| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Podstawowe obowiązki pracodawcy zawarte w Kodeksie pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zawarte w Kodeksie pracy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zawarte są w szczególności w art. 94 i art. 97 Kodeksu pracy. W razie naruszenia obowiązków przez pracodawcę pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracodawcy. Uprawniony jest również do żądania odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały wymienione w Dziale IV Rozdziale I Kodeksu pracy, a mianowicie w art. 94 k.p. do art. 97 k.p. i stanowią, że pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;
  1. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;
  2. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 3. (uchylony);
 4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;
 6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 7. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 8. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;
 9. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
  1. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
  2. przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 10. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Zatrudnianie pracowników - obowiązki pracodawcy cz. I

Polecamy Komplet: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry + Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń + INFORorganizer - abonament 12 miesięcy

Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Ponadto pracodawca ma obowiązek:

 • udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy lub zapewniać pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy (Art. 941 k.p.)
 • informować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy (Art. 942 k.p.).
 • przeciwdziałać mobbingowi (Art. 943 k.p.).
 • w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art.97 k.p.).

Zadaj pytanie na FORUM

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »