Kategorie

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia/fot.Fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia/fot.Fotolia
Fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika oraz z przyczyn przez niego niezawinionych. Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy.

W prawie pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podsta­wowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiające­go mu dalsze zatrudnianie na zajmowanym sta­nowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmo­wanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypo­wiedzenia tylko w okresie 1 miesiąca od uzyska­nia wiadomości o uzasadniających to okolicznoś­ciach.

W przypadku gdy przyczyną zwolnienia jest naruszenie obowiązków pracowniczych, dotyczy to podstawowych obowiązków. Ponadto naruszenie musi być ciężkie, np. spożywanie przez pracow­nika alkoholu w pracy. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywa­nia zawodu ich utrata musi wynikać z winy pracow­nika, a nie np. z przyczyn obiektywnych, tj. z powo­du pogorszenia się jego stanu zdrowia. W razie popełnienia przez pracownika przestępstwa musi to być przestępstwo uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może rów­nież nastąpić bez winy pracownika.

Może ono mieć miejsce w przypadku przedłużającej się usprawied­liwionej nieobecności pracownika, jeżeli:

 • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy kró­cej niż 6 miesięcy),
 • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż łączny okres pobie­rania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku cho­robowego oraz pobierania świadczenia reha­bilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co naj­mniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową),
 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż powyższe trwała dłużej niż 1 miesiąc.

Zadaj pytanie na FORUM

Niezdolność do pracy pracownik musi udokumen­tować zaświadczeniem lekarskim. Po odzyskaniu zdolności do pracy i powrocie pracownika do pracy pracodawca nie może go zwolnić z pracy z powo­du tej nieobecności.

Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy. Organizacja związkowa ma 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Opinia związku zawodowego nie jest jednak dla pracodawcy wiążąca. Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić na piśmie i zawierać przyczynę jej rozwią­zania oraz pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy. Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może rów­nież pracownik. Może to nastąpić, gdy:

 • pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwier­dzające szkodliwy wpływ wykonywanej przez niego pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go - w terminie wskazanym w orze­czeniu - do innej pracy odpowiedniej ze wzglę­du na zdrowie i kwalifikacje,
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, np. uporczywie nie wypłaca w terminie lub zaniża wypłatę wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pra­cownika musi nastąpić w formie pisemnej z poda­niem przyczyny wypowiedzenia. Na rozwiązanie umowy w tym trybie pracownik ma 1 miesiąc od momentu zaistnienia uzasadniającej to okoliczności.

Zostań naszym ekspertem!

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?