reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców 2018

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców 2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku, o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ustawa przewiduje ważne zmiany w dotychczasowych przepisach oraz wprowadza nowy rodzaj zezwolenia na pracę.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Nowelizacja ustawy, wprowadza nowy rodzaj zezwolenia, którym jest zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców. Obejmie ono trzy sektory i rozszerzy możliwość ubiegania się o zezwolenie również przez państwa trzecie.

Jakie sektory obejmie nowe zezwolenie ?

Zezwolenie wydawane będzie na pracę w następujących sektorach:

  • Turystyka
  • Ogrodnictwo
  • Rolnictwo

Zezwolenie na pracę sezonową w powyżej przedstawionych sektorach wydawane będzie na okres, nie przekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Okres 9 miesięcy, będzie liczony od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen.

Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową

Podmiotem uprawnionym do wydawania tego typu zezwoleń będzie Starosta, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby, która będzie ubiegała się o powierzenie danej pracy cudzoziemcowi.

INFORAKADEMIA poleca: Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.

Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową- jeżeli praca ta będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

Wprowadzane zmiany przewidują dopuszczanie cudzoziemca do wykonywania prac sezonowych poprzez wydanie mu odpowiednio wizy (wizy Schengen lub wizy krajowej, zależnie od długości pobytu) oraz nowego typu zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową, będzie wydawane jeżeli :

  • Wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych.

Komu może zostać wydane zezwolenie na pracę sezonową?

Na podstawie nowej ustawy o zezwolenie na pracę, mogą ubiegać się również obywatele wszystkich państw trzecich. Będzie to więc znaczne rozszerzenie zakresu w stosunku do wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń, który obejmuje obywateli tylko sześciu wybranych krajów. Planowane jest również zastosowanie ułatwień dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy, dla których obecnie stosuje się procedurę oświadczeniową.

Odmowa udzielenia zezwolenia na pracę sezonową

Przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia co do zasady są spójne z przesłankami stosowanymi w przypadku zezwoleń na pracę. Obejmują one:

  • posługiwanie się podrobionymi dokumentami;
  • karanie za nielegalne powierzanie pracy;
  • naruszanie praw pracowniczych;
  • niepłacenie składek ubezpieczeniowych i podatków;
  • nieprzestrzeganie warunków zatrudnienia

Starosta może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez ubiegający się o to zezwolenie podmiot.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową, zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, przysługiwać będzie odwołanie do organu wyższego stopnia, którym będzie minister właściwy do spraw pracy.

Nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy

W celu przedłużenia pobytu cudzoziemcowi, przebywającemu na terytorium Polski i wykonującemu pracę sezonową, wprowadza się nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama