Kategorie

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny/ Fot. Fotolia
Fotolia
W określonych ustawowo przypadkach nauczyciel, któremu dyrektor szkoły wypowiedział umowę o pracę, może przejść w stan nieczynny. W stanie nieczynnym nauczyciel nadal pozostaje w stosunku pracy i otrzymuje wynagrodzenie.

W jakiej sytuacji nauczyciel może przejść w stan nieczynny?

Reklama

Nauczyciel może przejść w stan nieczynny, w przypadku gdy dyrektor szkoły wypowiedział mu umowę o pracę z uwagi na częściową likwidację szkoły, bądź z uwagi na zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1379 z późn. zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela).

Częściową likwidację szkoły stanowi likwidacja filii szkoły lub jednej ze szkół funkcjonujących w ramach zespołu szkół. Natomiast poprzez zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć należy rozumieć zmiany o charakterze pozastatuowym, obojętne dla zakresu dotychczasowej działalności oświatowej szkoły, ale mające istotny wpływ na jej potrzeby kadrowe, np. likwidacja klasy.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Wniosek nauczyciela

Reklama

Przeniesienie w stan nieczynny następuje na podstawie wniosku nauczyciela. Dyrektor szkoły nie może samemu przenieść nauczyciela w stan nieczynny. Powinien on go natomiast poinformować o możliwości złożenia przedmiotowego wniosku. Przepisy nie określają ani sposobu, ani formy, ani termin powiadomienia nauczyciela o przysługującym mu uprawnieniu. Oznacza to, że przedmiotowa informacja może zostać nauczycielowi przekazana przez dyrektora szkoły w jakikolwiek sposób, który uzna on za właściwy. Nauczyciel może zostać zatem zawiadomiony o możliwości przejścia w stan nieczynny na piśmie lub ustnie. Informacja może zostać mu przekazana w osobnym piśmie poprzedzającym wypowiedzenie stosunku pracy lub zbiegającym się w czasie z tą czynnością, a także w piśmie zawierającym oświadczenie woli o wypowiedzeniu (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2002 roku, sygn. akt I PK 15/02).

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny powinien zostać złożony na piśmie w terminie do 30 dni od dnia wręczenia nauczycielowi wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (art. 20 ust. 5c Karty Nauczyciela).

Dyrektor szkoły obowiązany jest uwzględnić wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.

Uprawnienia finansowe

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto przysługują mu „inne świadczenia pracownicze”, np. dodatek mieszkaniowy, dodatek za pracę na wsi świadczenia z funduszu socjalnego (art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela). Nauczyciel nie ma natomiast prawa do dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Zakładowe źródła prawa pracy mogą przewidywać korzystniejsze od ustawowych zasady ustalania wynagrodzenia nauczycieli, którzy przeszli w stan nieczynny.

Stosunek pracy a stan nieczynny

Złożenie przez nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny czyni wypowiedzenie bezskutecznym. Stosunek pracy trwa nadal, ale zatrudnienie ulega „zawieszeniu” na okres sześciu miesięcy. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych (art. 20 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Przywrócenie do pracy

W razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym pracy dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia go do pracy. Przywrócenie następuje w tej samej szkole na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w pełnym wymiarze zajęć. Nauczyciel może zostać przywrócony do pracy również na inne stanowisko, pod warunkiem iż posiada stosowne kwalifikacje (art. 20 ust. 7 Karty Nauczyciela).

Przywrócenia do pracy dyrektor szkoły obowiązany jest dokonać z urzędu. Nauczyciel nie musi składać wniosku w tym przedmiocie.

Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy z dniem odmowy (art. 20 ust. 7 zd. 2 Karty Nauczyciela).

Podjęcie pracy

W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, z inicjatywy własnej lub z inicjatywy dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć. Podjęcie pracy następuje na czas określony, nie dłuższy niż okres trwania stanu nieczynnego (art. 20 ust. 8 zd. 1 Karty Nauczyciela). 

Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie (art. 20 ust. 8 zd. 2 Karty Nauczyciela). Jest ono niezależnie od wynagrodzenia pobieranego z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?