REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Wynagrodzenia, wierzytelności. Fot. Fotolia
Wynagrodzenia, wierzytelności. Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Wierzytelność

Definicja podstawowa

 1. Uprawnienie przysługujące wierzycielowi w doma­ganiu się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia.
 2. Suma pieniężna, przedmiot, odpowiadające war­tością tym świadczeniom.

W wynagrodzeniach

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

REKLAMA

Autopromocja

Zobacz również: Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku

W podatkach dochodowych

Przychodem z działalności gospodarczej jest rów­nież:

 • wartość zwróconych wierzytelności, które:
  1. zostały odpisane jako nieściągalne zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 updof albo na które utworzono rezerwy,
  2. zostały odpisane jako nieściągalne lub umo­rzone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 updop

- i zostały zaliczone uprzednio do kosztów uzy­skania przychodów (w razie zwrotu części wie­rzytelności przychód ustala się proporcjonalnie do udziału zwróconej części wierzytelności w jej ogólnej kwocie) (art. 14 ust. 2 pkt 7 updof, art. 12 ust. 1 pkt 4 updop),

 • wartość zwróconych wierzytelności wynikają­cych z umowy, o której mowa w art. 23f updof i art. 17f updop, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23h updof i art. 17h updop (art. 14 ust. 2 pkt 7a updof, art. 12 ust. 1 pkt 4c updop).

Nie zalicza się do kosztów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. wierzytelności odpisanych jako przedawnione,
 2. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągal­nych, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągal­ność została uprawdopodobniona (dotyczy tylko updof),
 3. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem:
  1. wierzytelności, które uprzednio zostały zara­chowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana,
  2. udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) wymagal­nych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniejszonych o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredy­ty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosz­tów uzyskania przychodów, c) strat poniesionych przez bank z tytułu udzie­lonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczo­nych zgodnie z pkt b) (dotyczy tylko updop),
 4. odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzy­skania przychodów są odpisy aktualizujące war­tość należności, określone w ustawie o rachunko­wości, od tej części należności, która była uprzed­nio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona,
 5. strat z odpłatnego zbycia wierzytelności, chyba że wierzytelność ta uprzednio została zaracho­wana jako przychód należny,
 6. umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio zostały zarachowane jako przy­chody należne (art. 23 ust. 1 pkt 17, 20, 21, 34, 41 updof, art. 16 ust. 1 pkt 20, 25, 26a, 39, 44 updop).

Za wierzytelności nieściągalne, w przypadku okre­ślonym w art. 23 ust. 1 pkt 20 updof i art. 16 ust. 1 pkt 25 updop, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

 • postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 • postanowieniem sądu o:
  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  2. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zacho­dzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
  3. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, lub
 • protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty proce­sowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wie­rzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Nieściągalność wierzytelności, w przypadku okre­ślonym w art. 23 ust. 1 pkt 21 updof i art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

 • dłużnik został wykreślony z ewidencji działalno­ści gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmują­ca likwidację majątku albo
 • zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego i naprawcze­go lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów
 1. restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
 2. banków, albo
 • wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postę­powania egzekucyjnego, albo
 • wierzytelność jest kwestionowana przez dłuż­nika na drodze powództwa sądowego (art. 23 ust. 2-3 updof, art. 16 ust. 2-2a pkt 1 updop).

Pozostałe przepisy dotyczące wierzytelności objętych rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spła­ty kredytów i pożyczek zawiera art. 16 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b-3f updop).

Polecamy serwis: Samozatrudnienie

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA