Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składki ZUS od każdej umowy zlecenia w 2022 r. [WYWIAD]

Paulina Szewioła
Paulina Szewioła
Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Składki ZUS od zleceń w 2022 r.
Składki ZUS od zleceń w 2022 r.
shutterstock
Składki ZUS od zlecenia w 2022 r. będą odprowadzane od każdej umowy. Co z tzw. czerwcowymi emeryturami? Jakie zmiany w zasiłku chorobowym, macierzyńskim i ochronie rentowej są przewidywane? Czy umowy o dzieło także zostaną oskładkowane? Czy ZUS opłaci składki za firmy? Czy planuje się wprowadzić dodatki dla strażaków OSP, pokrycie nieopłaconych składek opozycjonistów antykomunistycznych i wyższe emerytury dla roczników spoza 1953? Na te i inne pytanie odpowiada Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Składki ZUS od każdego zlecenia

- Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie umowy zlecenia mają zostać oskładkowane – mówi w rozmowie z DGP Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Tym samym potwierdza nasze wcześniejsze ustalenia.

Polecamy: Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2021 r.

Wiele emocji budzi kwestia oskładkowania umów zlecenia będących w zbiegu. Czy rząd planuje zmiany w tym zakresie?

Od wielu miesięcy m.in. w ramach Rady Dialogu Społecznego konsultujemy z partnerami ten pomysł. Związki zawodowe i większość organizacji pracodawców są przychylne temu rozwiązaniu. Rozmawiamy o tym także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej niedługo przedstawi projekt ustawy dotyczący oskładkowania wszystkich umów zlecenia.

Takie uporządkowanie systemu byłoby kolejnym krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych niż umowa o pracę form zatrudnienia. Wyrównałoby także warunki konkurencyjne na rynku. Konsekwencją obowiązywania zasady zbiegu tytułów jest także bardzo niski poziom świadczeń emerytalnych osób, które na takich umowach pracowały większość swojego zawodowego życia. Szacujemy, że na umowach zlecenia zatrudnionych jest około miliona osób.

Od kiedy?

Od kiedy te zmiany miałyby obowiązywać?

Na pewno chcielibyśmy, aby parlament uchwalił nowe prawo w tym obszarze jeszcze w tym roku. Nie oznacza to jednak, że zmiany wejdą w życie z miesiąca na miesiąc. Planujemy uwzględnić odpowiedni okres vacatio legis. W związku z powyższym optymalnym terminem będzie 1 stycznia 2022 r. Od tej daty wszystkie zlecenia zostałyby ozusowane.

Partnerzy społeczni podejrzewają, że likwidacja zbiegów tytułów i w konsekwencji ozusowanie wszystkich zleceń znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, do którego założenia zostały niedawno opublikowane w wykazie praw legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zapewniam, że ten projekt nie obejmuje tego typu zmian.

Czerwcowe emerytury i wypłata na konto

A co obejmuje?

Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych w kilku aspektach.

Po pierwsze, chcemy w końcu uregulować sytuację tzw. czerwcowych emerytów. Chodzi o osoby, które ze względu na to, że składają wniosek o świadczenie w czerwcu, dostają je w niższej wysokości niż ci, którzy wniosek złożyli w pozostałych miesiącach. W ubiegłym roku z powodu epidemii wprowadziliśmy dla tej grupy korzystniejsze rozwiązania, ale zmiana dotyczyła tylko 2020 r. Teraz chcemy wprowadzić analogiczne przepisy na stałe do systemu, począwszy od emerytur przyznanych w czerwcu 2021 r.

Zamierzamy także ubankowić system wypłat emerytur i rent. Obowiązek wypłaty świadczenia na konto obejmie nowych świadczeniobiorców, choć prezes ZUS w wyjątkowych sytuacjach będzie mogła odstąpić od tej zasady. Ci, którzy są już w systemie, będą mogli korzystać z obu form – przelewu na konto lub dostarczenia świadczenia przez pocztę. Wypłaty na konta są bardziej popularne, gdyż obecnie stanowią ok. 70 proc.

W projekcie mają znaleźć się też zmiany dotyczące prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Zmiany w zasiłku chorobowym, macierzyńskim i ochronie rentowej

Z tego, co udało mi się ustalić, w tym obszarze planujecie małą rewolucję.

Nie nazwałbym tego w ten sposób, chociaż niektóre zmiany faktycznie są dość radykalne. Mam tu na myśli skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni. Obecnie, co do zasady, okres ten wynosi maksymalnie 182 dni. Zmiana nie będzie dotyczyć niezdolności do pracy z powodu choroby, która przypada w czasie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, a także powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Chcemy w ten sposób ograniczyć nadużywanie tych świadczeń. Okres epidemii może nie jest dobry do tego typu analiz, ale kwota wypłaconych zasiłków chorobowych jest olbrzymia. Przez pierwsze dwa tygodnie stycznia wystawiono 800 tys. e-zwolnień. To wielkie obciążenie dla systemu.

Przewidujemy też zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego oraz zwiększenie zakresu ochrony rentowej osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna bądź po ustaniu prawa do tych świadczeń.

Projekt zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i z partnerami społecznymi. Planujemy, aby część tych zmian weszła w życie przed czerwcem tego roku, tak aby można było przyznać emerytury czerwcowe według proponowanych w projekcie zasad. Zmiany z zakresu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i te dotyczące ubankowienia systemu wypłaty nowych świadczeń proponujemy wprowadzić od 1 stycznia 2022 r.

Oskładkowanie umów o dzieło?

Od początku roku każdą zawartą umowę o dzieło należy zgłaszać do rejestru ZUS. Niektórzy eksperci prognozują, że to krok w kierunku ich oskładkowania. Czy rząd ma takie plany?

Takie sugestie pojawiły się podczas prac RDS nad oskładkowaniem zleceń. Na razie jednak nie planujemy takich zmian. Po wprowadzeniu pełnego ozusowania umów zlecenia będziemy się przyglądać, czy nie spowoduje to nadużywania umów o dzieło. Na pewno pomocny okaże się rejestr, o którym pani wspomniała. System należy cały czas kontrolować i uszczelniać, nie brakuje bowiem podmiotów, które chciałyby go obejść. Niestety takie działanie nie tylko skutkuje mniejszymi wpływami do systemu ubezpieczeń, ale też rzutuje na późniejsze świadczenia.

Emerytury niższe niż minimalna

Z danych, które przytaczał pan w Sejmie podczas prac nad projektem dotyczącym waloryzacji emerytur i rent, wynika, że w czerwcu 2020 r. aż 293 tys. osób otrzymywało świadczenie emerytalne w kwocie niższej niż minimalna emerytura. Według danych Federacji Przedsiębiorców Polskich jeszcze w 2011 r. takich osób było zaledwie niecałe 24 tys. Czy to efekt obchodzenia systemu, o którym pan mówi, czy może coś więcej?

Częściowo na pewno tak. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tzw. nowym systemie emerytalnym prawo do emerytury nabywa się po spełnieniu jednego warunku, tj. osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tym samym za każdy okres ubezpieczenia (nawet bardzo krótki, wynoszący tydzień lub miesiąc) przysługuje emerytura. To powoduje, że obecnie wypłacane są świadczenia nawet bardzo niskie (zwaloryzowany kapitał składkowy dzielimy przez średnie trwanie życia). Co do zasady wysokość świadczenia jest wynikiem przebiegu życia zawodowego ubezpieczonego i decyzji o momencie jego zakończenia. Następstwem tak skonstruowanego systemu jest powstanie prawa do emerytury bez gwarancji wysokości najniższego świadczenia.

Przypomnijmy, że w starym systemie emerytalnym osoby z krótkim stażem pracy nie miałyby prawa do emerytury, gdyż bez wymaganego określonego stażu ubezpieczeniowego nie nabywało się prawa do emerytury.

Zwracam uwagę, że osoba, która pobiera emeryturę nawet w bardzo niskiej wysokości, ma zapewnione ubezpieczenie zdrowotne i prawo do świadczeń z niego wynikających, prawo do 13. i 14. emerytury oraz ze względu na status emeryta uprawnienie np. do zniżek komunikacyjnych.

Deficyt FUS

Z prognoz ZUS, do których jako pierwszy dotarł DGP, wynika, że za rok deficyt FUS ma wynieść 63 mld zł, a w w 2025 r. 72 mld zł. Czy rząd w jakiś sposób planuje zaradzić temu niekorzystnemu trendowi?

Zmiany, o których rozmawialiśmy, czyli oskładkowanie umów zlecenia i racjonalizacja systemu ubezpieczeń, którą przewiduje projekt wspomnianej nowelizacji, mają właśnie w tym pomóc. Dzisiaj ciężar utrzymania systemu spoczywa w dużym stopniu na osobach pracujących na umowach o pracę. Dlatego tak ważne jest wyeliminowanie sytuacji, w których jest możliwe uchylanie się od płacenia składek. Mogę jednak zapewnić, że rząd nie planuje wychodzić z propozycją podwyższania należności do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienia etatowców w czasie pandemii

Z danych ZUS za III kwartał 2020 r., czyli czas epidemii, wynika, że z systemu ubezpieczeń społecznych ubyło najwięcej zatrudnionych na umowie o pracę (w porównaniu z osobami na umowach zlecenia i prowadzącymi własną działalność).

Te dane są faktycznie niepokojące. Nie może być tak, że osoby na etatach są traktowane jak balast, którego w razie problemów pozbywa się w pierwszej kolejności. Wpływ na to mają m.in. wyjątki w systemie, o których rozmawialiśmy. Uważam także, że ważna jest edukacja na temat ubezpieczeń społecznych już na etapie szkoły średniej. Pozwoliłaby ona na lepsze zrozumienie wszystkich związanych z nim mechanizmów. Z tą świadomością jest u nas słabo.

Dłuższa praca to wyższa emerytura

A czy planują państwo zachęty dla emerytów do dalszej pracy?

Nie. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Każdy zdaje sobie sprawę, że im dłużej będzie odraczać przejście na emeryturę, kontynuując aktywność zawodową, tym jego świadczenie będzie wyższe. Ale to od przyszłych emerytów zależy decyzja o momencie przejścia na emeryturę, w której biorą pod uwagę swoje zdrowie, możliwości i wysokość świadczenia. Dobrym rozwiązaniem są doradcy emerytalni w ZUS, którzy pomagają w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę. Jest ich około 600.

ZUS opłaci składki za firmy?

ZUS informował niedawno, że w przyszłości pomoże przedsiębiorcom i pracodawcom, zdejmując z nich obowiązki związane z rozliczaniem składek. Co na to resort?

To na pewno rewolucyjna zmiana, która ułatwiałaby życie wielu firmom, ale wymaga to szczegółowej analizy i konsultacji.

Dodatki dla strażaków OSP, pokrycie nieopłaconych składek opozycjonistów antykomunistycznych, emerytury roczników spoza 1953

Na rozpatrzenie czeka też kilka inicjatyw Senatu dotyczących ubezpieczeń społecznych. Chodzi m.in. o projekt wprowadzający dodatki do emerytur strażaków ochotników, propozycję przewidującą pokrycie nieopłaconych składek emerytalnych osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz kwestie związane ze świadczeniami emerytów spoza rocznika 1953 w związku z wyrokiem TK z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16). Jakie jest stanowisko resortu wobec nich?

Jeżeli chodzi o strażaków OSP, to jesteśmy za takim dodatkiem, ale nie w systemie emerytalnym. Odchodzimy od tego typu branżowych regulacji. Należałoby się raczej zastanowić nad powołaniem specjalnego funduszu, z którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mogłoby finansować te dodatki. W kwestii opozycjonistów będziemy popierać projekt ustawy, który Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu. Propozycja zmian dotyczących emerytów spoza rocznika 1953 nie zostanie natomiast przez nas poparta. TK nie zakwestionował bowiem samej zasadności istnienia mechanizmu pomniejszania podstawy obliczenia emerytury powszechnej o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych i jego stosowania wobec innych roczników. ©℗

Rozmawiała Paulina Szewioła

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Komplet PREMIUM - Klasyfikacja budżetowa 2022 z programem online na 12 m-cy
Tylko teraz
199,00 zł
328,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • emi
    2021-12-14 10:16:18
    zrównanie oskładkowania umów zleceń z umowami o pracę, a co z uprawnieniami?, dlaczego ustawodawca nie przewidział urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionego na umowę zlecenie?
    0
QR Code
Świadczenia emerytalno-rentowe
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
1 stycznia
1 marca
1 czerwca
1 września
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
Jakie jest w Polsce bezrobocie?
Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
Profil zaufany - jak go założyć?
Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
Praca zdalna wymaga doprecyzowania
Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.