REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nieoceniona rola działów HR w nowoczesnych organizacjach biznesowych

Magdalena Springer
Nieoceniona rola działów HR w nowoczesnych organizacjach biznesowych
Nieoceniona rola działów HR w nowoczesnych organizacjach biznesowych
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W złożonym ekosystemie dzisiejszego biznesu działy HR są często niedocenianymi, cichymi współtwórcami sukcesu, pracującymi niejako za kulisami, by zapewnić sprawne funkcjonowanie organizacji. Od zatrudniania i szkolenia po zarządzanie konfliktami i wspieranie pozytywnej kultury pracy działy personalne odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu rozwoju kapitału ludzkiego. Jaką zatem konkretną wartość wnoszą te działy do organizacji?
rozwiń >

Z punktu widzenia właściciela firmy czy dyrektora zarządzającego jedną z kluczowych ról działu HR jest pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w organizacji. Zarządzanie talentami ma kluczowe znaczenie dla trwałego wzrostu biznesu i wdrażania innowacji. Kierownictwo firmy oczekuje od specjalistów HR skrupulatnego opracowania opisów stanowisk, wykorzystania różnych kanałów rekrutacji i stosowania innowacyjnych technik w celu pozyskania i wdrożenia najlepiej dopasowanych kandydatów do pracy. Co więcej, przełożeni innych działów w organizacji potrzebują od HR-owców inicjatywy w ramach projektowania i realizacji kompleksowych strategii motywacyjnych dla pracowników, w tym konkurencyjnych pakietów wynagrodzeń, dodatkowych benefitów pozapłacowych, ścieżek rozwoju kariery czy wdrażania programów mentoringowych. Wspierając kulturę zaangażowania i spełnienia, działy HR przyczyniają się do niższych wskaźników rotacji i wyższego poziomu zadowolenia pracowników, ostatecznie zwiększając wydajność organizacji.

REKLAMA

Autopromocja

Warto tutaj podkreślić, że dla właściciela firmy istotą procesu zarządzania talentami jest swoista transformacja: zmiana talentu w osiągnięcia. „Talent jest pewnego rodzaju mnożnikiem. Im więcej energii i uwagi weń zainwestujesz, tym więcej osiągniesz.” 

Pracownicze plany rozwoju

Właściciele biznesu oczekują, że działy HR efektywnie zaprojektują i zrealizują pracownicze plany rozwoju. Wdrażanie programów szkoleniowych i systemów motywacyjnych, dostosowane do potrzeb jednostek lub zespołów ma zawsze nadrzędny cel służenia rozwojowi całej organizacji. Z punktu widzenia rozwoju firmy programy takie nie tylko zwiększają umiejętności i kompetencje jednostek, ale także stymulują rozwój pełnego potencjału organizacji. Inwestując w ciągłe uczenie się i rozwój zawodowy, działy HR nie tylko poprawiają wydajność pracowników, ale także zabezpieczają organizację na przyszłość, kultywując wykwalifikowane i elastyczne zasoby kadrowe. I to jest kluczowy aspekt strategii konkurencyjnej każdego przedsiębiorstwa.

Raja Rajamannar, dyrektor marketingu Mastercard, w wydanej wiosną tego roku bestsellowej książce „Marketing kwantowy” tak podsumowuje znaczenie działu HR w organizacji: „Wraz z przemianami w marketingu niezwykle ważne w tym obszarze staje się zarządzanie talentami (…) Ze względu na to, że kwantowy marketing potrzebuje zupełnie innych zdolności i umiejętności, niż wymagano dotychczas w tej branży, pozyskiwanie odpowiednich ludzi i rozwijanie ich kompetencji będą miały kluczowe znaczenie. Szefowie marketingu muszą zadbać o to, by członkowie zespołów byli dobrze wyposażeni i wyszkoleni, właściwie oceniani, opłacani i wynagradzani. W kontekście rotacji stanowisk, zwłaszcza poza działem marketingu, partnerstwo między działem HR a marketingu będzie nieocenione. Kadry muszą działać zgodnie z wizją, strategią i programem marketingu.” 

Strażnicy kultury organizacji

Działy HR pełnią także rolę strażników kultury i wartości organizacji. Mają wpływ na definiowanie i pielęgnowanie etosu, który leży u podstaw tożsamości firmy i często stanowi o jej przewadze konkurencyjnej. Poprzez skuteczną komunikację, programy szkoleniowe i rozwojowe specjaliści HR dbają o spójność zespołów, a także zrozumienie misji przedsiębiorstwa. Wspierając poczucie przynależności i wspólnego celu, działy HR kultywują pozytywną kulturę pracy, charakteryzującą się zaufaniem, współpracą i wzajemnym szacunkiem. A silna kultura organizacyjna nie tylko zwiększa morale i motywację pracowników, ale także służy jako transformator innowacji i zdolności adaptacyjnych w szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mediatorzy

REKLAMA

Poprzez kompleksowe inicjatywy angażujące pracowników, takie jak działania integracyjne, szkolenia w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz programy różnorodności i integracji, specjaliści HR promują kulturę współpracy, szacunku i zrozumienia wśród pracowników. Wspierając poczucie koleżeństwa i empatii, działy HR nie tylko zmniejszają ryzyko konfliktów interpersonalnych, ale  i promują spójne i inkluzywne środowisko pracy.

Jednak pomimo proaktywnych działań konflikty mogą nieuchronnie pojawić się w każdym miejscu pracy. W takich przypadkach kierownictwo firmy oczekuje, że dział HR spełni się w roli bezstronnego mediatora w rozwiązywaniu sporów i przywracaniu produktywnych relacji w pracy. Najlepsi specjaliści HR powinni być przeszkoleni w zakresie technik rozwiązywania konfliktów i wskazane jest, by posiadali umiejętności interpersonalne niezbędne do poruszania się w delikatnych i złożonych sytuacjach sporów czy konfliktów wewnątrz organizacji. Takich umiejętności wymagają od nich przełożeni oraz kierownicy pozostałych jednostek w organizacji.

Komunikacja między pracownikami a kierownictwem

Z punktu widzenia właściciela przedsiębiorstwa istotnym zadaniem działu HR w zarządzaniu relacjami pracowniczymi jest ustanowienie i utrzymanie skutecznych kanałów komunikacji między pracownikami a kierownictwem. Rutynowo stosowane mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych, takie jak ankiety pracownicze, spotkania grupowe (często zwane jako Town Hall Meetings) czy skrzynki sugestii to rozwiązania, które specjaliści HR mogą doskonale wykorzystać do zbierania opinii i propozycji zmian. Ten otwarty dialog sprzyja poczuciu przejrzystości i zaufania, dzięki czemu pracownicy czują się docenieni i wysłuchani przez swoich przełożonych.

Z punktu widzenia transparentności w zarządzaniu organizacją to działy HR są odpowiedzialne za wdrażanie i egzekwowanie sprawiedliwych i spójnych procedur dyscyplinarnych. Opracowanie standardów i czytelnych wytycznych dla kierowników wszystkich działów, zgodnie z ustalonymi protokołami, może zapobiec sytuacji kryzysowej. Takie proaktywne podejście nie tylko łagodzi eskalację konfliktów, ale także wzmacnia zaangażowanie organizacji w utrzymanie pełnego szacunku i profesjonalnego środowiska pracy.

Zarządzanie ryzykiem

Przy szczególnie rozbudowanych strukturach organizacyjnych to właśnie działy HR są swoistymi Jak uzyskać wypłatę gwarantowaną z ZUS? Pracownicy kadrowi znają obowiązujące regulacje prawne i zapewniają, że organizacja przestrzega odpowiednich przepisów prawa pracy, norm i standardów branżowych. Od zapewnienia uczciwych praktyk zatrudnienia po wdrażanie protokołów BHP specjaliści HR ograniczają ryzyko prawne i chronią reputację organizacji oraz integralność marki.

Oczekiwania wobec współczesnych działów HR opisane powyżej potwierdzają, jak szalenie ważną rolę pełnią one w nowoczesnych organizacjach biznesowych. Od pozyskiwania i zatrzymywania talentów po budowanie kultury i zgodność z przepisami odgrywają po wzmacnianie najcenniejszego zasobu każdej organizacji - jej pracowników. Inwestując w możliwości HR i wspierając strategiczne partnerstwo między HR a innymi obszarami funkcjonalnymi, organizacje mogą wykorzystać pełny potencjał swojego kapitału ludzkiego, aby osiągnąć zrównoważony wzrost i przewagę konkurencyjną w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Jednak istnieje jeszcze jeden niezwykle istotny zakres odpowiedzialności działów HR – adaptacja do pracy zdalnej lub hybrydowego modelu pracy. 

Według Petera Druckera „naprawdę ważnymi wydarzeniami w świecie zewnętrznym nie są same trendy. Są nimi zmiany w trendach. To one, w ostatecznym rachunku, decydują o sukcesie bądź niepowodzeniu organizacji i jej wysiłków. Jednakże takie zmiany trzeba po prostu dostrzec! (…)” 

Tsunami HR: adaptacja do zdalnych i hybrydowych przepływów pracy

W następstwie globalnej pandemii modele zatrudnienia i świadczenia pracy przeszły prawdziwie kwantową ewolucję w kierunku zdalnych i hybrydowych rozwiązań. Transformacja ta nie tylko zrewolucjonizowała postrzeganie miejsca oraz sposób wykonywania pracy, ale także zasadniczo zmieniła rolę działów zasobów ludzkich. W miarę jak organizacje nadal adaptują się do tych nowych realiów, funkcja HR ewoluowała, aby sprostać nowym wyzwaniom.

Transformacja cyfrowa

Przestawienie biznesu na model pracy zdalnej wymagał szybkiego wdrożenia cyfrowych narzędzi i platform do komunikacji, współpracy i nieoczywistej realizacji procesów HR częściowo w świecie wirtualnym. Od narzędzi do zdalnej rekrutacji, cyfrowych platform onboardingowych i szkoleniowych, po bieżące zdalne spotkania zespołów i systemy intranetowe cyfrowa rzeczywistość odmieniła także styl pracy działów HR w organizacjach.

Nadawanie priorytetu dobremu samopoczuciu pracowników

Wraz z zacieraniem się granic między pracą a życiem osobistym w zdalnych i hybrydowych konfiguracjach pracy działy HR położyły większy nacisk na wspieranie dobrego samopoczucia pracowników. Obejmuje to inicjatywy z zakresu wellbeingu, elastyczne godziny pracy, programy odnowy biologicznej i tworzenie wirtualnych przestrzeni społecznościowych dla pracowników w celu integrowania się i budowania poczucia wspólnoty. Specjaliści ds. HR odgrywają kluczową rolę w promowaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i stawianiu czoła wyjątkowym wyzwaniom związanym z pracą zdalną i hybrydową.

Przedefiniowanie pozyskiwania talentów i zarządzania nimi

Praca zdalna rozszerzyła pulę talentów poza ograniczenia geograficzne, umożliwiając organizacjom rekrutację najlepszych kandydatów z różnych lokalizacji. Działy HR dostosowały swoje strategie rekrutacyjne, aby wykorzystać technologie zdalnego zatrudniania, przeprowadzać wirtualne rozmowy kwalifikacyjne i oceniać przydatność kandydatów do pracy zdalnej. Ponadto, zarządzanie rozproszoną siłą roboczą wymaga przejścia w kierunku wskaźników wydajności opartych na wynikach, przejrzystej komunikacji i budowania zaufania między menedżerami a zdalnymi członkami zespołu.

Kultywowanie zdalnego przywództwa

W miarę jak menedżerowie radzą sobie z kierowaniem zdalnymi i hybrydowymi zespołami, dział HR przejął rolę zapewniania szkoleń i wsparcia w zakresie umiejętności zdalnego przywództwa. Obejmuje to coaching menedżerów w zakresie skutecznej komunikacji, budowania zaufania, ustalania jasnych oczekiwań i wykorzystywania technologii w celu ułatwienia współpracy i odpowiedzialności. Działy HR odgrywają kluczową rolę we wspieraniu kultury integracji i przynależności w rozproszonych zespołach, zapewniając, że wszyscy pracownicy czują się docenieni i związani z misją i wartościami organizacji.

Wyzwania związane z prawem i zgodnością z przepisami

Przejście na pracę zdalną i hybrydową wprowadziło nowe kwestie prawne i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Od kwestii prywatności i bezpieczeństwa danych po zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy w różnych jurysdykcjach, specjaliści HR muszą być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i odpowiednio dostosowywać wewnętrzne zasady i procedury. Współpraca między działami HR, prawnym i IT jest niezbędna do ograniczenia ryzyka i  efektywności prowadzonych działań.

Bez wątpienia rola działów HR przeszła głęboką transformację w odpowiedzi na rozwój zdalnych i hybrydowych modeli pracy. Począwszy od transformacji cyfrowej i nadania priorytetu dobremu samopoczuciu pracowników, po przedefiniowanie pozyskiwania talentów i zarządzania nimi, kultywowanie zdalnego przywództwa oraz radzenie sobie z wyzwaniami prawnymi i zgodnością z przepisami, specjaliści HR stali się strategicznymi partnerami w osiąganiu sukcesu organizacyjnego w nowym świecie pracy. Ponieważ zdalne i hybrydowe modele świadczenia pracy nadal ewoluują, działy HR będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych trendów w zakresie zatrudnienia i wspieraniu rozwoju przyszłych zasobów ludzkich.

Jak zbudować idealny zespół HR 

Z punktu widzenia właściciela czy zarządu firmy kluczowy jest wybór odpowiednich osób do zespołu HR. Zadania i odpowiedzialność pracowników HR są zróżnicowane oraz bardzo wszechstronne, dlatego oczekiwania wobec kompetencji osób zatrudnionych w tych zespołach są proporcjonalne do wpływu, jaki wywierają one swoimi decyzjami na całą organizację.
Oto kilka podstawowych wskazówek, czym właściciel lub dyrektor przedsiębiorstwa powinien kierować się przy tworzeniu własnego zespołu HR:

 1. Zgodność z wartościami organizacji: Poszukaj kandydatów, których wartości są zbieżne z wartościami organizacji. Specjaliści HR powinni być pasjonatami wspierania pozytywnej kultury pracy, promowania różnorodności i integracji oraz przestrzegania standardów etycznych. Podczas procesu selekcji zwracaj uwagę na zgodność kandydatów z misją, wizją i podstawowymi wartościami twojej organizacji.
 2. Umiejętności interpersonalne i empatia: Pracownicy działu HR powinni posiadać umiejętności interpersonalne i empatię, aby skutecznie angażować pracowników, rozwiązywać konflikty i wspierać pozytywne relacje w zespołach. Najlepsi są kandydaci, którzy wykazują się inteligencją emocjonalną, aktywnym słuchaniem i umiejętnością wczuwania się w sytuację innych.
 3. Myślenie strategiczne i świadomość biznesowa: Specjaliści HR powinni mieć strategiczny sposób myślenia i dogłębne zrozumienie celów biznesowych organizacji. Do zespołu wybieraj tych, którzy potrafią dostosować inicjatywy HR do szerszych celów organizacji, będą przewidywać przyszłe potrzeby kadrowe i kierować strategicznym planowaniem zatrudnienia. Zatrudniaj osoby zdolne do krytycznego myślenia, analizowania danych i podejmowania świadomych decyzji zgodnych z priorytetami biznesowymi.
 4. Zdolność adaptacji i elastyczność: Krajobraz HR stale ewoluuje, a specjaliści w tej dziedzinie muszą być elastyczni i gotowi na nadchodzące zmiany. Najlepsi kandydaci to ci, którzy wykazują się elastycznością, kreatywnością i zdolnością do rozwoju w dynamicznych warunkach biznesowych.
 5. Umiejętności komunikacji i wywierania wpływu:  Skuteczna komunikacja jest niezbędnym atrybutem specjalistów HR. Szczególnie przy rozbudowanych zespołach dobra komunikacja wewnętrzna jest konieczna do przekazywania zasad, angażowania pracowników i wpływu na podejmowanie decyzji.  W zespole HR potrzebne są mocne umiejętności rozumienia różnych stylów i form komunikacji, a także zdolność do wyrażania złożonych pojęć w jasny i zwięzły sposób. Do oceny umiejętności komunikacyjnych kandydatów do pracy w dziale HR przydatne będą dynamiczne formy rekrutacji, jak odgrywanie ról, przygotowanie prezentacji czy próbki tekstów.
 6. Umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów: Specjaliści HR często spotykają się ze złożonymi kwestiami i konfliktami, które wymagają skutecznych umiejętności negocjacyjnych czy mediacyjnych. Zespoły HR powinny wyróżniać się umiejętnością analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz zachowania spokoju i opanowania w działaniu pod presją. Podczas rekrutacji do zespołu HR stosuj studia przypadków, by poznać kompetencje i ocenić zdolności danego kandydata.
 7. Orientacja na ciągłe uczenie się i rozwój: Specjaliści  HR powinni być nastawieni na rozwój i zaangażowanie w ciągłe uczenie się. W twoim zespole HR powinni znaleźć się ci, którzy poszukują możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, są na bieżąco z trendami branżowymi i najlepszymi praktykami oraz przyczyniają się do rozwoju zawodowego innych. Oceniaj nastawienie kandydatów na uczenie się poprzez pytania o ich cele rozwoju zawodowego, dotychczasowe doświadczenia edukacyjne i gotowość do adaptacji do nowych wyzwań.
 8. Współpraca w zespole i potencjał przywódczy: Specjaliści HR często ściśle współpracują z zespołami wielofunkcyjnymi i pełnią rolę liderów w prowadzeniu inicjatyw. Twój zespół HR powinien wyróżniać się silną orientacją na pracę zespołową i współpracę, a także potencjałem przywódczym.  
  Biorąc pod uwagę te kluczowe czynniki i przeprowadzając dokładną ocenę podczas procesu selekcji, organizacje mogą zidentyfikować i wybrać najbardziej właściwe osoby do swojego zespołu HR, które przyczynią się do sukcesu organizacji i skutecznie wesprą jej inicjatywy skoncentrowane na ludziach.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym współczesnych przedsiębiorstw stawiają przed nimi szereg konkurencyjnych wyzwań, a tym samym oznacza to, że działy HR muszą i będą włączone w proces tworzenia nowych, przyszłych strategii rozwoju. Wśród najważniejszych zadań przyszłości będą z pewnością postępująca globalizacja, rozwój nowych technologii w tym sztucznej inteligencji zarówno w procesach produkcyjnych, jak i logistycznych czy operacyjnych oraz przygotowanie na proces ciągłych zmian.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

Czy 24 czerwca 2024 to niedziela handlowa?

Czy 24 czerwca 2024 to niedziela handlowa? Czy przed wakacjami jest niedziela handlowa? Czy przed rokiem szkolnym jest niedziela handlowa? Czy w czerwcu jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe? Kto może stać za ladą w niedziele?

Wakacje składkowe to już pewne [od kiedy, dla kogo, jakie zasady]

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie systemu ubezpieczeń społecznych, tym samym wiemy już na 100%, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. "wakacji składkowych". Wakacje składkowe od kiedy, dla kogo, jakie zasady? Ministerstwo Rozwoju i Technologii śpieszy z wyjaśnieniami.

REKLAMA

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje. To nie koniec: długi weekend możesz też mieć w październiku i w listopadzie! Warto brać po dzień czy kilka dni wolnego, aby cieszyć się długimi weekendami i w ten sposób zaoszczędzić dni urlopu.

Aktywny Rodzic: Ustawa została opublikowana. Rodzice mogą starać się nawet o 36000,00 zł na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia

Od 1 października 2024 r. rodzice będą mogli składać wnioski o nowe świadczenia wprowadzone programem „Aktywny Rodzic”. Łącznie to nawet 36 tys. zł wsparcia na dziecko, i to niezależnie od dochodów. Świadczenia wypłaci ZUS. 

1000 złotych brutto od 1 lipca 2024 r. mają wynieść dodatki do miesięcznych wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Jest ustawa i będą podwyżki, ale czy na pewno? Ustawodawca używa sformułowania: "może". Zatem to tylko fakultatywność a nie obligatoryjność podwyżek. Pewne jest to, że konieczne było zwiększenie maksymalnej kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych JST w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Czy rodzinne domy dziecka dostaną 1000 zł od lipca?

ZUS: Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, ale wielu uprawnionych jeszcze nie złożyło wniosku o świadczenie

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800 plus. 1 czerwca 2024 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek zostanie złożony z opóźnieniem, ZUS może nie wypłacić wyrównania.

REKLAMA

Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 października 2024 r., ale kiedy ruszą pierwsze wypłaty?

Od 1 października 2024 r. będzie można składać wnioski o świadczenia z programu „Aktywny Rodzic”. ZUS ma stworzyć system informacyjny obsługujący ten program. Kiedy będą pierwsze wypłaty świadczeń?

W jakim wymiarze można wykorzystać dodatkowy urlop wychowawczy

Pracownik – rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy. Są jednak sytuacje, gdy przysługuje mu dodatkowy urlop wychowawczy.

REKLAMA