Kategorie

Wyższe wynagrodzenie urlopowe nauczyciela

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Nauczyciele korzystający z urlopu wypoczynkowego po 1 stycznia 2011 r. otrzymają większe wynagrodzenie za wolne przypadające w tym okresie. Kwota wynagrodzenia urlopowego ulegnie zwiększeniu o dodatek uzupełniający.

W okresie urlopu wypoczynkowego nauczyciel otrzymuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe zostaje przeliczone w sytuacji, gdy jego wysokość uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się to wynagrodzenie lub w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z okresu zatrudnienia.

Jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla nauczycieli >>

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 26 czerwca 2001 r.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop uwzględnia się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto,
 • dodatek za uciążliwość pracy (art. 19 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela), wypłacany nauczycielowi przeniesionemu bez jego zgody.

WAŻNE!

1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia urlopowego nauczycieli. Jej efektem jest wzrost zarówno wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak też ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawcy przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego muszą wziąć pod uwagę jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela.


Dodatek uzupełniający

Na organy prowadzące szkoły, które są jednostkami samorządu terytorialnego, Karta Nauczyciela nałożyła obowiązek prawidłowego ustalenia różnic między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia w danym roku a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku (art. 30a ust 2 Karty Nauczyciela). Jeżeli z tych wyliczeń wyniknie, że w roku podlegającym analizie nauczyciele zatrudnieni w danej jednostce samorządowej nie osiągnęli średnich wysokości wynagrodzeń, należy ustalić kwotę wyrównania.

Zasady korzystania przez nauczycieli z urlopu zdrowotnego >>

Aby obliczyć dodatek, należy kwotę wyrównania stanowiącego różnicę pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym a należnym podzielić między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Wypłacana kwota różnicy stanowi jednorazowy dodatek uzupełniający ustalany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Wypłata dodatku zapewnia osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy (art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela).

WAŻNE!

Jednorazowy dodatek uzupełniający uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconego pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy.

Przykład

Nauczyciel mianowany zatrudniony w szkole podstawowej otrzymał dodatek uzupełniający w wysokości 400 zł. W lutym nauczyciel będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych. Ustalając wynagrodzenie urlopowe tego nauczyciela, należy uwzględnić 1/12 dodatku uzupełniającego w wysokości 33,33 zł (1/12 x 400 zł = 33,33 zł).

Podstawy obliczenia wynagrodzenia

W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się:

 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Wszystkie miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Jeżeli nauczyciel otrzymuje dodatek funkcyjny przez okres krótszy niż rok szkolny, jego wysokość oblicza się, mnożąc otrzymaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia związane z otrzymywanym dodatkiem funkcyjnym. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.


Taką samą zasadę stosuje się przy ustalaniu wynagrodzenia za:

 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcie dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę w święto.

W celu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, należy pomnożyć przeciętną miesięczną liczbę godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (a w przypadku okresu krótszego od roku szkolnego – z tego okresu) przez godzinową stawkę wynagrodzenia, przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w naturze w sposób nieprzerwany. Jednak ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, który nie wykorzystał przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Ustalając wysokość tego ekwiwalentu, stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Po uzyskaniu wynagrodzenia za 1 dzień urlopu mnoży się je przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu.

Jak zmienić warunki pracy nauczyciela >>

Przykład

Reklama

Z dniem 31 stycznia 2011 r. nauczyciel zatrudniony w domu dziecka rozwiązał stosunek pracy. Pracodawca wypłacił mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2010 r. w wymiarze 10 dni roboczych oraz za 3 dni za 2011 r. Obliczając to świadczenie, należy w podstawie wymiaru uwzględnić 1/12 wysokości dodatku uzupełniającego, który został wypłacony nauczycielowi 31 stycznia 2011 r.

Pracodawca w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zobowiązany jest m.in. do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jeżeli pracodawca opóźnia się z jego wypłatą, pracownikowi przysługują z tego tytułu odsetki ustawowe.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.