reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.

Zerowy PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia, obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. Zwolnieniem podatkowym objęte są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, przy czym w 2019 r. limit ten wynosi 35 636,67 zł.

Od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzony został zerowy podatek PIT dla osób w wieku do 26 lat. Nowe przepisy mają zastosowanie do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zleceń. Zwolnieniem podatkowym objęte są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, przy czym w 2019 r. limit ten wynosi 35 636,67 zł.

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadziła ona nową ulgę podatkową, którą należy stosować wyłącznie do przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zleceń

- otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

W kontekście tej ulgi istotne jest m.in. to, że:

 • jest ona ograniczona limitem kwotowym, który począwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., w skali roku będzie wynosił 85 528 zł, co oznacza, że świadczenia uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku;
 • w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. (od sierpnia) limit zwolnienia stanowił będzie 5/12 ww. kwoty, czyli 35 636,67 zł, co wynika z tego, iż nowe przepisy wchodzą w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia;
 • decydujący jest wiek podatnika (z uwzględnieniem pełnej, dokładnej daty urodzenia) na moment uzyskania przychodu;
 • ustanowiony przez ustawodawcę limit obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody;
 • przy obliczaniu wspomnianego limitu nie są brane pod uwagę przychody:
  • podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • zwolnione od podatku,
  • od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku;
 • nadwyżka przychodów ponad kwotę 85 528 zł (lub odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • do ww. nadwyżki stosować należy koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz umowy zlecenia, a ich wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Wniosek podatnika

Od 2020 r. nowe zwolnienie od PIT będzie stosowane przez płatnika "automatycznie", tj. bez konieczności składania wniosku podatnika, poprzez nienaliczanie podatku:

 • od przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł;
 • do momentu ukończenia przez zatrudnionego 26. roku życia.

W ustawie nowelizującej przewidziano rozwiązanie, w myśl którego podatnik może złożyć płatnikowi pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku) o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania nowo wprowadzanej ulgi. Podmiot zatrudniający musi w takiej sytuacji zacząć naliczać podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał przedmiotowy wniosek.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane natomiast w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za 2019 r. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podatnik w wieku do 26 lat złoży pracodawcy oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub z umów zleceń w całości korzystają z nowej ulgi. Złożenie takiego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek podatkowych od ww. przychodów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy pułap 35 636,67 zł lub w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Obniżenie składki zdrowotnej

Od początku sierpnia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa reguła dotycząca naliczania składki zdrowotnej. Zgodnie z nią w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Zatrudniona na umowę o pracę 24-letnia kobieta pracuje na cały etat, otrzymując co miesiąc stałe wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto. Jest ona uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (46,33 zł) na podstawie złożonego druku PIT-2. Na początku sierpnia 2019 r. ww. pracownica złożyła swemu pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego dla osób do 26. roku życia. W związku z tym rozliczenie podatkowo-składkowe jej sierpniowego przychodu (wypłaconego 30 sierpnia br.) powinno wyglądać jak niżej:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości (w zł)

1.

Wynagrodzenie za pracę

3500,00

2.

Podstawa składek na ub. społeczne

3500,00

3.

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

341,60

4.

Składki na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

52,50

5.

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

85,75

6.

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

479,85

7.

Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

3.020,15

8.

Składka na ub. zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9%)

271,81

9.

Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku

0,00

10.

Koszty uzyskania przychodu

0,00

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

0,00

12.

Zaliczka na podatek

0,00

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 12 - poz. 9)

0,00

14.

Kwota netto (poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 13)

2748,34

Gdyby założyć, że pracownica, o której mowa powyżej, pracuje na 1/4 etatu za wynagrodzeniem wynoszącym 800 zł brutto miesięcznie, wówczas jej sierpniowa lista płac powinna zostać rozliczona następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości (w zł)

1

Wynagrodzenie za pracę

800,00

2

Podstawa składek na ub. społeczne

800,00

3

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

78,08

4

Składki na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

12,00

5

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

19,60

6

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

109,68

7

Koszty uzyskania przychodu (wykazane wyłącznie na potrzeby ustalenia wysokości zaliczki podatkowej należnej w sytuacji, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania)

111,25

8

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych - bez stosowania nowego zwolnienia podatkowego (poz. 1 - poz. 6 - poz. 7)

579,00

9

Zaliczka na podatek - bez stosowania nowego zwolnienia podatkowego, obliczona wyłącznie na potrzeby ustalenia, czy składka zdrowotna powinna zostać obniżona do wysokości podatku [(poz. 8 x 18%) - 46,33]

57,89

10

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

690,32

11

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (poz. 10 x 9%)

62,13

12

Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek (trzeba ją obniżyć, gdyż przewyższa wartość zaliczki podatkowej, obliczonej bez stosowania nowego zwolnienia podatkowego)

57,89

13

Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku

0,00

14

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 9 - poz. 12)

0,00

15

Kwota netto (poz. 1 - poz. 6 - poz. 12 - poz. 14)

632,43

PODSTAWA PRAWNA:

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.
Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.

Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)792.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama