| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego

Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego zostało przez przepisy kodeksu pracy uregulowane odrębnie. Stosuje się do niego przepisy kodeksu pracy o umowach zawieranych na czas nie określony, jak i regulacje szczególne, dotyczące zatrudniania młodocianych.

Młodocianym w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Od 1 września 2018 roku, dolna granica wieku, która pozwala na uznanie osoby za młodocianą, obniży się do lat 15.

Przygotowanie zawodowe młodocianego może przybrać formę nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy oraz osoba zatrudniona u pracodawcy. Warunkiem koniecznym do spełnienia przez osoby prowadzące przygotowanie zawodowe młodocianych, jest posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Zadaj pytanie na: Forum - Kadry

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być sporządzona na piśmie i musi określać rodzaj przygotowania zawodowego, czas trwania oraz miejsce jego odbywania, sposób dokształcenia teoretycznego i wysokość wynagrodzenia przysługującego młodocianemu.

Pracodawca zatrudniający młodocianego w celu przyuczenia do zawodu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Jeśli pracodawca jest rzemieślnikiem, ma obowiązek zawiadomienia również izby rzemieślniczej, właściwej ze względy na miejsce swojego zamieszkania.

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z małoletnim podlega istotnym ograniczeniom. Otóż rozwiązanie za wypowiedzeniem tejże umowy, może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:

Polecamy także: Składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Ponadto, umowa o przygotowanie zawodowe z młodocianym powinna być rozwiązania przez pracodawcę, jeśli lekarz wykonujący badanie kontrolne, stwierdzi, że wykonywana praca zagraża zdrowiu młodocianego. Aby zminimalizować ryzyko zagrożenia życia i zdrowia młodocianego, podlega on nie tylko badaniom kontrolnym, ale i wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy w celu przygotowania zawodowego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »