Kategorie

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.

Mariusz Pigulski
Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.
Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia - nowe zasady rozliczania wynagrodzenia od 1 sierpnia 2019 r.
Monkey Business Images
Fotolia
Zerowy PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia, obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. Zwolnieniem podatkowym objęte są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, przy czym w 2019 r. limit ten wynosi 35 636,67 zł.

Od 1 sierpnia 2019 r. wprowadzony został zerowy podatek PIT dla osób w wieku do 26 lat. Nowe przepisy mają zastosowanie do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zleceń. Zwolnieniem podatkowym objęte są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, przy czym w 2019 r. limit ten wynosi 35 636,67 zł.

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadziła ona nową ulgę podatkową, którą należy stosować wyłącznie do przychodów:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zleceń

- otrzymywanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

W kontekście tej ulgi istotne jest m.in. to, że:

 • jest ona ograniczona limitem kwotowym, który począwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r., w skali roku będzie wynosił 85 528 zł, co oznacza, że świadczenia uzyskane do tej wysokości będą zwolnione z podatku;
 • w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. (od sierpnia) limit zwolnienia stanowił będzie 5/12 ww. kwoty, czyli 35 636,67 zł, co wynika z tego, iż nowe przepisy wchodzą w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia;
 • decydujący jest wiek podatnika (z uwzględnieniem pełnej, dokładnej daty urodzenia) na moment uzyskania przychodu;
 • ustanowiony przez ustawodawcę limit obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody;
 • przy obliczaniu wspomnianego limitu nie są brane pod uwagę przychody:
  • podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • zwolnione od podatku,
  • od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku;
 • nadwyżka przychodów ponad kwotę 85 528 zł (lub odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • do ww. nadwyżki stosować należy koszty uzyskania przychodów określone dla przychodów z pracy oraz umowy zlecenia, a ich wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty przychodów z danego źródła, które podlegają opodatkowaniu.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Wniosek podatnika

Od 2020 r. nowe zwolnienie od PIT będzie stosowane przez płatnika "automatycznie", tj. bez konieczności składania wniosku podatnika, poprzez nienaliczanie podatku:

 • od przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 85 528 zł;
 • do momentu ukończenia przez zatrudnionego 26. roku życia.
Reklama

W ustawie nowelizującej przewidziano rozwiązanie, w myśl którego podatnik może złożyć płatnikowi pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku) o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania nowo wprowadzanej ulgi. Podmiot zatrudniający musi w takiej sytuacji zacząć naliczać podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał przedmiotowy wniosek.

W odniesieniu do przychodów uzyskanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane natomiast w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za 2019 r. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podatnik w wieku do 26 lat złoży pracodawcy oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub z umów zleceń w całości korzystają z nowej ulgi. Złożenie takiego oświadczenia zwolni płatnika z obowiązku poboru zaliczek podatkowych od ww. przychodów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy pułap 35 636,67 zł lub w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Obniżenie składki zdrowotnej

Reklama

Od początku sierpnia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa reguła dotycząca naliczania składki zdrowotnej. Zgodnie z nią w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu objętego nowym zwolnieniem podatkowym jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Zatrudniona na umowę o pracę 24-letnia kobieta pracuje na cały etat, otrzymując co miesiąc stałe wynagrodzenie w wysokości 3500 zł brutto. Jest ona uprawniona do podstawowych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (46,33 zł) na podstawie złożonego druku PIT-2. Na początku sierpnia 2019 r. ww. pracownica złożyła swemu pracodawcy oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z nowego zwolnienia podatkowego dla osób do 26. roku życia. W związku z tym rozliczenie podatkowo-składkowe jej sierpniowego przychodu (wypłaconego 30 sierpnia br.) powinno wyglądać jak niżej:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości (w zł)

1.

Wynagrodzenie za pracę

3500,00

2.

Podstawa składek na ub. społeczne

3500,00

3.

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

341,60

4.

Składki na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

52,50

5.

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

85,75

6.

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

479,85

7.

Podstawa wymiaru składki na ub. zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

3.020,15

8.

Składka na ub. zdrowotne naliczona (poz. 7 × 9%)

271,81

9.

Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku

0,00

10.

Koszty uzyskania przychodu

0,00

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

0,00

12.

Zaliczka na podatek

0,00

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 12 - poz. 9)

0,00

14.

Kwota netto (poz. 1 - poz. 6 - poz. 8 - poz. 13)

2748,34

Gdyby założyć, że pracownica, o której mowa powyżej, pracuje na 1/4 etatu za wynagrodzeniem wynoszącym 800 zł brutto miesięcznie, wówczas jej sierpniowa lista płac powinna zostać rozliczona następująco:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartości (w zł)

1

Wynagrodzenie za pracę

800,00

2

Podstawa składek na ub. społeczne

800,00

3

Składka na ub. emerytalne (poz. 2 × 9,76%)

78,08

4

Składki na ub. rentowe (poz. 2 × 1,5%)

12,00

5

Składka na ub. chorobowe (poz. 2 × 2,45%)

19,60

6

Suma składek na ub. społeczne (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

109,68

7

Koszty uzyskania przychodu (wykazane wyłącznie na potrzeby ustalenia wysokości zaliczki podatkowej należnej w sytuacji, gdyby przychód ubezpieczonego nie był wyłączony z opodatkowania)

111,25

8

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych - bez stosowania nowego zwolnienia podatkowego (poz. 1 - poz. 6 - poz. 7)

579,00

9

Zaliczka na podatek - bez stosowania nowego zwolnienia podatkowego, obliczona wyłącznie na potrzeby ustalenia, czy składka zdrowotna powinna zostać obniżona do wysokości podatku [(poz. 8 x 18%) - 46,33]

57,89

10

Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 2 - poz. 6)

690,32

11

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (poz. 10 x 9%)

62,13

12

Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek (trzeba ją obniżyć, gdyż przewyższa wartość zaliczki podatkowej, obliczonej bez stosowania nowego zwolnienia podatkowego)

57,89

13

Składka na ub. zdrowotne do odliczenia od podatku

0,00

14

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 9 - poz. 12)

0,00

15

Kwota netto (poz. 1 - poz. 6 - poz. 12 - poz. 14)

632,43

PODSTAWA PRAWNA:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?