Kategorie

Jak zmienić warunki pracy nauczyciela

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Stosunek pracy nauczyciela mianowanego nie może być zmieniony przepisami Kodeksu pracy – w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wszelkie modyfikacje warunków pracy takiego nauczyciela odbywają się jedynie na podstawie Karty Nauczyciela.
Reklama

Wypowiedzenia zmieniającego zarówno warunki pracy, jak i płacy może dokonać wyłącznie pracodawca przez wręczenie swojego oświadczenia woli pracownikowi. W zależności od decyzji pracownika takie oświadczenie może powodować dwa różne skutki. Jeżeli pracownik przyjmie zaproponowane nowe warunki, wówczas po upływie okresu wypowiedzenia dojdzie do zmiany treści stosunku pracy. Jeśli jednak pracownik odmówi ich przyjęcia – dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Taki sam skutek będzie miał miejsce w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również pracowników oświaty niebędących nauczycielami.

Jeżeli chodzi o nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, do ich stosunku pracy będzie miała zastosowanie wyłącznie Karta Nauczyciela (KN). Zawiera ona szczególne regulacje w zakresie kształtowania stosunku pracy nauczycieli, które pozwalają na zmiany warunków pracy i płacy, czyli zmiany bez dokonania wypowiedzenia zmieniającego.

Reklama

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym określa art. 23 KN. Przepis ten nie zawiera sposobu rozwiązania stosunku pracy polegającego na odmowie przyjęcia przez nauczyciela mianowanego zaproponowanych mu nowych warunków pracy lub płacy. Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania prowadziłoby do rozwiązania stosunku pracy nieprzewidzianego w ww. przepisie. To z kolei powodowałoby naruszenie stabilizacji zatrudnienia tej grupy zawodowej.

W praktyce, gdy niektórzy pracodawcy stosują art. 42 k.p., powołują się na art. 91c ust. 1 KN, który stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Nic bardziej mylnego. Tryb nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania daje możliwość dokonywania zmian tylko na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela i jedynie w sposób określony w przepisach tej ustawy. Należy uznać, że powyższe odesłanie do stosowania Kodeksu pracy (wypowiedzenie zmieniające – art. 42 k.p.) nie dotyczy nauczyciela mianowanego, ze względu na wzmożoną ochronę tego stosunku pracy. Dlatego też możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym została ograniczona do sytuacji wymienionych wyczerpująco w art. 23 KN.


Możliwości dokonywania zmian na podstawie Karty Nauczyciela

Zmiany w warunkach pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania mogą polegać na:

 • przeniesieniu nauczyciela (art. 18 i 19 KN),
 • przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny (art. 20 ust. 1 pkt 2 KN),
 • uzupełnieniu etatu oraz ograniczeniu wymiaru zatrudnienia (art. 22 w zw. z art. 20 KN).

Przeniesienie nauczyciela (art. 18 KN) na inne stanowisko w tej samej szkole lub innej szkole, w tej samej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko następuje albo na prośbę nauczyciela, albo z urzędu za zgodą nauczyciela. W tym przypadku nie dochodzi do rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy, zmienia się jedynie pracodawca. Dlatego też nauczyciel nie otrzymuje świadectwa pracy. Dotychczasowy pracodawca przekazuje jedynie teczkę akt osobowych nauczyciela do nowej placówki.

Odrębnie uregulowano tryb przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, gdy otrzymał on skierowanie do nauczania religii w innej szkole wydane przez:

● właściwego biskupa diecezjalnego – w przypadku Kościoła katolickiego,

● właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych – w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych.

Organem uprawionym do przeniesienia jest dyrektor szkoły, do której nauczyciel otrzymał skierowanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Przeniesienie wymaga zawiadomienia organów prowadzących szkoły.

Organ prowadzący szkołę może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania bez jego zgody do pracy w innej placówce, w razie konieczności zapewnienia w szkole lub placówce obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym placówki (art. 19 KN). Przeniesienie to może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 lata, a nauczyciel zachowuje prawo powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego, przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy (uchwała z 11 lutego 2004 r., III PZP 14/03).


Również przy przeniesieniu nauczyciela w trybie art. 19 ust. 1 KN przenoszony nauczyciel nie otrzymuje świadectwa pracy.

Nowa szkoła spełnia wprawdzie niektóre zadania charakterystyczne dla pracodawcy, dotyczące np. spraw organizacji pracy. Mimo spełniania przez nową szkołę niektórych funkcji charakterystycznych dla pracodawcy oraz niezależnie od podobieństwa pozycji nauczyciela do statusu pracownika tej nowej szkoły – to pełnienie wymienionych zadań stanowi konsekwencję przeniesienia go do nowej szkoły.

Po upływie okresu „przeniesienia” nauczyciel może wystąpić z żądaniem ponownego zatrudnienia w szkole, w której był zatrudniony przed przeniesieniem. Może jednak ze swojego prawa zrezygnować i kontynuować zatrudnienie w placówce, do której został przeniesiony.

Jednak w przypadku zmian organizacyjnych w macierzystej placówce nauczyciela, powodujących np. zmniejszenie liczby oddziałów, dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN. Może również ograniczyć zatrudnienie do 1/2 etatu – za zgodą nauczyciela – w trybie art. 22 tej ustawy. Jednak organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku. Celem takiego polecenia byłoby uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć

Wszelkich zmian w stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej lub szkole dyrektor szkoły może dokonać jedynie w tzw. ruchu służbowym, tj. do 31 maja. Natomiast w pozostałych placówkach oświatowych – przez cały rok szkolny.

Przepisy te mają zastosowanie zarówno do nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych, jak i nieferyjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 42 Kodeksu pracy,
 • art. 18–20, 22, 23, 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2004 r. (III PZP 14/03, OSNP 2005/4/50).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.