Kategorie

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców 2018

Zuzanna Pierścińska
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców 2018/ fot. Fotolia
fot. Fotolia
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku, o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ustawa przewiduje ważne zmiany w dotychczasowych przepisach oraz wprowadza nowy rodzaj zezwolenia na pracę.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Nowelizacja ustawy, wprowadza nowy rodzaj zezwolenia, którym jest zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców. Obejmie ono trzy sektory i rozszerzy możliwość ubiegania się o zezwolenie również przez państwa trzecie.

Jakie sektory obejmie nowe zezwolenie ?

Zezwolenie wydawane będzie na pracę w następujących sektorach:

 • Turystyka
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo

Zezwolenie na pracę sezonową w powyżej przedstawionych sektorach wydawane będzie na okres, nie przekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Okres 9 miesięcy, będzie liczony od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen.

Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową

Podmiotem uprawnionym do wydawania tego typu zezwoleń będzie Starosta, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby, która będzie ubiegała się o powierzenie danej pracy cudzoziemcowi.

INFORAKADEMIA poleca: Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.

Reklama

Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową- jeżeli praca ta będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Wprowadzane zmiany przewidują dopuszczanie cudzoziemca do wykonywania prac sezonowych poprzez wydanie mu odpowiednio wizy (wizy Schengen lub wizy krajowej, zależnie od długości pobytu) oraz nowego typu zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową, będzie wydawane jeżeli :

 • Wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych.

Komu może zostać wydane zezwolenie na pracę sezonową?

Na podstawie nowej ustawy o zezwolenie na pracę, mogą ubiegać się również obywatele wszystkich państw trzecich. Będzie to więc znaczne rozszerzenie zakresu w stosunku do wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń, który obejmuje obywateli tylko sześciu wybranych krajów. Planowane jest również zastosowanie ułatwień dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy, dla których obecnie stosuje się procedurę oświadczeniową.

Odmowa udzielenia zezwolenia na pracę sezonową

Przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia co do zasady są spójne z przesłankami stosowanymi w przypadku zezwoleń na pracę. Obejmują one:

 • posługiwanie się podrobionymi dokumentami;
 • karanie za nielegalne powierzanie pracy;
 • naruszanie praw pracowniczych;
 • niepłacenie składek ubezpieczeniowych i podatków;
 • nieprzestrzeganie warunków zatrudnienia

Starosta może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez ubiegający się o to zezwolenie podmiot.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową, zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, przysługiwać będzie odwołanie do organu wyższego stopnia, którym będzie minister właściwy do spraw pracy.

Nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy

W celu przedłużenia pobytu cudzoziemcowi, przebywającemu na terytorium Polski i wykonującemu pracę sezonową, wprowadza się nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy.


Organem właściwym do wydania zezwolenia będzie jak dotychczas Wojewoda.

Zezwolenie to nie będzie mogło zostać wydane na okres przekraczający łączny dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w celu pracy sezonowej.

Wysokość opłaty skarbowej za takie zezwolenie wynosić będzie 170 zł.

Ponowne wykonywanie pracy sezonowej u tego samego pracodawcy

Wniosek dotyczący pracy sezonowej danego cudzoziemca u tego samego pracodawcy będzie wpisywany do odpowiedniej ewidencji. W związku z tym cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o uzyskanie wizy w roku wystawienia zezwolenia oraz w dwóch kolejnych latach.

 Warunkiem trzyletniego wpisu byłoby udokumentowanie, legalnie wykonywanej pracy dla tego samego podmiotu.

Nie będzie możliwości przedłużenia zezwolenia wielosezonowego ponad przewidziany trzyletni okres, natomiast możliwe będzie przedłużenie zezwolenia w ramach danego roku kalendarzowego, jeśli niewykorzystany został przez cudzoziemca maksymalny okres 9 miesięcy.

Odszkodowanie dla cudzoziemców

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie pracy sezonowej przez cudzoziemca zostało uchylone, cudzoziemcowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie powinno obejmować zobowiązania, które pracodawca musiałby spełnić, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało cofnięte.

Nowa ustawa przewiduje, że decyzja orzekająca o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową będzie dodatkowo doręczana cudzoziemcowi.

O wysokości odszkodowania decydować będzie sąd.

Status bezrobotnych nie dla wszystkich

Należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od zwykłych pracowników, pracownicy sezonowi nie zostaną objęci możliwością nabycia statusu bezrobotnego. W ustawie wyłączono stosowanie wobec cudzoziemców, przepisów dotyczących rent socjalnych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw nr druku 1494.

Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?