Kategorie

Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia
Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia
ShutterStock
Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Jak wyliczyć wynagrodzenie i za jaki okres w przypadku zastosowania błędnego okresu wypowiedzenia?

Problem

Podczas kontroli PIP w czerwcu 2017 r. okazało się, że jednemu z pracowników, zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony, wypowiedzieliśmy umowę o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 1-miesięcznego (wypowiedzenie zostało wręczone w kwietniu i upłynęło 29 kwietnia 2017 r.). Inspektor pracy nakazał nam wypłatę wynagrodzenia za prawidłowy okres wypowiedzenia. Jak wyliczyć to wynagrodzenie i za jaki okres?

Rada

Należy przyjąć, że datą rozwiązania stosunku pracy powinien być 31 maja 2017 r. W konsekwencji za okres od 30 kwietnia do 31 maja 2017 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Uzasadnienie

Reklama

Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, zastosowali Państwo 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, który upłynął 29 kwietnia 2017 r. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 Kodeksu pracy). Ze względu na błędne ustalenie długości okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc, stosunek pracy powinien zakończyć się 31 maja 2017 r. Ma w tym bowiem przypadku zastosowanie art. 49 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, a pracownikowi przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy. Skutek prawny polega tu na przedłużeniu umowy o pracę, tak że ulega ona rozwiązaniu w takim terminie, jaki wynika z zastosowania prawidłowego okresu wypowiedzenia. W przypadku Państwa pracownika będzie to 31 maja 2017 r. Zatem do czasu rozwiązania umowy, tj. za okres od 30 kwietnia do 31 maja 2017 r., pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Obliczając jego wysokość, należy zastosować zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Załóżmy, że w miesiącu rozwiązania stosunku pracy pracownika, o którym mowa w problemie, tj. w kwietniu 2017 r., jego wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości wynosiło 4000 zł, a zmienne składniki (premia regulaminowa) przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających kwiecień (styczeń-marzec), wyniosły odpowiednio: 400 zł, 600 zł oraz 800 zł. Średnia miesięczna wysokość tego składnika wynosi 600 zł [(400 zł + 600 zł + 800 zł) : 3]. Suma miesięcznych wynagrodzeń wynosi 4600 zł (4000 zł + 600 zł) i taką kwotę należy wypłacić pracownikowi jako wynagrodzenie za czas pozostały do rozwiązania stosunku pracy, tj. do 31 maja 2017 r. W takim przypadku do obliczenia tego wynagrodzenia nie ma konieczności stosowania współczynnika urlopowego, ponieważ wynagrodzenie przysługuje za cały miesiąc.

Reklama

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany pracownikowi nie przysługuje prawo zakwestionowania wypowiedzenia dotkniętego taką wadą, a więc nie może żądać z tego tytułu wydania przez sąd orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy albo odszkodowania (art. 45 i art. 50 Kodeksu pracy). Wadliwe jest zarówno przyjęcie przez pracodawcę np. 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 1-miesięcznego, jak i co prawda właściwe ustalenie długości okresu wypowiedzenia, ale błędne oznaczenie jego upływu.

W orzecznictwie przyjmuje się, że jeżeli jedyną wadliwością wypowiedzenia umowy o pracę jest zastosowanie zbyt krótkiego okresu wypowiedzenia, to konsekwencją tego jest zastosowanie art. 49 Kodeksu pracy, który należy traktować jako przepis szczególny w stosunku do art. 45 lub art. 50 Kodeksu pracy (np. wyroki Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście z 7 sierpnia 2013 r., X P 1066/12 i z 31 maja 2016 r., X P 692/14). Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lutego 2012 r. (I PK 106/11).

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wcześniej niż wynikałoby to z zastosowania ustawowego okresu wypowiedzenia stosunek pracy może ustać w dwóch przypadkach, tj. jeżeli:

 • strony stosunku pracy po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalą wcześniejszy termin rozwiązania umowy, przy czym takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 Kodeksu pracy);

 • wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników - wówczas pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

- art. 30 § 21, art. 36 § i § 6, art. 361 § 1, art. 45, art. 49-50 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962;

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927;

- § 15, § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353.

Zobacz serwis: Urlopy

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?