| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Samochód służbowy a podatek dochodowy

Samochód służbowy a podatek dochodowy

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów używania przez niego w celach służbowych do jazd lokal­nych samochodów osobowych niebędących włas­nością pracodawcy. Zwrot następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodaw­cą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych. Jaki samochód podlega opodatkowaniu?

W wynagrodzeniach

Koszty używania samochodu pokrywa pracodawca według określonych w przepisach sta­wek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, zróżnicowa­nych w zależności od pojemności skokowej silni­ka. Pracodawca ustala miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne.

Zwrot kosztów używania przez pracownika pojaz­du do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika okre­ślają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługują­cych pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Pracodawca na wniosek pracow­nika może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowią­cej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

W podatkach dochodowych

Samochodem osobowym jest pojazd samocho­dowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierow­cą, z wyjątkiem:

a. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części prze­znaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wieloza­daniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako kon­strukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wyda­nych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjal­nym, i jeżeli spełnione są również warunki zawar­te w odrębnych przepisach, określone dla nastę­pujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,

d. pojazdu samochodowego określonego w prze­pisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodo­wych określonych w:

  • lit. a) i b) stwierdza się na podstawie dodatko­wego badania technicznego przeprowadzone­go przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  • lit. c) stwierdza się na podstawie dokumentów wyda­nych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »