REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pojęcie dnia wolnego od pracy

Pojęcie dnia wolnego od pracy
Pojęcie dnia wolnego od pracy
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Dni wolne od pracy to dni, w których pracownik nie świadczy pracy. Przepisy prawa pracy wyróżniają następujące rodzaje dni wolnych od pracy, m.in. niedziela, święto, dzień wolny za święto. Ponadto Kodeks pracy ściśle określa kiedy pracownik może pracować w niedziele i święta.

Dni wolne od pracy

Przepisy prawa pracy bezpośrednio lub pośred­nio wskazują na następujące rodzaje dni wolnych od pracy:

Autopromocja
 • niedziela,
 • dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę (usta­lony w grafiku lub doraźnie w przypadku incyden­talnej pracy w niedzielę),
 • święto,
 • dzień wolny za święto (ustalony w grafiku lub doraźnie w przypadku incydentalnej pracy w nie­dzielę),
 • dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • dzień wolny od pracy wynikający z konieczno­ści skrócenia wymiaru czasu pracy pracownika (np. przy pracy na część etatu czy w systemie równoważnego czasu pracy - gdy przykładowo 2 dni pracy po 12 godzin pracodawca rekompen­suje jednym dniem wolnym).

Rekomendowany produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

Nie każdy pracodawca ma możliwość powierzania pracy w niedziele i święta. Praca w takie dni jest dozwolona jedynie:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochro­ny mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakłado­wych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze wzglę­du na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

- zakładach świadczących usługi dla ludności,

- gastronomii,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- zakładach hotelarskich,

- jednostkach gospodarki komunalnej,

- zakładach opieki zdrowotnej i innych pla­cówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodo­bowych lub całodziennych świadczeń zdro­wotnych,

- jednostkach organizacyjnych pomocy spo­łecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp­czej zapewniających całodobową opiekę,

- zakładach prowadzących działalność w zakre­sie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzie­le i święta,
 • przy wykonywaniu prac:

- polegających na świadczeniu usług z wykorzy­staniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomu­nikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza tery­torium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi dni wolne od pracy w Polsce są u niego dniami pracy,

- zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Pracodawca może więc powierzyć pracę w dniu wol­nym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygo­dnia pracy ze względu na okoliczności związane:

 • z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz
 • ze szczególnymi potrzebami pracodawcy, czyli z takich samych powodów jak przy zlecaniu godzin nadliczbowych.

W wynagrodzeniach

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę pracodawca powinien zapewnić inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprze­dzających lub następujących po takiej niedzie­li (art. 15111 § 1 pkt 1 k.p.). Jeżeli nie jest możli­we wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzie­lenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - doda­tek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę. W tym przypadku oddając dzień wolny w zamian za pracę w dniu wolnym, nie obowiązuje zasada dotycząca rekompensaty nadgodzin, tj. godzina za godzinę.

Pracownikowi będzie wówczas przy­sługiwać cały dzień wolny. Jeżeli pracownik wyko­nywał pracę w dniu wolnym w wymiarze wyższym niż norma czasu pracy, to oprócz oddania dnia wol­nego nadwyżkę należy rozliczyć jak godziny nad­liczbowe.

Z kolei za pracę w święto pracodawca jest zobowią­zany zapewnić pracownikowi dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie jest moż­liwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto. Jeżeli pracownik wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, przysłu­guje mu w zamian inny dzień wolny od pracy udzie­lony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Sejm: Od 1 lipca 2024 r. pieniędze dla przedstawicieli osób niepełnosprawnych [projekt nowelizacji]

Przedstawiciele osób niepełnosprawnych, którzy mają mieć zagwarantowane pieniądze na działalność, to rady ds. osób niepełnosprawnych. Prawdziwe, a nie wirtualne pieniądze umożliwią im realną działalność w społecznościach lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zmiany w Kodeksie pracy 2024 r.

Czekają nas nie małe zmiany w Kodeksie pracy jeszcze w 2024 r. Chodzi o ważną sprawę, bo o życie i zdrowie pracowników - w tym ich rozrodczość. Projekt zmian przepisów BHP w KP dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy - pytań związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo: Co podać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy wpisujemy zajęcie komornicze? Czy w świadectwie pracy wpisujemy wysokość potrąconych kwot? Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy

Kwota potrącenia komorniczego wykazana w świadectwie pracy - pytań związanych z tym zagadnieniem jest bardzo dużo: Co podać w świadectwie pracy? Czy w świadectwie pracy wpisujemy zajęcie komornicze? Czy w świadectwie pracy wpisujemy wysokość potrąconych kwot? Kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

REKLAMA

Dżem, miód, soki i cukier: nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Rewolucyjne dyrektywy śniadaniowe!

Więcej owoców w dżemie, oznakowania na sokach i skład, mniej cukru oraz kraj pochodzenia miodu - to nowe wyzwania dla przedsiębiorców w całej UE. Uregulowano nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego produktów, które mają ulepszyć ochronę konsumentów i dostosować ją do nowych wyzwań, takich jak zielona i cyfrowa transformacja. Przedsiębiorcy nie są pocieszeni, czekają ich duże zmiany.

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku?

Jak wypadają Zielone Świątki w 2024 roku? Czy w Zielone Świątki trzeba iść do kościoła? Czy w Zielone Świątki sklepy są otwarte? Czy 19 maja 2024 to niedziela handlowa? Jak wypada Boże Ciało w 2024 roku?

Komunikat ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mZUS

Od 17 do 18 maja 2024 r. mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS i mZUS dla Lekarza.

Nowa regulacja ochroni dobre imię pracodawcy i współpracowników. Zmiany jeszcze w 2024 r.

Nowa regulacja w zakresie prawa pracy ochroni dobre imię pracodawcy, współpracowników ale też ogółu i interesy państwa - zmiany będą jeszcze w 2024 r. Jak szumnie wskazuje MPiPS: ustawa ma służyć ludziom ponoszącym ryzyko w imię troski o dobro wspólne.

REKLAMA

ZUS: Ważne dla osób pobierających świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Zbliża się termin przekazania informacji o przychodach

Osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informację o osiąganych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Na jakim formularzu?

1000 zł brutto dodatku dla pracowników pomocy społecznej. Na jakim etapie zmiany?

W dniu 15 maja 2024 r. Prezydent RP podpisał: ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy zaczną obowiązywać od czerwca 2024 r., a wypłaty będą już od lipca.

REKLAMA