Kategorie

Zasady korzystania przez nauczycieli z urlopu zdrowotnego

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Niektórzy pracownicy w razie pogorszenia się stanu zdrowia mogą skorzystać z urlopu zdrowotnego (tzw. urlopu na poratowanie zdrowia). Najliczniejszą grupą korzystającą z tego przywileju są nauczyciele.

Urlop dla poratowania zdrowia jest to forma urlopu, do której mają prawo nauczyciele posiadający odpowiedni staż pracy i zatrudnieni w placówkach oświatowych objętych przepisami Karty Nauczyciela (zwanej dalej ustawą). Nie można traktować go jak zwolnienia lekarskiego. Przyznawany jest nauczycielowi mającemu problemy zdrowotne w celu odzyskania zdolności do pracy.

Nauczyciele zatrudnieni w szkole niepublicznej nie mają prawa do tego urlopu (wyrok SN z 10 września 1998 r., I PKN 303/98).

Udzielanie urlopu

Nauczycielowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ustawy). Dyrektor, po sprawdzeniu wymaganego stażu pracy, wystawia nauczycielowi zaświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do uzyskaniu takiego świadczenia.

WAŻNE!

Reklama

Należy zaznaczyć, że jeżeli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia do emerytury.

Nauczyciel ubiegający się o taki urlop musi być zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć. Należy zaznaczyć, że nauczyciel nie musi całego tego okresu przepracować w jednej szkole. Nie musi również być zatrudniony przez całe 7 lat na podstawie umowy na czas nieokreślony. Ważne jest, aby w chwili udzielania tego urlopu był związany z pracodawcą bezterminową umową o pracę. Jednak odmienne stanowisko prezentuje MEN, którego zdaniem nauczyciel musi być zatrudniony przez całe 7 lat na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze.

Czy nauczyciel, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne, ma prawo do odprawy emerytalnej >>

Do 7-letniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku tych niezdolności trwających łącznie dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy w szkole przedłuża się o ten okres. Wyżej wymieniony 7-letni okres powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia i wymóg ten dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

Przykład

Nauczycielka mająca 10-letni staż pracy przez ostatni rok przed złożeniem wniosku o urlop przebywała przez 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim. Dlatego dyrektor wystawił zaświadczenie o braku uprawnień do skorzystania z urlopu zdrowotnego. Nauczycielka musi jeszcze przepracować 6 miesięcy, aby skorzystać z urlopu.


Reklama

Jeżeli natomiast nauczyciel spełnia warunki do otrzymania urlopu zdrowotnego, wówczas dyrektor szkoły nie może odmówić pracownikowi prawa do takiego urlopu. Udzielenie urlopu musi wynikać z orzeczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza leczącego pracownika. Zanim lekarz wyda orzeczenie, powinien skierować pracownika na badania diagnostyczne i specjalistyczne i dopiero na podstawie wyników badań – wydać orzeczenie.

Dyrektor szkoły lub placówki, w której pracuje nauczyciel, powinien udzielić urlopu dla poratowania zdrowia bez zwłoki, biorąc jednak pod uwagę konieczność zapewnienia placówce prawidłowego funkcjonowania. O dacie rozpoczęcia urlopu decyduje więc dyrektor, a nie lekarz. Ten drugi upoważniony jest wyłącznie do orzekania o potrzebie udzielenia urlopu i o jego wymiarze. Koszty związane z orzekaniem o stanie zdrowia nauczyciela ponosi pracodawca.

Od treści wydanego orzeczenia nauczyciel i zatrudniający go dyrektor mogą odwołać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwołanie wnoszą za pośrednictwem lekarza, który wydał zaskarżone orzeczenie, który z kolei ma obowiązek przekazać je do organu odwoławczego w ciągu 14 dni, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania będącego podstawą wydania orzeczenia. Orzeczenie wydane przez organ odwoławczy jest ostateczne i powinno być wydane w terminie 14 dni.

Z kolejnego urlopu nauczyciel może skorzystać po przerwie wynoszącej co najmniej rok. Należy pamiętać, że ustawa nie przewiduje takiej instytucji jak przedłużanie raz udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia. Okres, na który jest udzielony urlop, jest okresem zamkniętym. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lat.

Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę >>

Odwołanie z urlopu

Z uwagi na to, że urlop ma służyć regeneracji sił nauczyciela, w jego trakcie pracownik nie może nawiązać stosunku pracy ani podjąć innej działalności zarobkowej. Jeżeli dyrektor szkoły dowie się, że nauczyciel wykonuje na urlopie jakąkolwiek pracę, odwołuje go z urlopu. W odwołaniu wskazuje podstawę prawną, czyli art. 73 ust. 7 ustawy (nie musi przedstawiać powodu odwołania), oraz określa termin, w którym nauczyciel ma stawić się w pracy.

Dyrektor odwołuje nauczyciela z urlopu również w razie kontynuowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywania innej działalności zarobkowej rozpoczętej przed udzieleniem urlopu (uchwała SN z 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05).

Urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy

Wiele problemów stwarza dyrektorom ustalenie, czy po powrocie z urlopu zdrowotnego nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy i w jakim wymiarze. Ponieważ Karta Nauczyciela nie reguluje tej problematyki, sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne – regeneracja sił pracownika (wyrok SN z 10 lutego 1998 r., III PZP 4/88). Dlatego w przypadku nakładania się urlopu wypoczynkowego z urlopem dla poratowania zdrowia u nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której organizacja pracy przewiduje ferie szkolne (np. gdy nauczyciel korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.), urlop wypoczynkowy nie przysługuje.

Inaczej jest natomiast w przypadku nauczycieli zatrudnionych w placówce, której organizacja pracy nie przewiduje ferii szkolnych. Jeżeli urlop zdrowotny zostałby udzielony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, to z powodu korzystania z tego urlopu urlop wypoczynkowy nie przysługiwałby temu nauczycielowi. W pozostałych przypadkach nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, ponieważ urlop zdrowotny jest okresem niewykonywania pracy, w ciągu którego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

Podstawa prawna:

 • orzeczenia Sądu Najwyższego z:

– 10 września 1998 r. (I PKN 303/98, OSNP 1999/19/609),

– 7 lipca 2005 r. (II PZP 5/05, OSNP 2005/24/387),

– 10 lutego 1988 r. (III PZP 4/88, niepubl.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?