REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego
radca prawny, ekspert prawa pracy
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. / Fot. Fotolia
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. / Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w porównaniu z 2014 r. wzrasta płaca minimalna, która w 2015 r. wyniesie 1750 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1680 zł. Natomiast wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę, w ich pierwszym roku pracy, nie może być niższe niż 1400 zł. Podane kwoty są oczywiście tzw. wynagrodzeniem brutto, od którego pracodawca dokona stosownych odliczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1220) – dalej jako: „Rozporządzenie”, od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na nową, wyższą kwotę w wysokości 1750 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi natomiast 1680 zł.

Autopromocja

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1679 ze zm.) – dalej jako: „Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym”, wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego. Od tej zasady istnieje jednak jeden wyjątek. Mianowicie wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, do rocznego stażu pracy, w czasie którego pracodawca może wypłacać 80% wynagrodzenia minimalnego, wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Oznacza to, że w 2015 roku wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę, w ich pierwszym roku pracy,  nie może być niższe niż 1400 zł.

Rozlicz swój PIT: PITY 2015 z płytą CD

Wysokość wynagrodzenia minimalnego a niepełny miesięczny wymiar czasu pracy

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie omawianej ustawy. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do obliczenia wyrównania pracownikom zatrudnionym w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy stosuje się odpowiednio zasady wskazane poniżej. 

Wysokość wynagrodzenia minimalnego należnego za pracę w grudniu 2014r. wypłacanego w styczniu 2015 r.

Zadaj pytanie na FORUM

Zgodnie z art. 85 § 2 kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. 

W związku z powyższym mogą pojawić się pytania i wątpliwości, w jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonaną w grudniu 2014r., a wypłacaną w styczniu 2015r., w przypadku gdy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.

W mojej ocenie należy przyjąć zasadę, iż w przedstawionej powyżej sytuacji, pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie minimalne w wysokości obowiązującej w miesiącu, za które rzeczone wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że w styczniu 2015 roku należy wypłacić pracownikowi (otrzymującemu płacę minimalną) kwotę 1680 zł tytułem wynagrodzenia za pracę wykonaną w grudniu 2014 roku.

Wyższe wpłaty na PFRON i wynagrodzenia młodocianych w 2015 r.

Procedura ustalenia wysokości wynagrodzenia minimalnego

W myśl art. 2 ust. 1 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji m.in: propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia, informację o wskaźniku cen w roku poprzednim, wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje oraz informację o poziomie życia różnych grup społecznych.

Trójstronna Komisja, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa powyżej, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. 

Natomiast jeżeli Trójstronna Komisja nie uzgodni w powyższym terminie, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Minimalna płaca netto w Polsce w 2015 roku

Składniki minimalnego wynagrodzenia za pracę

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.  Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się natomiast: 

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. - wpływ na inne świadczenia

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia. 

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4 omawianej ustawy, przeliczoną na godzinę pracy. 

Idąc dalej, pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, przeliczoną na godzinę pracy. 

Wyższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców w 2015 r.

Wpływ wzrostu wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ma istotny wpływ na wysokość niektórych świadczeń pracowniczych. Chodzi mianowicie o świadczenia, które ustalane są jako wielokrotność albo procent minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2015 roku wzrośnie m.in.:

 • wynagrodzenie pracowników najmniej zarabiających albowiem pracodawcy będą zobligowani podwyższyć wynagrodzenie pracownicze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • dodatek za pracę w porze nocnej, np. w styczniu i lutym dodatek za jedną godzinę w porze nocnej wyniesie 2,19 zł,
 • wynagrodzenie przestojowe,
 • odprawa pieniężna w ramach tzw. zwolnień grupowych, np. maksymalna kwota odprawy wyniesie 26,250 zł,
 • kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowanie pracownicze z powodu mobbingu lub dyskryminacji,
 • minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, opiekuńczego czy też świadczenia rehabilitacyjnego,
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym,
 • minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,
 • minimalna podstawa składek na Fundusz Pracy.

Płaca minimalna 2015 r.

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Okazjonalna praca zdalna. Pracodawca nie zapewni narzędzi pracy ani nie poniesie kosztów

  Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika. Przepisy regulują ten rodzaj pracy zdalnej w sposób specyficzny. W szczególności zakres obowiązków, jakie obciążają pracodawcę jest węższy niż w pozostałych przypadkach pracy zdalnej. 

  Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy - bez wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy zawsze?

  Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy w pewnych aspektach jest inaczej regulowany przez Kodeks pracy. Pracownikom tym nie przysługuje prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Są jednak sytuacje, gdy pracownik zarządzający taką rekompensatę otrzyma.

  4-dniowy tydzień pracy - badanie opinii polskich pracodawców

  4-dniowy tydzień pracy dla niektórych pracodawców jest niewykonalny ze względu na specyfikę branży. Sprawdź, którzy pracodawcy rozważają 4-dniowy tydzień pracy dla swoich pracowników.

  PFRON dofinansuje nawet 85% ceny zakupu samochodu. Masz pytania? Zadzwoń do PFRON!

  Od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do ceny zakupu samochodu osobowego. Pracownicy PFRON udzielą odpowiedzi na pytania zainteresowanych. Przedstawiamy listę numerów telefonów do Oddziałów PFRON.

  REKLAMA

  Wyższe emerytury, renty, dodatki z KRUS już od 1 marca 2024 r.

  Już od jutra, 1 marca 2024 roku, emerytury i renty z KRUS będą wyższe. Podwyżka dotknie również takich świadczeń KRUS: najniższa emerytura, emerytura matczyna, świadczenie dla sołtysa, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz dodatki do emerytur np. dodatek pielęgnacyjny.

  Ponad 15160 tys. osób pracowało w Polsce we wrześniu 2023 r. GUS podał dane

  Według stanu na ostatni dzień września 2023 r. 15160,3 tys. osób pracowało w gospodarce narodowej. Było to o 58,1 tys. osób więcej niż w sierpniu 2023 r. Średnia wieku pracujących wyniosła – jak w poprzednich miesiącach – 42,6 roku, a mediana wieku – 42,0 lata. Dane dotyczące średniej wieku i mediany wieku pracujących były podobne dla kobiet jak i mężczyzn. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku pracy we wrześniu 2023 r. 

  Bezrobocie będzie wzrastać tylko sezonowo. Wskaźnik Rynku Pracy poszedł w górę

  Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w lutym 2024 r. do 67,7 pkt. z 67,5 pkt. w stosunku do stycznia. Wskaźnik ten informuje, jak wielkość bezrobocia będzie zmieniała się w przyszłości. Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2024 r. do 5,4 proc., miesiąc wcześniej była o 0,3 pkt. proc. niższa. Zdaniem ekspertów Biura Inwestycji i Ekonomicznych Cykli wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy.

  Od 1 marca 2024 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie od 527,83 zł do 754,04 zł

  Od 1 marca 2024 r. wzrasta wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu oraz przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Wysokość ich wynagrodzenia wyniesie od 527,83 zł do 754,04 zł.

  REKLAMA

  Uwaga! 3065,16 zł – tyle od 1 marca 2024 r. pracodawca wpłaci co miesiąc na PFRON za pracownika

  Od 1 marca 2024 r. wzrasta wysokość miesięcznej wpłaty na PFRON. Pracodawcy wpłacą 3065,16 zł składki za pracownika.

  Niezależni konsultanci cenią sobie możliwość wyboru miejsca pracy i stawkę godzinową. Na brak ofert pracy nie narzekają

  Aż 80 proc. niezależnych konsultantów nie jest skłonnych zrezygnować ze swojej niezależności na poczet zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym, również w czasach niepewności gospodarczej i wysokich stóp procentowych.

  REKLAMA