REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego
radca prawny, ekspert prawa pracy
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. / Fot. Fotolia
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. / Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w porównaniu z 2014 r. wzrasta płaca minimalna, która w 2015 r. wyniesie 1750 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1680 zł. Natomiast wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę, w ich pierwszym roku pracy, nie może być niższe niż 1400 zł. Podane kwoty są oczywiście tzw. wynagrodzeniem brutto, od którego pracodawca dokona stosownych odliczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1220) – dalej jako: „Rozporządzenie”, od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na nową, wyższą kwotę w wysokości 1750 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi natomiast 1680 zł.

REKLAMA

Autopromocja

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1679 ze zm.) – dalej jako: „Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym”, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego. Od tej zasady istnieje jednak jeden wyjątek. Mianowicie wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, do rocznego stażu pracy, w czasie którego pracodawca może wypłacać 80% wynagrodzenia minimalnego, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że w 2015 roku wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę, w ich pierwszym roku pracy,  nie może być niższe niż 1400 zł.

Rozlicz swój PIT: PITY 2015 z płytą CD

Wysokość wynagrodzenia minimalnego a niepełny miesięczny wymiar czasu pracy

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie omawianej ustawy. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do obliczenia wyrównania pracownikom zatrudnionym w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy stosuje się odpowiednio zasady wskazane poniżej. 

Wysokość wynagrodzenia minimalnego należnego za pracę w grudniu 2014r. wypłacanego w styczniu 2015 r.

Zadaj pytanie na FORUM

Zgodnie z art. 85 § 2 kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. 

REKLAMA

W związku z powyższym mogą pojawić się pytania i wątpliwości, w jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonaną w grudniu 2014r., a wypłacaną w styczniu 2015r., w przypadku gdy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.

W mojej ocenie należy przyjąć zasadę, iż w przedstawionej powyżej sytuacji, pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie minimalne w wysokości obowiązującej w miesiącu, za które rzeczone wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że w styczniu 2015 roku należy wypłacić pracownikowi (otrzymującemu płacę minimalną) kwotę 1680 zł tytułem wynagrodzenia za pracę wykonaną w grudniu 2014 roku.

Wyższe wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych w 2015 r.

Procedura ustalenia wysokości wynagrodzenia minimalnego

W myśl art. 2 ust. 1 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji m.in: propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia, informację o wskaźniku cen w roku poprzednim, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje oraz informację o poziomie życia różnych grup społecznych.

Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa powyżej, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. 

Natomiast jeżeli Trójstronna Komisja nie uzgodni w powyższym terminie, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Minimalna płaca netto w Polsce w 2015 roku

Składniki minimalnego wynagrodzenia za pracę

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.  Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się natomiast: 

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. - wpływ na inne świadczenia

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. 

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4 omawianej ustawy, przeliczoną na godzinę pracy. 

Idąc dalej, pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, przeliczoną na godzinę pracy. 

Wyższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców w 2015 r.

Wpływ wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma istotny wpływ na wysokość niektórych świadczeń pracowniczych. Chodzi mianowicie o świadczenia, które ustalane są jako wielokrotność albo procent minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2015 roku wzrośnie m.in.:

 • wynagrodzenie pracowników najmniej zarabiających albowiem pracodawcy będą zobligowani podwyższyć wynagrodzenie pracownicze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • dodatek za pracę w porze nocnej, np. w styczniu i lutym dodatek za jedną godzinę w porze nocnej wyniesie 2,19 zł,
 • wynagrodzenie przestojowe,
 • odprawa pieniężna w ramach tzw. zwolnień grupowych, np. maksymalna kwota odprawy wyniesie 26,250 zł,
 • kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowanie pracownicze z powodu mobbingu lub dyskryminacji,
 • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego czy też świadczenia rehabilitacyjnego,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym,
 • minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,
 • minimalna podstawa składek na Fundusz Pracy.

Płaca minimalna 2015 r.

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

REKLAMA

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku: postulat wszystkich związków zawodowych. Czy rząd się zgodzi? Finanse publiczne z reguły zyskują na podwyżce najniższej krajowej

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

REKLAMA

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

REKLAMA