| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie umowy o pracę na czas określony - zalety i wady

Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie umowy o pracę na czas określony - zalety i wady

Umowa o pracę na czas określony stanowi optymalną formę umownego zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie stosunku pracy. Jakie są zalety i wady tego typu zatrudnienia?

Odwołanie członka zarządu

Kwestia rodzaju umowy o pracę zawartej z członkiem zarządu spółki kapitałowej ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia elastyczności jego zatrudnienia, zwłaszcza w przypadku odwołania tej kategorii osób zarządzających. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członek zarządu spółki z o.o. (art. 203 § 1), jak również spółki akcyjnej (art. 370 § 1), może być w każdej chwili odwołany, a więc także przed upływem kadencji. Odwołanie prowadzi jedynie do rozwiązania stosunku organizacyjnego, jaki łączył członka zarządu ze spółką, co najczęściej następuje w sposób natychmiastowy. Nie wywołuje ono natomiast bezpośrednich skutków w sferze umownego stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę wymaga więc podjęcia odrębnej czynności prawnej na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu pracy.

Klauzula dopuszczająca 2-tygodniowe wypowiedzenie

Specyfikę piastowania funkcji w zarządzie spółki kapitałowej, polegającą na możliwości natychmiastowego odwołania członka zarządu w każdym czasie i bez konieczności uzasadnienia, najlepiej uwzględnia konstrukcja umowy o pracę na czas określony. Aby jednak tak się stało, strony muszą w treści tej umowy – zgodnie z art. 33 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., tj. Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) – zastrzec klauzulę dopuszczającą wcześniejsze jej rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem, co jest możliwe jedynie w przypadku, gdy umowa ta zostaje zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracownika strony mogą oczywiście przewidzieć dłuższy okres wypowiedzenia, co niewątpliwie bardziej będzie stabilizowało zatrudnienie członka zarządu, za cenę zmniejszenia jednak funkcjonalności tej formy zatrudnienia wobec osób wchodzących w skład zarządu spółki kapitałowej. Taki sposób ukształtowania umowy na czas określony daje spółce pełną swobodę jej wypowiadania w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia oraz bez potrzeby konsultowania zamiaru wypowiedzenia tej umowy z zakładową organizacją związkową w trybie art. 38 Kodeksu pracy.

Jednoosobowa spółka z o.o., osoba współpracująca a podleganie ubezpieczeniom społecznym

Rozwiązanie umowy powiązane z odwołaniem z pełnionej funkcji

Dla trwalszego powiązania długości stosunku członkostwa w zarządzie spółki z okresem pracowniczego zatrudnienia członka zarządu wskazane wydaje się zastrzeżenie w treści umowy zawartej na czas określony, iż wcześniejsze jej rozwiązanie może nastąpić tylko w związku z odwołaniem z pełnionej funkcji. Taką możliwość dopuścił SN w wyroku z dnia 01.07.1998 r. (I PKN 63/98, OSNAPiUS 1999, nr 14, poz. 462) zarówno w stosunku do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia. Postanowienie to, wyłączając uprawnienia spółki do rozwiązania umowy o pracę na czas określony w trakcie trwania stosunku członkostwa w zarządzie, niewątpliwie wzmacnia pozycję tej kategorii osób zarządzających.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tooba.pl

Projekty domów gotowych i garaży

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »