Kategorie

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę/Fot. Fotolia
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę/Fot. Fotolia
Fotolia
Pracodawca ustalając termin wypłaty wynagrodzenia lub go zmieniając powinien kierować się zasadami określonymi w Kodeksie pracy. Termin wypłaty wynagrodzenia nie stanowi jednak istotnego warunku zatrudnienia. W związku z tym pracodawca zmieniając go nie musi dokonywać wypowiedzenia zmieniającego lub zawierać z pracownikiem porozumienia zmieniającego.

Ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia

Z dyspozycji art. 85 § 1 k.p. jednoznacznie wynika, iż termin wypłaty wynagrodzenia winien zostać z góry ustalony. Ustalenie terminu wypłaty powinno to nastąpić w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. W przypadku gdy u pracodawcy nie obowiązuje regulamin pracy, stosowna wzmianka winna zostać umieszczona w pisemnej informacji, o której mowa w art. 29 § 3 K.p.

Z przepisu wynika również, iż wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. Okres ten ma charakter maksymalny. Dopuszczalne jest zatem jego skrócenie np. do tygodnia lub jego wielokrotności. Zwiększenie częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę nie stanowi rozwiązania mniej korzystnego dla pracownika niż wynikające z przepisów prawa i nie będzie naruszało jego praw. Niedopuszczalną jest natomiast sytuacja, gdy wynagrodzenie płacone jest rzadziej niż raz w miesiącu.

Kolejną zasadą dotyczącą ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia statuowaną przez Kodeks pracy jest powinność wypłaty wynagrodzenia z dołu. Koresponduje z nią art. 80 zd. 1 k.p., w myśl, którego wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Dopuszczalne jest jednak zastrzeżenie, iż wynagrodzenie za pracę płatne będzie z góry.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 191/99. Stanął on na stanowisku, iż „przepisy prawa pracy nie wprowadzają zakazu wypłaty wynagrodzenia z góry, a zatem takie ustalenie leżało w gestii stron stosunku pracy. Art. 85 § 2 KP określa minimalne gwarancje pracownika i nie stanowi przeszkody do korzystniejszych rozwiązań w omawianej sprawie zawartych w umowie o pracę.”.

Pracodawca określając termin wypłaty wynagrodzenia za pracę powinien również pamiętać, iż termin ten ma zostać ustalony w taki sposób, aby możliwe było ustalenie wynagrodzenia w jego pełnej wysokości. Ostateczny termin wypłaty nie może jednak przypadać później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 k.p.). Natomiast wypłata składników wynagrodzenia za pracę, przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, powinna nastąpić z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (art. 85 § 3 k.p.).

Bardzo często w aktach wewnątrzzakładowych można znaleźć postanowienie, w myśl którego wynagrodzenie za pracę powinno zostać wypłacone do określonego dnia miesiąca. Jest to błędna praktyka. Termin wypłaty wynagrodzenia powinien zostać określony przez wskazanie konkretnego dnia miesiąca, w którym nastąpi spełnienie świadczenia. Wynika to ze statuowanej przez art. 85 § 1 k.p. zasady, iż wynagrodzenie powinno być wypracowane w stałym terminie. W oznaczonej dacie wynagrodzenie powinno znaleźć się w dyspozycji pracownika. Wskazanie, iż wynagrodzenie płatne jest „do dnia” nie jest równoznaczne z określeniem terminu wypłaty wynagrodzenia w sposób stały.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia

Przepisy nie wyłączają możliwość zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia. Nowy termin powinien zostać ustalony przy uwzględnieniu omówionych powyżej zasad, w sposób przyjęty dla zmiany aktu wewnątrzzakładowego statuującego termin wypłaty wynagrodzenia.


Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia nie wymaga dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego ani zawarcia przez strony stosunku pracy porozumienia w przedmiocie zmiany umowy o pracę. Termin wypłaty wynagrodzenia nie jest bowiem zaliczany do warunków pracy i płacy. Postanowienie to ma charakter organizacyjno-porządkowy. Jak wyjaśnił bowiem Główny Inspektorat Pracy w piśmie nr GPP-471-4560-26/09/PE/RP, „regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Oznacza to, iż prawidłowo ustalona zmiana regulaminu pracy zmienia automatycznie (po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników) dotychczasowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy (w tym termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia) nawet wówczas, gdy nowe postanowienia regulaminu są mniej korzystne dla pracowników, niż przewidywał to regulamin dotychczasowy. Taka zmiana regulaminu nie wymaga dla swej skuteczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo porozumienia zmieniającego.

Z kolei jeśli kwestie terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia zostały również zamieszczone w umowie o pracę, to zdaniem Departamentu Prawnego, ich zmiana również nie powinna skutkować koniecznością wręczenia wypowiedzenia zmieniającego albo porozumienia zmieniającego. Należy bowiem pamiętać, że wypowiedzenia zmieniającego wymaga przede wszystkim istotna zmiana wynikających z umowy warunków pracy i (lub) płacy. Ponadto, patrząc na treść art. 29 K.p., trudno uznać, iż informacje dotyczące miejsca i terminu wypłaty wynagrodzenia mieszczą się w pojęciu warunków pracy i płacy wynikających z umowy, skoro przepis art. 29 § 3 K.p. nakazuje podanie tego rodzaju informacji na piśmie w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy (oczywiście tylko w przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy). Niewątpliwie przemawia to za tym, że materia ta przynależy do kręgu informacji organizacyjnych i porządkowych.

Dodatkowo art. 29 § 1 K.p., wskazując na warunki pracy i płacy, które powinny zostać określone w umowie, wymienia jedynie wysokość wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników, pozostawiając jednocześnie (o czym świadczy treść § 3 art. 29 K.p. w zw. z art. 1041 § 1 pkt 5) kwestie dotyczące terminu i miejsca wypłaty wynagrodzenia przede wszystkim materii regulaminowej.".

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.