reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Wierzytelność

Definicja podstawowa

 1. Uprawnienie przysługujące wierzycielowi w doma­ganiu się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia.
 2. Suma pieniężna, przedmiot, odpowiadające war­tością tym świadczeniom.

W wynagrodzeniach

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Zobacz również: Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku

W podatkach dochodowych

Przychodem z działalności gospodarczej jest rów­nież:

 • wartość zwróconych wierzytelności, które:
  1. zostały odpisane jako nieściągalne zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 updof albo na które utworzono rezerwy,
  2. zostały odpisane jako nieściągalne lub umo­rzone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 updop

- i zostały zaliczone uprzednio do kosztów uzy­skania przychodów (w razie zwrotu części wie­rzytelności przychód ustala się proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie) (art. 14 ust. 2 pkt 7 updof, art. 12 ust. 1 pkt 4 updop),

 • wartość zwróconych wierzytelności wynikają­cych z umowy, o której mowa w art. 23f updof i art. 17f updop, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h updof i art. 17h updop (art. 14 ust. 2 pkt 7a updof, art. 12 ust. 1 pkt 4c updop).

Nie zalicza się do kosztów:

 1. wierzytelności odpisanych jako przedawnione,
 2. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągal­nych, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągal­ność została uprawdopodobniona (dotyczy tylko updof),
 3. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
  1. wierzytelności, które uprzednio zostały zara­chowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana,
  2. udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) wymagal­nych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredy­ty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosz­tów uzyskania przychodów, c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzie­lonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczo­nych zgodnie z pkt b) (dotyczy tylko updop),
 4. odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzy­skania przychodów są odpisy aktualizujące war­tość należności, określone w ustawie o rachunko­wości, od tej części należności, która była uprzed­nio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona,
 5. strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio została zaracho­wana jako przychód należny,
 6. umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio zostały zarachowane jako przy­chody należne (art. 23 ust. 1 pkt 17, 20, 21, 34, 41 updof, art. 16 ust. 1 pkt 20, 25, 26a, 39, 44 updop).
reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Wynagrodzenia, wierzytelności. Fot. Fotolia
Wynagrodzenia, wierzytelności. Fot. Fotolia

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama