| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną z małoletnim

Jak zawrzeć umowę cywilnoprawną z małoletnim

Zawierając umowę zlecenia z małoletnim należy pamiętać, że zgody w tym zakresie musi udzielić rodzic lub opiekun prawny. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy z ważnych powodów osoba niepełnoletnia wcześniej uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych. Wówczas zgoda przedstawiciela ustawowego takiej osoby na zawarcie m.in. umowy cywilnoprawnej nie jest wymagana.

Od września chcemy zawrzeć umowę zlecenia z osobą, która 18 lat ukończy w listopadzie br. Czy jest taka możliwość? Jeśli tak, to jakich formalności musimy dopełnić i jak wygląda rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia z umowy z małoletnim?

Zawarcie umowy zlecenia z osobą niepełnoletnią jest dopuszczalne. W takim przypadku, dla ważności umowy, konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego tej osoby, a zatem rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda nie musi zostać wyrażona w formie pisemnej, wystarczy że będzie wyrażona przez jakiekolwiek zachowanie przedstawiciela w sposób dostatecznie ją uzasadniający. Do celów dowodowych zalecana jest pisemna forma zgody. Jeżeli osoba, którą chcą Państwo zatrudnić w charakterze zleceniobiorcy, jest uczniem (np. szkoły ponadgimnazjalnej), to z tytułu umowy zlecenia nie będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Jeżeli natomiast osoba ta nie posiada statusu ucznia, to z tytułu umowy zlecenia będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Od przychodów uzyskanych przez tę osobę powinni Państwo naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy lub odpowiednio pobrać podatek ryczałtowy.

Redakcja poleca produkt: Rewolucja w umowach zlecenie

Zgodnie z treścią art. 11 Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Natomiast małoletni, który ukończył 13 lat, jest osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych (art. 15 k.c.). W przepisie tym chodzi o osoby małoletnie aż do uzyskania przez nie pełnoletności, czyli – co do zasady – do momentu osiągnięcia przez nie 18. roku życia. Wyjątek stanowią osoby, które z ważnych powodów, za zgodą sądu opiekuńczego, wstąpiły w związek małżeński przed ukończeniem 18 lat i w ten sposób uzyskały pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej także w razie unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 2 k.c.).

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, dla ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, a więc, co do zasady, osoba która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat, zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 k.c.). Zawarcie umowy zlecenia z osobą, o której mowa w pytaniu, jest zatem dopuszczalne, lecz dla ważności umowy niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego. Regulacja ta ma na celu ochronę osoby, która ze względu na wiek nie jest w stanie w pełni ocenić skutków zawieranych przez siebie umów. Najczęściej przedstawicielami ustawowymi osoby małoletniej są rodzice sprawujący władzę rodzicielską, przy czym, jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, wówczas każde z nich może działać samodzielnie. O sprawach istotnych dotyczących dziecka rozstrzygają wspólnie oboje rodzice, jednak obowiązku tego nie można rozszerzać na zawarcie przez małoletniego umowy zlecenia. Do zawarcia umowy zlecenia z małoletnim wystarczy zatem zgoda jednego z rodziców. Należy dodać, że osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych bez zgody przedstawiciela ustawowego może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (np. dokonywania codziennych zakupów).

Do zawarcia umowy zlecenia z małoletnim wystarczy zgoda jednego z rodziców.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »