REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a składki ZUS

Jeżek Przemysław
Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a składki ZUS
Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a składki ZUS
Monkey Business Images
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z obecnym stanowiskiem ZUS każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jak zatem zgłaszać do ubezpieczeń zleceniobiorcę wykonującego równolegle dwie (lub więcej) umowy zlecenia u tego samego płatnika?

Zgodnie z wytycznymi ZUS każda zawarta umowa zlecenia powinna być obecnie traktowana jako odrębny tytuł ubezpieczenia. Oznacza to, że płatnik, który zatrudnia zleceniobiorcę wykonującego równolegle 2 (lub więcej) umowy zlecenia, ma obowiązek zgłosić go do ubezpieczeń z tytułu każdej umowy odrębnie. Skutkuje to koniecznością składania licznych zgłoszeń i wyrejestrowań – stosownie do liczby umów zawartych z tym samym zleceniobiorcą. Ten sam obowiązek spoczywa na płatniku składek nawet w sytuacji, gdy równoległe umowy zlecenia rozpoczynają się tego samego dnia.

Autopromocja

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Osoba wykonująca pracę na podstawie zawartej umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej). Obowiązek zgłoszenia oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne spoczywa na płatniku składek, którym będzie zleceniodawca (art. 36 ust. 2 ustawy systemowej). Nie ma przeszkód, aby w danym podmiocie osoba wykonywała pracę na podstawie kilku umów zlecenia, pod warunkiem że swoim zakresem obejmują one różne rodzaje obowiązków i czynności. W przeciwnym razie ZUS może kwestionować takie umowy pod kątem podlegania ubezpieczeniom.

Umowy zlecenia jako odrębne tytuły do ubezpieczeń

Zgodnie z obecnym stanowiskiem ZUS każda umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Dlatego z każdego tytułu (umowy) zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, a także ubezpieczenia zdrowotnego (bądź wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego).

W przypadku gdy umowy są zawarte z tym samym płatnikiem (przedmiot umów jest różny), z każdej z nich powinien on zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiana tzw. schematu podlegania ubezpieczeniom (czyli rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania) powinna być dokonana przez płatnika poprzez:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo

● wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i ponowne zgłoszenie wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego

(stanowisko ZUS z 16 grudnia 2015 r. dostępne na stronie www.zus.pl „Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu”).

Rozpoczęcie i zakończenie umów zlecenia przypadające na różne terminy

Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku umów zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej, a także z pozostałych umów, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (art. 9 ust. 2 i 2c ustawy systemowej).

Przykład

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną trzy umowy zlecenia (przedmiot umów jest różny) na następujące okresy:

● pierwsza umowa na okres od 1 lipca do 15 września 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 850 zł,

● druga umowa na okres od 15 lipca do 25 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 700 zł,

Autopromocja

● trzecia umowa na okres od 16 lipca do 10 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 850 zł.

Łączny przychód uzyskiwany w każdym miesiącu kalendarzowym z tytułu pierwszej i drugiej umowy zlecenia wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r., tj. poniżej 1850 zł, dlatego z każdej zawartej umowy osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na zasadzie dobrowolności z każdej zawartej umowy może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu.

Zleceniodawca miał obowiązek:

Krok 1. Z tytułu pierwszej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2016 r. na druku ZUS ZUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej do 8 lipca 2016 r.

Krok 2. Z tytułu drugiej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 15 lipca 2016 r. na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej do 22 lipca 2016 r.

Krok 3. Z tytułu trzeciej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 16 lipca 2016 r. na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej do 25 lipca 2016 r. (23 i 24 lipca przypadały odpowiednio w sobotę i dzień ustawowo wolny od pracy).

Krok 4. Wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń z tytułu pierwszej umowy od 16 września 2016 r. na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, kodem przyczyny wyrejestrowania 100, przekazanym do ZUS najpóźniej 23 września 2016 r. (7 dni na złożenie dokumentu, zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, należy liczyć od daty ustania tytułu ubezpieczenia, czyli od 16 września).

Krok 5. Zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 16 września 2016 r. na dwóch drukach ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanych do ZUS najpóźniej 23 września 2016 r.

Krok 6. Wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń od 11 października 2016 r. na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, kodem przyczyny wyrejestrowania 100, przekazanym do ZUS najpóźniej 18 października 2016 r.

Krok 7. Zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 11 października 2016 r. na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej 18 października 2016 r.

Krok 8. Wyrejestrować daną osobę z ubezpieczeń od 26 października 2016 r. na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, kodem przyczyny wyrejestrowania 100, przekazanym do ZUS najpóźniej 3 listopada 2016 r.

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

Rozpoczęcie umów zlecenia przypadające na ten sam dzień

W sytuacji gdy rozpoczęcie wykonywania prac na podstawie kilku zawartych umów zlecenia przypada na ten sam dzień, nie można ustalić kolejności sumowania podstaw wymiaru składek według kolejności powstania tytułów. W związku z tym ubezpieczony powinien sam dokonać wyboru tytułu bądź tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych na podstawie złożonego wniosku. Wyboru dokonuje pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wynosi co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przykład

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną trzy umowy zlecenia (przedmiot umów jest różny). Rozpoczęcie ich wykonywania nastąpiło w tym samym dniu, przy czym:

● pierwsza umowa została zawarta na okres od 1 lipca do 15 września 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 1800 zł,

● druga umowa została zawarta na okres od 1 lipca do 25 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 600 zł,

● trzecia umowa została zawarta na okres od 1 lipca do 10 października 2016 r. – miesięczny przychód wynosi 950 zł.

Zleceniobiorca, na podstawie złożonego wniosku, wybrał podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z pierwszej i drugiej umowy (łączna podstawa wymiaru składek wynosi 2400 zł i spełnia warunek osiągania minimalnej podstawy wymiaru składek).

Zleceniodawca miał obowiązek:

Krok 1. Z tytułu pierwszej i drugiej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2016 r. na dwóch drukach ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanych do ZUS najpóźniej 8 lipca 2016 r.

Krok 2. Z tytułu trzeciej umowy zlecenia zgłosić daną osobę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego od 1 lipca 2016 r. na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx, przekazanym do ZUS najpóźniej 8 lipca 2016 r.

W związku z rozwiązaniem się pierwszej umowy zlecenia schemat wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania danej osoby jest taki sam jak w poprzednim przykładzie.

Podstawa prawna:

● art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2 i ust. 2c, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, art. 36 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz załączniki nr 1, 5 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 222

Autor: Przemysław Jeżek - trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca współpracujący z firmami szkoleniowymi, zdobywca tytułu „Kadrowy roku”

Polecamy serwis: Księgowość

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

  Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  REKLAMA

  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  REKLAMA