok 1. 1185,66 zł : 12 miesięcy × 1/4 etatu = 24,70 zł,

Krok 2. 24,70 zł × 10 miesięcy zatrudnienia = 247 zł.

Nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości 247 zł.

Nauczycielskie świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zajęć i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Termin wypłaty

Świadczenie urlopowe za dany rok szkolny powinno zostać wypłacone nie później niż 31 sierpnia. Termin ten obowiązuje także w razie ustania stosunku pracy przed końcem sierpnia (przepisy nie nakazują wypłaty świadczenia w chwili zakończenia zatrudnienia). Nie ma jednak przeszkód, aby pedagog otrzymał należną wypłatę wcześniej, np. w dniu rozwiązania umowy o pracę lub przed wakacjami i urlopem wypoczynkowym. Może się jednak pojawić ryzyko takiej wypłaty, jeżeli np. stosunek pracy z nauczycielem zostanie rozwiązany przed końcem sierpnia. Wówczas po stronie pracownika powstanie nienależne świadczenie, którego zwrotu pracodawca ma prawo się domagać.

Podstawa prawna:
● art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),
● art. 5, art. 5f ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 800; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255),
● obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. i w drugim półroczu 2012 r. (M.P. z 2013 r. poz. 107).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »