REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

Marek Skałkowski
prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy
Porozumienie - przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (wzór)
Porozumienie - przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (wzór)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

Przeniesienia urlopu wypoczynkowego na następną umowę zamiast ekwiwalentu

Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy uzgodni z nim, że urlop ten będzie wykorzystany w ramach kolejnej umowy o pracę zawieranej bezpośrednio po zakończeniu dotychczasowego stosunku pracy. Takie porozumienie najlepiej sporządzić w formie pisemnej.  

Autopromocja

Niewykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy powoduje, że trzeba mu wypłacić za ten urlop ekwiwalent pieniężny. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek. Ekwiwalentu za urlop nie trzeba wypłacać, gdy strony stosunku pracy postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy). W takim przypadku urlop wypoczynkowy będzie wykorzystany w naturze w czasie kolejnego zatrudnienia.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - świadectwo pracy

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy powinno zostać odnotowane w świadectwie pracy, jeżeli zostanie ono pracownikowi wydane. W przypadku bowiem gdy pracodawca zawiera kolejną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, świadectwa pracy nie trzeba wydawać. Pracodawca nie musi go wystawiać, jeżeli dochodzi do zawarcia kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Jednak świadectwo pracy trzeba w takim przypadku wydać, jeżeli pracownik złoży wniosek o jego wydanie. Wówczas najlepiej będzie określić w świadectwie pracy wymiar urlopu należnego pracownikowi za okres zatrudnienia na podstawie zakończonej umowy, z zaznaczeniem, jaka część tego urlopu została przeniesiona do kolejnego stosunku pracy. Dlatego żeby uniknąć ewentualnych problemów podczas kontroli PIP oraz roszczeń ze strony pracownika bezpieczniej sporządzić porozumienie o "przeniesieniu" urlopu na piśmie. Jednak porozumienie zawartej w innej formie np. ustnej też będzie ważne.

Przykład zapisu w świadectwie pracy dotyczącego urlopu wypoczynkowego, który ma być wykorzystany w trakcie kolejnego zatrudnienia:

"W okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 10 dni (80 godzin) oraz dodatkowo 3 dni urlopu (24 godziny) przeniesiono do kolejnego stosunku pracy na mocy porozumienia z pracownikiem".

Porozumienie o przeniesieniu urlopu na kolejną umowę - wzór

Przepisy nie określają wprost, w jakiej formie należy sporządzić porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę. Z Kodeksu pracy nie wynika, by musiało to nastąpić w formie pisemnej. Jednak przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej określają, że w części C akt osobowych pracownika umieszcza się m.in. dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (regulacja ta odwołuje się też wprost do art. 171 § 3 Kodeksu pracy). Taki zapis sugeruje, że porozumienie powinno mieć formę dokumentu pisemnego i należy je zamieścić w części C akt osobowych pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór porozumienia o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na następną umowę o pracę

przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę wzór

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Termin zawarcia porozumienia (Komentarz 1.)

Porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy powinno zostać zawarte jeszcze przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem dotychczasowej umowy o pracę. Należy je sporządzić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika. W innym przypadku w dniu ustania stosunku pracy prawo do urlopu w naturze przekształci się automatycznie w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Pracownica była zatrudniona na podstawie umowy na 3-miesięczny okres próbny do 30 czerwca 2021 r. Pracodawca postanowił przedłużyć z nią umowę od 1 lipca 2021 r. na czas określony. Pracownica nie wykorzystała za okres pracy na podstawie umowy próbnej urlopu wypoczynkowego. Chce go wykorzystać w dalszej części zatrudnienia. Strony stosunku pracy mogą więc przygotować porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy. Należy je sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Wówczas pracodawca nie będzie musiał wypłacać pracownicy ekwiwalentu za urlop.

Uzgodnienie "przeniesienia" urlopu wypoczynkowego (Komentarz 2.)

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy jest dopuszczalne w sytuacji, gdy strony zawierają następną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Zatem zasadniczo nie może być nawet jednego dnia przerwy między jedną umową o pracę a drugą.

Jednak zdaniem większości ekspertów prawa pracy wskazana regulacja znajdzie zastosowanie nie tylko wówczas, gdy jedna umowa ulega zakończeniu, a następnego dnia zaczyna obowiązywać kolejna, ale także wtedy, gdy między zakończeniem obowiązywania jednej umowy a rozpoczęciem obowiązywania następnej minie weekend (np. I. Jaroszewska-Ignatowska [w:] Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków, pod. red. A. Patulskiego, G. Orłowskiego, Warszawa 2012, str. 667).

Pracownica poprosiła o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 lipca 2021 r. (piątek) w związku z przejściem na emeryturę. Następnie po weekendzie od 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ponownie ma zostać zatrudniona, tym razem na czas określony. Pracownica ma 30 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i nie chce za niego ekwiwalentu pieniężnego, lecz chciałaby go wykorzystać podczas dalszego zatrudnienia u swojego pracodawcy. W tym przypadku dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia o przeniesieniu urlopu na kolejny stosunek pracy, jeśli między zakończeniem pierwszej umowy a rozpoczęciem następnej jest przerwa spowodowana dniami wolnymi od pracy.

Należy jednak uznać, że niedozwolone będzie przeniesienie urlopu wypoczynkowego, jeżeli jedna umowa o pracę kończy się i następnego dnia zostaje zawarta kolejna, w której strony ustalają termin rozpoczęcia pracy np. za 3 miesiące. Takie postanowienie stanowiłoby tzw. obejście przepisów prawa. W takim przypadku pracodawca będzie miał obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Niewypłacenie ekwiwalentu, lecz "przeniesienie" prawa do urlopu na okres obowiązywania następnej umowy o pracę wymaga wyraźnego porozumienia stron w tym zakresie. Niedopuszczalne jest zatem jednostronne narzucenie takiego rozwiązania przez pracodawcę. W praktyce osiągnięcie takiego porozumienia nie powinno sprawiać trudności, gdyż takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron - pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu, natomiast pracownik może skorzystać z urlopu w bardziej dogodnym dla siebie terminie.

"Przeniesienie" urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy może nastąpić wyłącznie za jednoczesną zgodą pracownika i pracodawcy.

W porozumieniu należy też wyraźnie określić, ile dni urlopu wypoczynkowego zostanie przeniesionych na kolejny stosunek pracy. Najlepiej zrobić to poprzez wskazanie liczby dni "przenoszonego" urlopu i jednocześnie liczby godzin. Taki zapis nie będzie stwarzał żadnych wątpliwości co do ilości pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Porozumienie może obejmować cały przysługujący urlop, jeżeli strony chcą go wykorzystać w naturze zamiast wypłaty ekwiwalentu. Możliwe jest też przeniesienie w porozumieniu tylko części niewykorzystanego urlopu (ze wskazaniem, jakiej dotyczy to części). Wówczas za pozostałą część urlopu przysługuje ekwiwalent.

W porozumieniu nie ma potrzeby wyodrębniania urlopu bieżącego i zaległego. Urlop zaległy również może być przeniesiony porozumieniem. Obowiązuje tu więc inna zasada niż w przypadku świadectwa pracy, w którym rozlicza się tylko urlop z bieżącego roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia zatrudnienia.

Jeżeli pracownik ma prawo do urlopu na żądanie, który może "przenieść" i wykorzystać w tym samym roku w którym zawiera kolejną umowę o pracę, warto to również zaznaczyć w porozumieniu. Wtedy wiadomo, przez ile dni (godzin) i czy w ogóle pracownik może korzystać z urlopu udzielanego w tym trybie na podstawie kolejnego stosunku pracy.

Przeniesienie może dotyczy nie tylko urlopu nabytego w trakcie ostatniej (kończącej się) umowy o pracę. W praktyce spotyka się kilkukrotne przenoszenie tego samego urlopu - nie tylko z ostatniej, ale także z poprzednich umów. Przepisy tego nie zabraniają i takie postępowanie nie powinno zostać zakwestionowane przez inspektora pracy, o ile po każdej umowie zawarto porozumienie przenoszące urlop, a między umowami nie było przerw.

Sposób wykorzystania "przeniesionego" urlopu wypoczynkowego (Komentarz 3.)

W porozumieniu o "przeniesieniu" urlopu należy też podać sposób jego wykorzystania podczas kolejnego zatrudnienia. W tym miejscu trzeba więc wskazać, że urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany w naturze, i określić termin ponownego zatrudnienia pracownika, podczas którego będzie on mógł skorzystać z tego urlopu.

Podstawa prawna:

art. 97, art. 171 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

§ 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - Dz.U. z 2018 r. poz. 2369

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dodatek pielęgnacyjny 2024

  Dodatek pielęgnacyjny przysługuje do emerytury lub renty. Dla kogo przewidziany jest dodatek pielęgnacyjny? Ile wynosi dodatek do emerytury lub renty wypłacany przez ZUS?

  Legitymacja emeryta–rencisty w aplikacji mObywatel. Nowy wzór mLegitymacji

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań wynikających z ustawy o aplikacji mObywatel.

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Ciąża w okresie wypowiedzenia. Przepisy, orzecznictwo

  Nierzadko zdarza się, że kobieta nie wie o tym, że w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest w ciąży. Może się zdarzyć także sytuacja, że co prawda w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była w ciąży, ale zaszła w ciąże w okresie biegu wypowiedzenia.

  REKLAMA

  Nowe przepisy BHP 2024 – pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja

  Pracodawcom zostały już tylko dwa miesiące na reorganizację środowiska pracy zgodnie z nowymi przepisami BHP. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie 17 listopada 2023 r, wprowadza istotne zmiany w wyposażeniu stanowisk pracy. Pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja 2024 r.

  Branżowe centra umiejętności wesprą kształcenie zawodowe młodocianych. Premier podpisał rozporządzenie

  Branżowe centra umiejętności to nowy rodzaj placówek systemu oświaty wprowadzony nowelizacją Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. BCU mają umożliwiać  uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Premier Donald Tusk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Umożliwi to prowadzenie przez BCU turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych, którzy uczą się zawodu.

  17,3 mln osób pracowało w Polsce. Bezrobotnych było 547 tys., a biernych zawodowo prawie 12,4 mln. GUS podał dane o sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2023 r.

  Osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2023 r. 58,9% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten był wyższy niż w III kwartale 2023 r. (o 0,4 p. proc.), podobnie jak i w IV kwartale 2022 r. (o 0,2 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 66,0%, a wśród kobiet 52,3%. . Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

  1780,96 zł to od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury. Waloryzacja objęła też dodatki do świadczeń. Sprawdź, ile należy się emerytom i rencistom

  Waloryzacja emerytur i rent nastąpiła z dniem 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji w 2024 r. wynosi 112,12%. W ten sposób wzrastają nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

  REKLAMA

  Uposażenia w policji. Zmiana wysokości dodatku za stopień

  W 2024 r. wzrosła kwota bazowa dla funkcjonariuszy policji. Wzrost kwoty bazowej powoduje wzrost miesięcznego uposażenia policjantów. Do tego niezbędna jest zmiana przepisów rozporządzenia regulującego wysokość ich uposażenia, w tym stawek dodatku za stopień.

  Komunikat PFRON: Znacznie dłuższy okres dofinansowania do wynajmu mieszkania

  1 marca 2024 r. weszła w życie korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Wydłużony został okres, na który może być udzielone dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego.

  REKLAMA