| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Zatrudnienie asystenta nauczyciela - kwalifikacje, stosunek pracy

Zatrudnienie asystenta nauczyciela - kwalifikacje, stosunek pracy

W celu wsparcia nauczycieli w realizacji ich obowiązków ustawodawca stworzył instytucję asystenta nauczyciela. Mimo że asystent nauczyciela musi posiadać kwalifikacje wymagane od nauczyciela w szkole podstawowej i wykonywać zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, którego wspiera, jego stosunek pracy reguluje Kodeks pracy.

Kiedy może zostać zatrudniony asystent nauczyciela?

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku, poz. 642) została wprowadzona do ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty, instytucja asystenta nauczyciela. Osoba ta pełnić ma funkcje wspomagające w stosunku do nauczycieli w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, a także do osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzących zajęcia w klasach I-III. Ustawa o systemie oświaty przewiduje także zatrudnianie asystentów wychowawców świetlicy.

Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem osoby, którą wspiera (art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty).

Polecamy produkt: Gazeta Samorządu i Administracji

Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko asystenta nauczyciela

Asystent nauczyciela powinien posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz stosowne przygotowanie pedagogiczne (art. 7 ust. 1f ustawy o systemie oświaty).

Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1264 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, wynika, iż osoba zatrudniona na stanowisku asystenta nauczyciela powinna posiadać tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata bądź dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli. Powinna również dysponować odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.

Zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, natomiast w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »