| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wypowiedzenie > Wypowiedzenie umowy o pracę > Pouczenie na wypowiedzeniu - przykłady

Pouczenie na wypowiedzeniu - przykłady

Zgodnie z Kodeksem pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Dokonanie przez pracownika wypowiedzenia bez zachowania formy pisemnej nie ma zasadniczo wpływu na skuteczność wypowiedzenia, jednakże w przypadku sporu z pracodawcą na pracowniku spoczywał będzie ciężar dowodu faktu dokonania wypowiedzenia.

Bez względu na łączącą strony umowę, a zatem bez względu na to, czy będzie to umowa o pracę zawarta na czas określony bądź na czas nieokreślony, pracodawca musi pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy. Pouczenie to nie może być ogólnikowe, lecz powinno wskazywać termin ustawowy do wniesienia odwołania oraz określać sąd właściwy do jego rozpatrzenia. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Poniżej podajemy przykładowe pouczenie, które może znaleźć się w piśmie wypowiadającym umowę:

POUCZENIE 1:
Od niniejszego wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w (siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy) w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
POUCZENIE 2:
Informuję, że w terminie 7 dni może Pni/Pan wnieść odwołanie do Sądu Pracy w (siedziba pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy).

Kiedy pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia

Pismo zawierające wypowiedzenie umowy powinno być doręczone drugiej stronie. Może to nastąpić listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem odbioru. W celu uniknięcia wątpliwości, w szczególności co do daty dokonania wypowiedzenia, celowe jest doręczanie pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu osobiście do rąk drugiej strony, za potwierdzeniem odbioru.

Dowiedz się: Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie o pracę?

W praktyce można spotkać się z próbami uchylenia się od skutków wypowiedzenia, w szczególności poprzez odmowę odebrania przez pracownika pisma zawierającego stosowne oświadczenie. Działania takie nie mają żadnego wpływu na skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli zatem pracownik w sposób świadomy odmówi przyjęcia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę i będzie się uchylał w jakikolwiek sposób od odebrania tego oświadczenia, nie będzie to miało wpływu na dokonane wypowiedzenie, które stanie się skuteczne z chwilą, w której pracownik ten uzyskał możliwość zapoznania się z jego treścią, lecz celowo tego nie uczynił.

Polecamy serwis: Kodeks pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »