reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Wyższe wynagrodzenie urlopowe nauczyciela

Wyższe wynagrodzenie urlopowe nauczyciela

Nauczyciele korzystający z urlopu wypoczynkowego po 1 stycznia 2011 r. otrzymają większe wynagrodzenie za wolne przypadające w tym okresie. Kwota wynagrodzenia urlopowego ulegnie zwiększeniu o dodatek uzupełniający.

W okresie urlopu wypoczynkowego nauczyciel otrzymuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe zostaje przeliczone w sytuacji, gdy jego wysokość uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się to wynagrodzenie lub w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z okresu zatrudnienia.

Jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli >>

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 26 czerwca 2001 r.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop uwzględnia się:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w święto,
  • dodatek za uciążliwość pracy (art. 19 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela), wypłacany nauczycielowi przeniesionemu bez jego zgody.

WAŻNE!

1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia urlopowego nauczycieli. Jej efektem jest wzrost zarówno wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak też ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawcy przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego muszą wziąć pod uwagę jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela.


Dodatek uzupełniający

Na organy prowadzące szkoły, które są jednostkami samorządu terytorialnego, Karta Nauczyciela nałożyła obowiązek prawidłowego ustalenia różnic między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku (art. 30a ust 2 Karty Nauczyciela). Jeżeli z tych wyliczeń wyniknie, że w roku podlegającym analizie nauczyciele zatrudnieni w danej jednostce samorządowej nie osiągnęli średnich wysokości wynagrodzeń, należy ustalić kwotę wyrównania.

Zasady korzystania przez nauczycieli z urlopu zdrowotnego >>

Aby obliczyć dodatek, należy kwotę wyrównania stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym a należnym podzielić między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Wypłacana kwota różnicy stanowi jednorazowy dodatek uzupełniający ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Wypłata dodatku zapewnia osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy (art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela).

WAŻNE!

Jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

Przykład

Nauczyciel mianowany zatrudniony w szkole podstawowej otrzymał dodatek uzupełniający w wysokości 400 zł. W lutym nauczyciel będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych. Ustalając wynagrodzenie urlopowe tego nauczyciela, należy uwzględnić 1/12 dodatku uzupełniającego w wysokości 33,33 zł (1/12 x 400 zł = 33,33 zł).

Podstawy obliczenia wynagrodzenia

W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się:

  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Wszystkie miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Jeżeli nauczyciel otrzymuje dodatek funkcyjny przez okres krótszy niż rok szkolny, jego wysokość oblicza się, mnożąc otrzymaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia związane z otrzymywanym dodatkiem funkcyjnym. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama