Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

Marek Skałkowski
prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy
Porozumienie - przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (wzór)
Porozumienie - przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (wzór)
Shutterstock
Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

Przeniesienia urlopu wypoczynkowego na następną umowę zamiast ekwiwalentu

Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy uzgodni z nim, że urlop ten będzie wykorzystany w ramach kolejnej umowy o pracę zawieranej bezpośrednio po zakończeniu dotychczasowego stosunku pracy. Takie porozumienie najlepiej sporządzić w formie pisemnej.  

Niewykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy powoduje, że trzeba mu wypłacić za ten urlop ekwiwalent pieniężny. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek. Ekwiwalentu za urlop nie trzeba wypłacać, gdy strony stosunku pracy postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy). W takim przypadku urlop wypoczynkowy będzie wykorzystany w naturze w czasie kolejnego zatrudnienia.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - świadectwo pracy

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy powinno zostać odnotowane w świadectwie pracy, jeżeli zostanie ono pracownikowi wydane. W przypadku bowiem gdy pracodawca zawiera kolejną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, świadectwa pracy nie trzeba wydawać. Pracodawca nie musi go wystawiać, jeżeli dochodzi do zawarcia kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Jednak świadectwo pracy trzeba w takim przypadku wydać, jeżeli pracownik złoży wniosek o jego wydanie. Wówczas najlepiej będzie określić w świadectwie pracy wymiar urlopu należnego pracownikowi za okres zatrudnienia na podstawie zakończonej umowy, z zaznaczeniem, jaka część tego urlopu została przeniesiona do kolejnego stosunku pracy. Dlatego żeby uniknąć ewentualnych problemów podczas kontroli PIP oraz roszczeń ze strony pracownika bezpieczniej sporządzić porozumienie o "przeniesieniu" urlopu na piśmie. Jednak porozumienie zawartej w innej formie np. ustnej też będzie ważne.

Przykład zapisu w świadectwie pracy dotyczącego urlopu wypoczynkowego, który ma być wykorzystany w trakcie kolejnego zatrudnienia:

"W okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 10 dni (80 godzin) oraz dodatkowo 3 dni urlopu (24 godziny) przeniesiono do kolejnego stosunku pracy na mocy porozumienia z pracownikiem".

Porozumienie o przeniesieniu urlopu na kolejną umowę - wzór

Przepisy nie określają wprost, w jakiej formie należy sporządzić porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę. Z Kodeksu pracy nie wynika, by musiało to nastąpić w formie pisemnej. Jednak przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej określają, że w części C akt osobowych pracownika umieszcza się m.in. dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (regulacja ta odwołuje się też wprost do art. 171 § 3 Kodeksu pracy). Taki zapis sugeruje, że porozumienie powinno mieć formę dokumentu pisemnego i należy je zamieścić w części C akt osobowych pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór porozumienia o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na następną umowę o pracę

przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę wzór

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Termin zawarcia porozumienia (Komentarz 1.)

Porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy powinno zostać zawarte jeszcze przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem dotychczasowej umowy o pracę. Należy je sporządzić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika. W innym przypadku w dniu ustania stosunku pracy prawo do urlopu w naturze przekształci się automatycznie w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Pracownica była zatrudniona na podstawie umowy na 3-miesięczny okres próbny do 30 czerwca 2021 r. Pracodawca postanowił przedłużyć z nią umowę od 1 lipca 2021 r. na czas określony. Pracownica nie wykorzystała za okres pracy na podstawie umowy próbnej urlopu wypoczynkowego. Chce go wykorzystać w dalszej części zatrudnienia. Strony stosunku pracy mogą więc przygotować porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy. Należy je sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Wówczas pracodawca nie będzie musiał wypłacać pracownicy ekwiwalentu za urlop.

Uzgodnienie "przeniesienia" urlopu wypoczynkowego (Komentarz 2.)

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy jest dopuszczalne w sytuacji, gdy strony zawierają następną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Zatem zasadniczo nie może być nawet jednego dnia przerwy między jedną umową o pracę a drugą.

Jednak zdaniem większości ekspertów prawa pracy wskazana regulacja znajdzie zastosowanie nie tylko wówczas, gdy jedna umowa ulega zakończeniu, a następnego dnia zaczyna obowiązywać kolejna, ale także wtedy, gdy między zakończeniem obowiązywania jednej umowy a rozpoczęciem obowiązywania następnej minie weekend (np. I. Jaroszewska-Ignatowska [w:] Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków, pod. red. A. Patulskiego, G. Orłowskiego, Warszawa 2012, str. 667).

Pracownica poprosiła o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 lipca 2021 r. (piątek) w związku z przejściem na emeryturę. Następnie po weekendzie od 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ponownie ma zostać zatrudniona, tym razem na czas określony. Pracownica ma 30 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i nie chce za niego ekwiwalentu pieniężnego, lecz chciałaby go wykorzystać podczas dalszego zatrudnienia u swojego pracodawcy. W tym przypadku dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia o przeniesieniu urlopu na kolejny stosunek pracy, jeśli między zakończeniem pierwszej umowy a rozpoczęciem następnej jest przerwa spowodowana dniami wolnymi od pracy.

Należy jednak uznać, że niedozwolone będzie przeniesienie urlopu wypoczynkowego, jeżeli jedna umowa o pracę kończy się i następnego dnia zostaje zawarta kolejna, w której strony ustalają termin rozpoczęcia pracy np. za 3 miesiące. Takie postanowienie stanowiłoby tzw. obejście przepisów prawa. W takim przypadku pracodawca będzie miał obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Niewypłacenie ekwiwalentu, lecz "przeniesienie" prawa do urlopu na okres obowiązywania następnej umowy o pracę wymaga wyraźnego porozumienia stron w tym zakresie. Niedopuszczalne jest zatem jednostronne narzucenie takiego rozwiązania przez pracodawcę. W praktyce osiągnięcie takiego porozumienia nie powinno sprawiać trudności, gdyż takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron - pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu, natomiast pracownik może skorzystać z urlopu w bardziej dogodnym dla siebie terminie.

"Przeniesienie" urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy może nastąpić wyłącznie za jednoczesną zgodą pracownika i pracodawcy.

W porozumieniu należy też wyraźnie określić, ile dni urlopu wypoczynkowego zostanie przeniesionych na kolejny stosunek pracy. Najlepiej zrobić to poprzez wskazanie liczby dni "przenoszonego" urlopu i jednocześnie liczby godzin. Taki zapis nie będzie stwarzał żadnych wątpliwości co do ilości pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Porozumienie może obejmować cały przysługujący urlop, jeżeli strony chcą go wykorzystać w naturze zamiast wypłaty ekwiwalentu. Możliwe jest też przeniesienie w porozumieniu tylko części niewykorzystanego urlopu (ze wskazaniem, jakiej dotyczy to części). Wówczas za pozostałą część urlopu przysługuje ekwiwalent.

W porozumieniu nie ma potrzeby wyodrębniania urlopu bieżącego i zaległego. Urlop zaległy również może być przeniesiony porozumieniem. Obowiązuje tu więc inna zasada niż w przypadku świadectwa pracy, w którym rozlicza się tylko urlop z bieżącego roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia zatrudnienia.

Jeżeli pracownik ma prawo do urlopu na żądanie, który może "przenieść" i wykorzystać w tym samym roku w którym zawiera kolejną umowę o pracę, warto to również zaznaczyć w porozumieniu. Wtedy wiadomo, przez ile dni (godzin) i czy w ogóle pracownik może korzystać z urlopu udzielanego w tym trybie na podstawie kolejnego stosunku pracy.

Przeniesienie może dotyczy nie tylko urlopu nabytego w trakcie ostatniej (kończącej się) umowy o pracę. W praktyce spotyka się kilkukrotne przenoszenie tego samego urlopu - nie tylko z ostatniej, ale także z poprzednich umów. Przepisy tego nie zabraniają i takie postępowanie nie powinno zostać zakwestionowane przez inspektora pracy, o ile po każdej umowie zawarto porozumienie przenoszące urlop, a między umowami nie było przerw.

Sposób wykorzystania "przeniesionego" urlopu wypoczynkowego (Komentarz 3.)

W porozumieniu o "przeniesieniu" urlopu należy też podać sposób jego wykorzystania podczas kolejnego zatrudnienia. W tym miejscu trzeba więc wskazać, że urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany w naturze, i określić termin ponownego zatrudnienia pracownika, podczas którego będzie on mógł skorzystać z tego urlopu.

Podstawa prawna:

art. 97, art. 171 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

§ 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - Dz.U. z 2018 r. poz. 2369

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Monitorowanie pracy zdalnej. Czy dopuszczalna jest aplikacja monitorująca ekran pracownika?

  Czy aplikacja monitorująca ekran pracownika w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych będzie dopuszczalna w świetle nowych przepisów o pracy zdalnej?

  Work life balance w policji - co na to Komendant Główny Policji

  Policjanci skarżą się do RPO, że w dużych miastach są braki kadrowe, a mniejszych jednostkach brak wakatów, co powoduje, że raporty policjantów o przeniesienie do jednostki bliżej miejsca zamieszkania są zwykle negatywnie rozpatrywane. Policjanci są zmęczeni dojazdami, nie mają zapewnionego dobowego odpoczynku a ich praca jest przez to mało efektywna. Jak wygląda work life banace w policji - co odpowie na pismo Komendant Główny Policji? To się okaże.

  Czy będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r.?

  Czy w 2023 r. będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, tak jak ma miejsce podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, w styczniu i w lipcu 2023 r. Sprawa trafiła do rządu.

  Płatne szkolenia dla pracowników

  Kto finansuje szkolenia pracowników? Czy szkolenia dla pracowników mają się odbywać w czasie ich pracy? Jakie zmiany zostały wprowadzone do KP co do szkoleń?

  O czym pracodawca musi poinformować zatrudnionych? Zmiany KP

  Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

  Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – przywilej czy paraliż dla pracodawcy?

  Ustawodawca w 2023 roku nie zwalnia tempa. Po raz kolejny pracodawców i pracowników działów kadrowo-płacowych stawia przed szeregiem wyzwań. Choć obowiązki dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a co za tym idzie -  możliwość kontroli trzeźwości pracowników przy uzasadnionym podejrzeniu, nie są nam obce, to nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy w tym zakresie, powoduje powstanie wielu pytań i wątpliwości. Jak nowe regulacje umożliwiające pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości wyglądają w praktyce? Odpowiedź na to pytanie postaram się przybliżyć w dalszej części tego artykułu. 

  Praca zdalna. Co mają do powiedzenia związki zawodowe

  Praca zdalna może być wykonywana zgodnie z zasadami ustalonymi u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma w tym zakresie pełnej swobody. W celu ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej powinien porozumieć się z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Jaką rolę mają do odegrania związki zawodowe w procesie ustalania zasad wykonywania pracy zdalnej? Co stanie się, kiedy pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze związkowcami? Jak zasady pracy zdalnej ma ustalić pracodawca, u którego nie ma związków zawodowych?

  Praca kobiet - etat w domu wyceniony na milion złotych!

  Ile kosztuje etat w domu? Ile warta jest praca kobiety w domu? Ile należy się za sprzątanie, gotowanie, pranie, zakupy, opiekę nad dzieckiem? Pomimo nowych regualcji w prawie pracy i tzw. work-life balance - coraz bardziej rozwija się niewidzialna praca kobiet w domu. W sądzie w Hiszpanii sąd wycenił taką pracę kobiety na prawie milion złotych!

  13-stki - wypłata już od kwietnia 2023

  Kiedy wypłata 13-stek? Ile wynosi 13-stka w 2023 r.? Komu przysługuje dodatkowe roczne świadczenie? Jakie są zasady wypłaty 13-stek? 

  Kawa z INFORLEX: Zmiany w prawie pracy 2023

  Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. Porozmawiamy o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy 2023. Spotkanie poprowadzi ekspert Paweł Ziółkowski. 

  Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

  Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające? To nowa propozycja ustawy rządowej - jaki będzie jej finał? Czy do niedawna protestujący rodzice w sejmie z osobami z niepełnosprawnościami będą usatysfakcjonowani takimi rozwiązaniami?

  Jak negocjować podwyżkę z szefem. Lista porad

  Negocjowanie podwyżki nie zawsze się udaje ale można zastosować się do kliku prostych porad, aby zwiększyć szansę na sukces.

  Wniosek do pracodawcy o pracę na stałe. Co znaczy w praktyce?

  Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiła nową konstrukcję – wniosek do pracodawcy o umowę o pracę na czas nieokreślony.

  Dłuższy urlop rodzicielski - zmiany w KP

  Nowe zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego. W prawie pracy zaszły spore zmiany. Przykładowo rodzice, którzy posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - też mają prawo do urlopu rodzicielskiego. 

  Jak zostać masażystą? Czy kurs masażu wystarczy?

  Jak zostać masażystą – czy wystarczy ukończenie kursu masażu? Praca masażysty wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania merytorycznego, ale i praktycznego. Chcąc pracować w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone dyplomem bądź certyfikatem. Jak zdobyć zawód? Kiedy można otworzyć gabinet masażu?

  Roszczenia ze stosunku pracy. Jak długo można dochodzić zapłaty wynagrodzenia

  Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy uregulowane jest przepisami Kodeksu pracy. Określają one skutki przedawnienia, terminy, po upływie których roszczenia przedawniają się, a także okoliczności, które przedawnienie przerywają lub zawieszają. Na czym polega przedawnienie roszczeń? Kiedy przedawniają się roszczenia ze stosunku pracy?

  Wypowiedzenie umowy o pracę - zmiany

  Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje zasady wypowiadania umowy o pracę. Co się zmieni?

  Dodatkowe przerwy w pracy - dla kogo? Ważna zmiana w KP

  Do jakich przerw ma prawo pracownik? Jakie przerwy występują w KP i w innych ustawach? Czy pracownicy z niepełnosprawnościami mają prawo do dodatkowej przerwy? Czy pracując przed komputerem pracownicy mają prawo do dodatkowej przerwy?

  Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

  Nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance zmodyfikuje obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. Co się zmieni?

  Zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - nowość w KP

  Do KP zostały dodane przepisy, których jeszcze nie było - zwolnienie od pracy - 2 dni albo 16 godzin - ale 50% płatne. W jakich sytuacjach przysługuje zwolnienie od pracy? Czym jest zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej? Czym jest siła wyższa? Kto oprócz pracowników ma prawo do takiego zwolnienia? Jak i kiedy złożyć wniosek?

  Przerwy w pracy. Będziemy pracować krócej

  Przerwy w pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza również zmiany dotyczące przerw, jakie należą się pracownikowi w ciągu dnia pracy. Kiedy przysługują przerwy w pracy? Jaka jest ich długość? Od czego zależą przerwy w pracy?

  Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Co mówią przepisy?

  Praca zdalna a miejsce wykonywania pracy. Czy pracodawca może w przepisach wewnętrznych ograniczyć miejsce pracy zdalnej tylko do terytorium Polski lub tylko do wskazanego przez pracownika adresu zamieszkania

  Większa ochrona pracownika przed zwolnieniem - zmiana w KP

  Wskutek dużej nowelizacji Kodeksu Pracy pracownicy zyskali większą ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę. W jakich sytuacjach będzie przysługiwała ta ochrona?

  Work-life balance w Kodeksie pracy

  Prezydent Andrzej Duda 24 marca podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wdraża ona dwie unijne dyrektywy - tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Na czym polegają zmiany? Czy to rewolucja?

  Elastyczna organizacja pracy - nowość w KP

  Czym jest elastyczna organizacja pracy? Dla kogo elastyczna organizacja pracy? Jaki wniosek złożyć aby mieć elastyczną organizację pracy? Czy pracodawca musi się zgodzić na elastyczną organizację pracy? Duże zmiany w KP już niedługo wejdą w życie.