REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku

Małgorzata Kowalska
Adwokat w RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W kancelarii odpowiada za prawną analizę sytuacji rodzinnych i opiekuńczych klientów i przygotowanie oraz realizowanie przyjętej taktyki procesowej. Z sukcesem zakończyła kilkaset spraw rodzinnych i spadkowych, których liczba stale wzrasta.
Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku. / Fot. Fotolia
Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi wyłącznie w czasie trwania tej umowy. Oznacza to, że z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy wyłączyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, jeśli okres niezdolności do pracy jest dłuższy niż okres zawartej umowy zlecenia.

Kiedy umowę zlecenia należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku i jak to zrobić?

REKLAMA

Autopromocja

Przychód pracownika z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego, podstawa wymiaru zasiłku przysługującego po tym terminie podlega przeliczeniu przez wyłączenie z podstawy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą (lub zawarła umowę zlecenia z innym podmiotem, ale praca w ramach tej umowy jest świadczona na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy), do celów ubezpieczeń jest uważana za pracownika. Oznacza to, że z tytułu wykonywania takich umów podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Rekomendujemy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi łączna kwota przychodu z tytułu:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • umowy o pracę oraz
  • zawartej umowy zlecenia.

Płatnikiem składek z obu tytułów jest pracodawca, czyli podmiot, z którym jest zawarta umowa o pracę. W takiej sytuacji płatnik składek nie dokonuje żadnych dodatkowych zgłoszeń do ubezpieczeń. Łączny uzyskany w danym miesiącu kalendarzowym przychód z obydwu tytułów wykazuje jedynie w imiennym raporcie rozliczeniowym (ZUS RCA) z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 xx.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny przychód pracownika będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po pomniejszeniu o 13,71%) za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi tylko w czasie trwania tej umowy. W związku z tym z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy wyłączyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, jeśli okres niezdolności do pracy jest dłuższy niż okres zawartej umowy zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Pracownik zatrudniony od 5 września 2014 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 14 stycznia do 10 lutego 2015 r. Pracodawca zawarł z pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia na okres od 1 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu od października do grudnia 2014 r.

Miesiąc

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

10/2014

3200,00 zł

500,00 zł

507,27 zł

3192,73 zł

11/2014

3200,00 zł

600,00 zł

520,98 zł

3279,02 zł

12/2014

3200,00 zł

400,00 zł

493,56 zł

3106,44 zł

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 14 do 31 stycznia 2015 r. (18 dni) wyniosła 3192,73 zł, tj. (3192,73 zł + 3279,02 zł + 3106,44 zł) : 3 miesiące.

Od 1 lutego 2015 r. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego musi zostać przeliczona. Z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wyłączyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie za pracę uzyskane w okresie od października do grudnia 2014 r. wyniosło 2761,28 zł (kwota 3200 zł pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Zatem podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 1 do 10 lutego 2014 r. będzie wynosić 2761,28 zł.

Umowa zlecenia a umowa o pracę

REKLAMA

Gdy z pracownikiem są zawierane kolejne umowy zlecenia, między którymi nie wystąpiła przerwa (lub przerwa przypadała na dni wolne od pracy), w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku) uwzględnia się wynagrodzenie ze wszystkich umów, tzn. traktuje się je, jakby to była jedna umowa.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu własnej choroby w okresie od 28 sierpnia do 10 września 2014 r. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 r. i od 2 maja do 30 września 2014 r. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od sierpnia 2013 do lipca 2014 r. z tytułu umowy o pracę i za okres od lutego do lipca 2014 r. z tytułu umowy zlecenia.

Jeżeli umowy zlecenia są zawierane z przerwami, to do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wlicza się tylko wynagrodzenie z tych umów, które trwają w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, dla której ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku.

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 1 do 20 lutego 2015 r. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 4 do 30 listopada 2014 r., od 1 do 30 grudnia 2014 r. i od 7 stycznia do 28 lutego 2015 r. Między umowami zlecenia występują przerwy, dlatego do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie z ostatnio zawartej umowy zlecenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lutego 2014 r. do stycznia 2015, z tym że wynagrodzenie za styczeń 2015 r. należy zsumować z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywanej umowy zlecenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia, nawet gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę podlega uzupełnieniu.

Zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 12 do 25 stycznia 2015 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie od stycznia do grudnia 2014 r. Pracodawca zawarł z tym pracownikiem umowę zlecenia na okres od 3 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. W podstawie wymiaru świadczenia chorobowego należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za marzec 2014 r., w którym pracownik miał obowiązek przepracować 21 dni roboczych, a z powodu choroby przepracował 15 dni. Pracownik uzyskał w tym miesiącu wynagrodzenie zmienne w wysokości 1725,35 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 431,45 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował wszystkie dni, uzupełnia się tylko wynagrodzenie z umowy o pracę. Po uzupełnieniu wynagrodzenie za marzec 2014 r. wynosi:

(1725,35 zł : 15 dni) x 21 dni = 2415,49 zł.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega uzupełnieniu, lecz jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia w kwocie faktycznej, tj. 431,45 zł. Wynagrodzenie za marzec 2014 r. podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia wynosi: 2415,49 zł + 431,45 zł = 2846,94 zł.

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy w danym miesiącu z przyczyn usprawiedliwionych. Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy uznaje się nieobecność spowodowaną np. chorobą, urlopem macierzyńskim, koniecznością sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo chorym członkiem rodziny, urlopem bezpłatnym.

Jak zatrudnić na umowę zlecenie?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 5 do 15 lutego 2015 r. Pracodawca zawarł z pracownicą umowę zlecenia na okres od 2 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2015 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownicy z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia za okres od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r. W lutym 2014 r. pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby przez okres 25 dni. Ponieważ w tym miesiącu pracownica przepracowała mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia za ten miesiąc zostało wyłączone z podstawy wymiaru zasiłku.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Podpisaliśmy ze zleceniobiorcą dwie umowy zlecenia, z tym że zakres obu umów jest różny. Realizując pierwszą umowę, zleceniobiorca często wyjeżdża za granicę. Podczas jednego z takich wyjazdów uległ wypadkowi przy pracy. Z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Czy podstawę wymiaru zasiłku powinniśmy ustalić z całego przychodu, czy z jednej umowy?

Podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy powinni Państwo ustalić wyłącznie na podstawie przychodu z pierwszej umowy zlecenia. Tylko z tego tytułu przysługuje mu zasiłek. W podstawie nie należy uwzględniać przychodu z tytułu drugiej umowy zlecenia, ponieważ zleceniobiorca nie podlega z niej ubezpieczeniu wypadkowemu.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

REKLAMA

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

REKLAMA