reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 2019 – wzór pisma

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 2019 – wzór pisma

Rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia mogą zarówno pracodawca, jak i pracownik. W jakich sytuacjach mogą to zrobić? Przedstawiamy wzór pisma rozwiązującego umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia zwane potocznie dyscyplinarką, polega na przedstawieniu drugiej stronie umowy o pracę jednostronnego oświadczenia woli, w którym strona wyraźnie zaznacza, że umowa o pracę przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym oraz wskazuje przyczyny takiego rozwiązania.

Rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia mogą zarówno pracodawca, jak i pracownik. Przepisy Kodeksu pracy wskazują przyczyny, dla których każda ze stron umowy o pracę może ją wypowiedzieć bez wypowiedzenia.

Sytuacje, w których pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55. § 1):

- jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

- gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Polecamy: Dokumentacja kadrowa. Prowadzenie i przechowywanie po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Natomiast pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

  1. z winy pracownika w razie:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. nieprzestrzeganie regulaminu pracy, nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brak dbałości o dobro zakładu pracy, niezachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziło pracodawcę na szkodę).

- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

  1. bez winy pracownika:

- jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Obowiązkowe jest pouczenie pracownika w treści wypowiedzenia o prawie odwołania do sądu pracy od treści dokumentu.

.....................................................                                                                  ………………...............................

  (pracodawca oraz jego siedziba lub                                                                      (miejscowość i data)                 
         miejsce zamieszkania)                                                                    

                 ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Pan (Pani)

……………………………………....................

……………………………………....................

(imię i nazwisko)

Z dniem … …………………….…  rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu .............................. z powodu …..……………………………………….…………………………...……………………..….. (przyczyna i podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania do Sądu Rejonowego − Sądu Pracy w …….................................................. (siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą*  ….................................................(siedziba komisji)

........................................................                                                     ……………………………………………

(potwierdzenie odbioru przez pracownika                                     (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

                    − data i podpis)                                                                 pracodawcę albo osoby upoważnionej

                                                                                                      do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 2019 – wzór pisma/fot. fotolia
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 2019 – wzór pisma/fot. fotolia

Nowa matryca stawek VAT – Usługi Nowa matryca stawek VAT - Towary - STANDARD378.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama