reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Tarcza 7.0 czyli zmiany w Tarczy 6.0

Tarcza 7.0 czyli zmiany w Tarczy 6.0

Tarcza 7.0 to inaczej zmiany w Tarczy 6.0. Co zmieniło się w kwestii dofinansowania wynagrodzeń z urzędów pracy (świadczenia na ochronę miejsc pracy) i dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności? Jakie kody PKD zostały dodane? Do kiedy wnioski? Jaki przychód stanowi warunek?

Tarcza 7.0 - zmiany w Tarczy 6.0

1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające warunki przyznawania wsparcia przedsiębiorcom w ramach Tarczy 6.0. Zmieniły się, m.in. zasady udzielania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz dotacji z urzędów pracy. Opisujemy najważniejsze zagadnienia.

19 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli Tarcza 6.0. Kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie z urzędów pracy mają w niej dwa artykuły:

  • 15gga (dotyczy wniosków składanych do wojewódzkich urzędów pracy) oraz
  • 15zze4 (dotyczy wniosków składanych do powiatowych urzędów pracy).

1 lutego 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. W rozdziałach 1 i 3 tego dokumentu opisane są nowe zasady, które zmieniają te zapisane w ustawie - Tarczy 6.0.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Ochrona miejsc pracy czyli dofinansowanie wynagrodzeń - art. 15gga

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadza rozporządzenie do dofinansowania do wynagrodzenia pracowników (Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, art. 15gga) wymienić można:

1. powiększenie listy kodów PKD objętych wsparciem o 5 nowych:

  • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

2. wydłużenie okresu, do którego przedsiębiorcy mogą składać wnioski, do 31 marca 2021 r. (wcześniej  28 lutego 2021 r.). Dotyczy to wszystkich (nie tylko nowych kodów PKD) przedsiębiorców, objętych wsparciem, opisanych w art. 15gga ust. 1 ustawy oraz w §1 rozporządzenia.

3. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności nowymi kodami PKD (ujętymi w rozporządzeniu: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.) deklarują jej prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. Pozostali, ujęci wcześniej w ustawie w art. 15gga, nadal deklarują jej prowadzenie na dzień 30 września 2020 r.

Jaki przychód?

Nadal przedsiębiorcy, zarówno ci ujęci w rozporządzeniu, jak i w ustawie, deklarują, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 nadaje staroście uprawnienie do udzielenia jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy o COVID-19.

Co ważne, o dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo, rozporządzenie powiększa listę kodów PKD. Dzięki temu więcej przedsiębiorców może skorzystać z tej dotacji. Nowe kody to: 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.C.

W stosunku do dotacji opisanej w ustawie w art. 15zze4, zmianie ulegają:

  •  ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie dokonuje się jej na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. (wcześniej był to 30 września 2020 r.).
  • ocena spełnienia warunku w zakresie nie zawieszenia działalności gospodarczej. Obecnie, dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. (wcześniej był to 30 września 2020 r.).
  • sposób obliczenia spadku obrotów. Obecnie przedsiębiorcy informują o uzyskaniu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dzięki temu wnioski o tę dotację mogą składać przedsiębiorcy, którzy krótko prowadzą działalność, a zanotowali spadek obrotów. W dotacji opisanej w ustawie (art. 15zze4) porównywało się październik lub listopad 2020 r. do października lub listopada 2019 r., co uniemożliwiało wielu młodym przedsiębiorcom złożenie wniosku. 

Wszystkie kody PKD ujęte w rozporządzeniu w rozdziale dotyczącym dotacji: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zasady przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga) opisane są tu: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

Zasady przyznawania dotacji na podstawie rozporządzenia opisane są tu: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia z urzędów pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Autor:

Starszy Specjalista – redaktor serwisu w.napora@zielonalinia.gov.pl tel. 85 74 81 621

Źródło:

Zielona Linia

Zdjęcia

Tarcza 7.0 - zmiany w Tarczy 6.0
Tarcza 7.0 - zmiany w Tarczy 6.0

PKPiR 202129.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama