| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Kontrola PIP w 2015 r. - jakie dokumenty należy przygotować?

Kontrola PIP w 2015 r. - jakie dokumenty należy przygotować?

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza u pracodawców kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy. W 2015 r. PIP w sposób szczególny zwróci uwagę na zasady bhp, przepisy dotyczące stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy i urlopów. Kto może zostać skontrolowany? Jakie obowiązki ma podmiot kontrolowany?

  • kieruje ustne wystąpienia i wydaje ustne polecenia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż wcześniej opisane,
  • wnosi powództwo na rzecz osoby zainteresowanej, a za jej zgodą również uczestniczy w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • w razie stwierdzenia w toku kontroli wykroczenia polegającego na naruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, inspektor pracy prowadzi postępowanie mandatowe lub występuje z wnioskiem do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

Zgłoszenie zastrzeżeń

W terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Jeżeli inspektor tego nie zrobi, to kontrolowany będzie mógł kwestionować nieuzupełnienie protokołu na etapie odwoływania się od decyzji inspektora PIP, jeżeli wykaże, że dana decyzja została wydana wskutek błędnego nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolowanego do protokołu.

Kontrolowana firma transportowa wniosła zastrzeżenia do protokołu w następującej formie: „nie zgadzamy się z punktami 1–3 protokołu”. Inspektor nie uwzględnił tych zastrzeżeń i nie odniósł się do nich. Z uwagi na brak uzasadnienia zastrzeżeń, trudno będzie kontrolowanej firmie zakwestionować nieuwzględnienie złożonych przez nią zarzutów do protokołu na etapie odwoływania się od decyzji inspektora PIP.

Odwołanie od decyzji

Od wydanych w toku postępowania decyzji kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania. W większości wypadków decyzje pokontrolne wydaje inspektor pracy, wówczas odwołanie należy wnieść do okręgowego inspektora pracy. Jeżeli natomiast decyzję w pierwszej instancji wyda okręgowy inspektor pracy, to odwołanie przysługuje do Głównego Inspektora Pracy. Kontrolowany na wniesienie odwołania ma tylko 7 dni od daty otrzymania decyzji.

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Organ odwoławczy, a więc przeważnie okręgowy inspektor pracy, może utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy lub ją uchylić i zmienić (lub umorzyć postępowanie), ewentualnie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

W przypadku niekorzystnego dla pracodawcy rozstrzygnięcia odwołania, pracodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji drugiej instancji. Orzeczenie wydane przez sąd nie będzie rozstrzygać sprawy merytorycznie. Sąd, jeżeli zgodzi się z zarzutami kontrolowanego, będzie mógł wyłącznie uchylić zaskarżoną decyzję i następnie przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Istotne jednak jest to, że sąd wskaże w uzasadnieniu swojego orzeczenia powody, dla których uchylił decyzję – są to wiążące wytyczne dla PIP.

Podstawa prawna:

  • art. 11, art. 13, art. 21, art. 24, art. 31, art. 33, art. 34 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 404; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 277),
  • art. 283 § 2 pkt 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
  • art. 225 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 538),
  • art. 18c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »