REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia/fot.Fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia/fot.Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika oraz z przyczyn przez niego niezawinionych. Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy.

W prawie pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w przypadku:

REKLAMA

Autopromocja
 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podsta­wowych obowiązków pracowniczych,
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiające­go mu dalsze zatrudnianie na zajmowanym sta­nowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmo­wanym stanowisku.

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypo­wiedzenia tylko w okresie 1 miesiąca od uzyska­nia wiadomości o uzasadniających to okolicznoś­ciach.

W przypadku gdy przyczyną zwolnienia jest naruszenie obowiązków pracowniczych, dotyczy to podstawowych obowiązków. Ponadto naruszenie musi być ciężkie, np. spożywanie przez pracow­nika alkoholu w pracy. Przy rozwiązywaniu umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywa­nia zawodu ich utrata musi wynikać z winy pracow­nika, a nie np. z przyczyn obiektywnych, tj. z powo­du pogorszenia się jego stanu zdrowia. W razie popełnienia przez pracownika przestępstwa musi to być przestępstwo uniemożliwiające mu dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia może rów­nież nastąpić bez winy pracownika.

Może ono mieć miejsce w przypadku przedłużającej się usprawied­liwionej nieobecności pracownika, jeżeli:

 • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż 3 miesiące (gdy pracownik jest zatrudniony u pracodawcy kró­cej niż 6 miesięcy),
 • niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika trwała dłużej niż łączny okres pobie­rania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku cho­robowego oraz pobierania świadczenia reha­bilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co naj­mniej 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową),
 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż powyższe trwała dłużej niż 1 miesiąc.

Zadaj pytanie na FORUM

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niezdolność do pracy pracownik musi udokumen­tować zaświadczeniem lekarskim. Po odzyskaniu zdolności do pracy i powrocie pracownika do pracy pracodawca nie może go zwolnić z pracy z powo­du tej nieobecności.

Przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowie­dzenia pracodawca musi zasięgnąć opinii reprezen­tującej pracownika zakładowej organizacji związko­wej ze wskazaniem przyczyny rozwiązania umowy. Organizacja związkowa ma 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Opinia związku zawodowego nie jest jednak dla pracodawcy wiążąca. Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić na piśmie i zawierać przyczynę jej rozwią­zania oraz pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy. Rozwiązać umowę bez wypowiedzenia może rów­nież pracownik. Może to nastąpić, gdy:

 • pracownik uzyskał orzeczenie lekarskie stwier­dzające szkodliwy wpływ wykonywanej przez niego pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go - w terminie wskazanym w orze­czeniu - do innej pracy odpowiedniej ze wzglę­du na zdrowie i kwalifikacje,
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, np. uporczywie nie wypłaca w terminie lub zaniża wypłatę wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pra­cownika musi nastąpić w formie pisemnej z poda­niem przyczyny wypowiedzenia. Na rozwiązanie umowy w tym trybie pracownik ma 1 miesiąc od momentu zaistnienia uzasadniającej to okoliczności.

Zostań naszym ekspertem!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważna zmiana Kodeksu pracy. Pracodawcy ochronią pracowników przed substancjami szkodliwymi dla funkcji seksualnych i płodności

Pracodawcy będą musieli chronić pracowników przed substancjami reprotoksycznymi. Substancje te są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych kobiet i mężczyzn. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do przepisów Unii Europejskiej.

Podwyżki 4,1% brutto dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. Początkujący z pensją netto większą o 137,61 zł, mianowany o 142,33 zł, dyplomowany o 164,81 zł

Nauczyciele otrzymali w 2024 r. podwyżkę o 30%. I negocjują z rządem utrzymanie wysokiej dynamiki podwyżek w 2025 r. Ale premier Donald Tusk zapowiedział, że budżetówka otrzyma tylko 4,1% podwyżki. Ile w tym wariancie wynoszą podwyżki netto i brutto dla nauczycieli w 2025 r.?  

MRPiPS Dziemianowicz-Bąk: składki ZUS od umowy o dzieło, która jest jedynym źródłem dochodu

Umowy o dzieło, które są jedynym źródłem dochodu, powinny zostać objęte składkami ZUS. Pełne ozusowanie umów zleceń nie budzi kontrowersji ani pracodawców, ani pracowników - powiedziała portalowi Wp.pl ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

MEN: kontrole, czy nauczyciele się doskonalą. Zapraszamy min. B. Nowacką na lekcję matematyki w klasie liczącej 37 uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) ogłosiło, że kuratorzy będą monitorować realizację zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szkołach, które osiągają najniższe wyniki w egzaminie ósmoklasisty. Nauczyciele z kolei pytają, jak mają osiągać dobre wyniki, pracując w klasach, które są zbyt liczne i niedoinwestowane.

REKLAMA

ZUS: Uczniowie i studenci mogą więcej dorobić w wakacje

ZUS przypomina, że od 1 czerwca 2024 r. uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia br.

KRUS: Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w III kwartale 2024 r. [za rolników, małżonków, domowników, pomocników rolnika]

Rolnicy i ich domownicy ubezpieczeni w KRUS muszą opłacić składki na składki na swoje ubezpieczenie społeczne za III kwartał 2024. Jaki jest termin płatności i wysokość składek?

Co się zmieni 1 lipca 2024 r. Nie tylko minimalne wynagrodzenie za pracę - także niektóre świadczenia

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Od tego dnia zmienią się również niektóre świadczenia przewidziane w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 58 zł, a minimalna stawka godzinowa zwiększy się o 0,40 zł

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zwiększy się do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie do 28,10 zł.

REKLAMA

Czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia w umowie o pracę jest konieczna? Od 1 lipca 2024 roku kwota wzrośnie z 4242 zł brutto do 4300 zł brutto

Wkrótce zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 r. będzie ono wynosić 4300 zł. Czy w związku z tym należy zmienić umowę o pracę z pracownikami wynagradzanymi płacą minimalną?

2417,14 zł świadczenia urlopowego w 2024 r. dla pracownika zatrudnionego na pełen etat. Jak wystąpić?

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych świadczenie urlopowe w może być wypłacane przez pracodawców nietworzących ZFŚS i zatrudniających poniżej 50 pracowników. W 2024 r. świadczenie urlopowe wynosi 2417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy.

REKLAMA