reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Pojęcie dnia wolnego od pracy

Pojęcie dnia wolnego od pracy

Dni wolne od pracy to dni, w których pracownik nie świadczy pracy. Przepisy prawa pracy wyróżniają następujące rodzaje dni wolnych od pracy, m.in. niedziela, święto, dzień wolny za święto. Ponadto Kodeks pracy ściśle określa kiedy pracownik może pracować w niedziele i święta.

Dni wolne od pracy

Przepisy prawa pracy bezpośrednio lub pośred­nio wskazują na następujące rodzaje dni wolnych od pracy:

 • niedziela,
 • dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę (usta­lony w grafiku lub doraźnie w przypadku incyden­talnej pracy w niedzielę),
 • święto,
 • dzień wolny za święto (ustalony w grafiku lub doraźnie w przypadku incydentalnej pracy w nie­dzielę),
 • dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • dzień wolny od pracy wynikający z konieczno­ści skrócenia wymiaru czasu pracy pracownika (np. przy pracy na część etatu czy w systemie równoważnego czasu pracy - gdy przykładowo 2 dni pracy po 12 godzin pracodawca rekompen­suje jednym dniem wolnym).

Rekomendowany produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Nie każdy pracodawca ma możliwość powierzania pracy w niedziele i święta. Praca w takie dni jest dozwolona jedynie:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochro­ny mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakłado­wych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze wzglę­du na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

- zakładach świadczących usługi dla ludności,

- gastronomii,

- zakładach hotelarskich,

- jednostkach gospodarki komunalnej,

- zakładach opieki zdrowotnej i innych pla­cówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodo­bowych lub całodziennych świadczeń zdro­wotnych,

- jednostkach organizacyjnych pomocy spo­łecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp­czej zapewniających całodobową opiekę,

- zakładach prowadzących działalność w zakre­sie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzie­le i święta,
 • przy wykonywaniu prac:

- polegających na świadczeniu usług z wykorzy­staniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomu­nikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza tery­torium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi dni wolne od pracy w Polsce są u niego dniami pracy,

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama