REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

Marek Skałkowski
prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy
Porozumienie - przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (wzór)
Porozumienie - przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę (wzór)
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

Przeniesienia urlopu wypoczynkowego na następną umowę zamiast ekwiwalentu

Pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy uzgodni z nim, że urlop ten będzie wykorzystany w ramach kolejnej umowy o pracę zawieranej bezpośrednio po zakończeniu dotychczasowego stosunku pracy. Takie porozumienie najlepiej sporządzić w formie pisemnej.  

REKLAMA

Autopromocja

Niewykorzystanie przez pracownika urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy powoduje, że trzeba mu wypłacić za ten urlop ekwiwalent pieniężny. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek. Ekwiwalentu za urlop nie trzeba wypłacać, gdy strony stosunku pracy postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy). W takim przypadku urlop wypoczynkowy będzie wykorzystany w naturze w czasie kolejnego zatrudnienia.

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - świadectwo pracy

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy powinno zostać odnotowane w świadectwie pracy, jeżeli zostanie ono pracownikowi wydane. W przypadku bowiem gdy pracodawca zawiera kolejną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, świadectwa pracy nie trzeba wydawać. Pracodawca nie musi go wystawiać, jeżeli dochodzi do zawarcia kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Jednak świadectwo pracy trzeba w takim przypadku wydać, jeżeli pracownik złoży wniosek o jego wydanie. Wówczas najlepiej będzie określić w świadectwie pracy wymiar urlopu należnego pracownikowi za okres zatrudnienia na podstawie zakończonej umowy, z zaznaczeniem, jaka część tego urlopu została przeniesiona do kolejnego stosunku pracy. Dlatego żeby uniknąć ewentualnych problemów podczas kontroli PIP oraz roszczeń ze strony pracownika bezpieczniej sporządzić porozumienie o "przeniesieniu" urlopu na piśmie. Jednak porozumienie zawartej w innej formie np. ustnej też będzie ważne.

Przykład zapisu w świadectwie pracy dotyczącego urlopu wypoczynkowego, który ma być wykorzystany w trakcie kolejnego zatrudnienia:

"W okresie zatrudnienia pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 10 dni (80 godzin) oraz dodatkowo 3 dni urlopu (24 godziny) przeniesiono do kolejnego stosunku pracy na mocy porozumienia z pracownikiem".

Porozumienie o przeniesieniu urlopu na kolejną umowę - wzór

Przepisy nie określają wprost, w jakiej formie należy sporządzić porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę. Z Kodeksu pracy nie wynika, by musiało to nastąpić w formie pisemnej. Jednak przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej określają, że w części C akt osobowych pracownika umieszcza się m.in. dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (regulacja ta odwołuje się też wprost do art. 171 § 3 Kodeksu pracy). Taki zapis sugeruje, że porozumienie powinno mieć formę dokumentu pisemnego i należy je zamieścić w części C akt osobowych pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wzór porozumienia o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na następną umowę o pracę

przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę wzór

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Termin zawarcia porozumienia (Komentarz 1.)

Porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy powinno zostać zawarte jeszcze przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem dotychczasowej umowy o pracę. Należy je sporządzić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika. W innym przypadku w dniu ustania stosunku pracy prawo do urlopu w naturze przekształci się automatycznie w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.

Pracownica była zatrudniona na podstawie umowy na 3-miesięczny okres próbny do 30 czerwca 2021 r. Pracodawca postanowił przedłużyć z nią umowę od 1 lipca 2021 r. na czas określony. Pracownica nie wykorzystała za okres pracy na podstawie umowy próbnej urlopu wypoczynkowego. Chce go wykorzystać w dalszej części zatrudnienia. Strony stosunku pracy mogą więc przygotować porozumienie o przeniesieniu urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy. Należy je sporządzić najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Wówczas pracodawca nie będzie musiał wypłacać pracownicy ekwiwalentu za urlop.

Uzgodnienie "przeniesienia" urlopu wypoczynkowego (Komentarz 2.)

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy jest dopuszczalne w sytuacji, gdy strony zawierają następną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej. Zatem zasadniczo nie może być nawet jednego dnia przerwy między jedną umową o pracę a drugą.

REKLAMA

Jednak zdaniem większości ekspertów prawa pracy wskazana regulacja znajdzie zastosowanie nie tylko wówczas, gdy jedna umowa ulega zakończeniu, a następnego dnia zaczyna obowiązywać kolejna, ale także wtedy, gdy między zakończeniem obowiązywania jednej umowy a rozpoczęciem obowiązywania następnej minie weekend (np. I. Jaroszewska-Ignatowska [w:] Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków, pod. red. A. Patulskiego, G. Orłowskiego, Warszawa 2012, str. 667).

Pracownica poprosiła o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 lipca 2021 r. (piątek) w związku z przejściem na emeryturę. Następnie po weekendzie od 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) ponownie ma zostać zatrudniona, tym razem na czas określony. Pracownica ma 30 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego i nie chce za niego ekwiwalentu pieniężnego, lecz chciałaby go wykorzystać podczas dalszego zatrudnienia u swojego pracodawcy. W tym przypadku dopuszczalne będzie zawarcie porozumienia o przeniesieniu urlopu na kolejny stosunek pracy, jeśli między zakończeniem pierwszej umowy a rozpoczęciem następnej jest przerwa spowodowana dniami wolnymi od pracy.

Należy jednak uznać, że niedozwolone będzie przeniesienie urlopu wypoczynkowego, jeżeli jedna umowa o pracę kończy się i następnego dnia zostaje zawarta kolejna, w której strony ustalają termin rozpoczęcia pracy np. za 3 miesiące. Takie postanowienie stanowiłoby tzw. obejście przepisów prawa. W takim przypadku pracodawca będzie miał obowiązek wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Niewypłacenie ekwiwalentu, lecz "przeniesienie" prawa do urlopu na okres obowiązywania następnej umowy o pracę wymaga wyraźnego porozumienia stron w tym zakresie. Niedopuszczalne jest zatem jednostronne narzucenie takiego rozwiązania przez pracodawcę. W praktyce osiągnięcie takiego porozumienia nie powinno sprawiać trudności, gdyż takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron - pracodawca nie musi wypłacać pracownikowi ekwiwalentu, natomiast pracownik może skorzystać z urlopu w bardziej dogodnym dla siebie terminie.

"Przeniesienie" urlopu wypoczynkowego na kolejny stosunek pracy może nastąpić wyłącznie za jednoczesną zgodą pracownika i pracodawcy.

W porozumieniu należy też wyraźnie określić, ile dni urlopu wypoczynkowego zostanie przeniesionych na kolejny stosunek pracy. Najlepiej zrobić to poprzez wskazanie liczby dni "przenoszonego" urlopu i jednocześnie liczby godzin. Taki zapis nie będzie stwarzał żadnych wątpliwości co do ilości pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Porozumienie może obejmować cały przysługujący urlop, jeżeli strony chcą go wykorzystać w naturze zamiast wypłaty ekwiwalentu. Możliwe jest też przeniesienie w porozumieniu tylko części niewykorzystanego urlopu (ze wskazaniem, jakiej dotyczy to części). Wówczas za pozostałą część urlopu przysługuje ekwiwalent.

W porozumieniu nie ma potrzeby wyodrębniania urlopu bieżącego i zaległego. Urlop zaległy również może być przeniesiony porozumieniem. Obowiązuje tu więc inna zasada niż w przypadku świadectwa pracy, w którym rozlicza się tylko urlop z bieżącego roku kalendarzowego, w którym doszło do zakończenia zatrudnienia.

Jeżeli pracownik ma prawo do urlopu na żądanie, który może "przenieść" i wykorzystać w tym samym roku w którym zawiera kolejną umowę o pracę, warto to również zaznaczyć w porozumieniu. Wtedy wiadomo, przez ile dni (godzin) i czy w ogóle pracownik może korzystać z urlopu udzielanego w tym trybie na podstawie kolejnego stosunku pracy.

Przeniesienie może dotyczy nie tylko urlopu nabytego w trakcie ostatniej (kończącej się) umowy o pracę. W praktyce spotyka się kilkukrotne przenoszenie tego samego urlopu - nie tylko z ostatniej, ale także z poprzednich umów. Przepisy tego nie zabraniają i takie postępowanie nie powinno zostać zakwestionowane przez inspektora pracy, o ile po każdej umowie zawarto porozumienie przenoszące urlop, a między umowami nie było przerw.

Sposób wykorzystania "przeniesionego" urlopu wypoczynkowego (Komentarz 3.)

W porozumieniu o "przeniesieniu" urlopu należy też podać sposób jego wykorzystania podczas kolejnego zatrudnienia. W tym miejscu trzeba więc wskazać, że urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany w naturze, i określić termin ponownego zatrudnienia pracownika, podczas którego będzie on mógł skorzystać z tego urlopu.

Podstawa prawna:

art. 97, art. 171 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

§ 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - Dz.U. z 2018 r. poz. 2369

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

Krótszy tydzień pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali i efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

REKLAMA

Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku: postulat wszystkich związków zawodowych. Czy rząd się zgodzi? Finanse publiczne z reguły zyskują na podwyżce najniższej krajowej

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

REKLAMA

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

REKLAMA