Kategorie

Udzielanie urlopu nauczycelom i nauczycielom akademickim

Karolina Olech
Nauczyciel korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich i zimowych. Jeśli zdarzy się tak, że nauczyciel zachoruje w trakcie trwania swojego urlopu, należy mu się urlop uzupełniający w wymiarze 8 dni.

Rozmowa z Ewą Preis, radcą prawnym, specjalistą ds. prawa pracy i prawa oświatowego.

•  W Karcie Nauczyciela nie jest wskazany dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela. Czy w związku z tym ma to znaczenie przy udzielaniu nauczycielowi urlopu wypoczynkowego?

Reklama

– Rzeczywiście, Karta Nauczyciela, jako pragmatyka zawodowa, nie zawiera takich regulacji. W związku z tym, w praktyce często dochodzi do naruszeń prawa w tym zakresie, zwłaszcza w placówkach nieferyjnych, w których pracuje się przez cały rok kalendarzowy (zaliczamy do nich przedszkola, internaty czy bursy). Z uwagi na brak w Karcie Nauczyciela dobowej normy czasu pracy należy stosować przepisy Kodeksu pracy, z pewnym zastrzeżeniem. Urlopu wypoczynkowego udziela się na dni pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy, a nie wymiarowi zajęć edukacyjnych.

Natomiast inaczej przedstawia się sytuacja nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej. Ci nauczyciele korzystają z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich i w wymiarze odpowiadającym trwaniu ferii. Nauczycielom tym przysługuje urlop w dni kalendarzowe obejmujące również soboty, niedziele i święta. A zatem urlopu wypoczynkowego nauczycieli placówek feryjnych nie przelicza się na godziny, tak jak ma to miejsce w stosunku do nauczycieli placówek nieferyjnych. Nauczycielom placówki feryjnej (np. szkoły podstawowej) nie udziela się więc urlopu na pojedyncze dni w trakcie trwania zajęć szkolnych.

•  Czy nauczycielowi, który skorzystał w danym roku kalendarzowym z urlopu dla poratowania zdrowia, przysługuje za ten rok również urlop wypoczynkowy? Czy ma tu znaczenie rodzaj placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony?

Reklama

– Karta Nauczyciela różnicuje nauczycieli w zakresie uprawnień do urlopu wypoczynkowego po wykorzystanym urlopie dla poratowania zdrowia. Okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia jest okresem niewykonywania pracy, w ciągu którego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu skróceniu do okresu przepracowanego w danym roku.

Kwestie uprawnień nauczyciela do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nauczyciel korzysta z urlopu zdrowotnego, rozstrzygnął w jednym z wyroków Sąd Najwyższy. Zgodnie z nim cele urlopów wypoczynkowego i zdrowotnego są zbieżne i służą regeneracji sił nauczyciela. Tak więc w przypadku nakładania się urlopu wypoczynkowego z urlopem dla poratowania zdrowia nauczyciel zatrudniony w szkole, której organizacja pracy przewiduje ferie szkolne (np. korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia od 23 czerwca 2010 r. do 22 czerwca 2011 r.), nie miał już prawa do urlopu wypoczynkowego za 2010 r. Natomiast za 2011 r. nauczyciel będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii letnich.

Odmienna zasada obowiązuje w placówkach nieferyjnych. Nauczyciele zatrudnieni np. w przedszkolu, którzy korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia, są pozbawieni prawa do urlopu wypoczynkowego wyłącznie w przypadku korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez cały rok kalendarzowy, np. przez cały 2010 r. Samo korzystanie przez nauczyciela placówki nieferyjnej przez 6 miesięcy z urlopu dla poratowania zdrowia (3 miesiące w 2010 r. i 3 miesiące w 2011 r.) nie powoduje żadnych ograniczeń w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego zarówno za rok kalendarzowy, w którym rozpoczął się urlop dla poratowania zdrowia, jak i za rok, w którym zakończył się ten urlop. Okres urlopu zdrowotnego jest bowiem czasem, podczas którego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

•  Nauczyciel placówki nieferyjnej nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego podczas trwającego urlopu macierzyńskiego. Czy takie same zasady dotyczą nauczycieli placówek feryjnych?

– Przepisy prawa pracy uznają urlop macierzyński za okres, w czasie którego pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, czy będzie to nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej czy nieferyjnej. Zarówno w jednej, jak i w drugiej pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

•  Co dzieje się w przypadku, gdy nauczyciel szkoły podstawowej zachoruje w trakcie roku szkolnego. Jak obliczyć wymiar urlopu, który będzie mu przysługiwał do wykorzystania podczas roku szkolnego?

– Niezdolność do pracy w trakcie roku szkolnego nauczyciela placówki feryjnej nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdyż nauczyciel ten korzysta z urlopu w okresie ferii letnich i zimowych. Natomiast w przypadku choroby przypadającej podczas ferii nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni. Ustalenie prawa do urlopu uzupełniającego i jego wymiaru następuje dopiero po zakończeniu roku szkolnego, tj. na dzień 31 sierpnia.

•  W jakim zakresie do nauczycieli akademickich ma zastosowanie Kodeks pracy w przypadku udzielania urlopów wypoczynkowych?

– Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym określa zarówno wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich, jak też okres jego wykorzystania. Nauczyciel akademicki ma prawo do 36 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, który powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego. Oznacza to więc, że ww. ustawa kompleksowo reguluje uprawnienia urlopowe tej grupy zawodowej.

•  Czy nauczycielowi akademickiemu, który w sobotę i niedzielę realizuje swoje pensum dydaktyczne, można udzielić urlopu wypoczynkowego tylko na te dni?

– Tak, można udzielić urlopu wypoczynkowego na te dni. Mówią o tym przepisy ustawy, z których wynika, że urlopu tego udziela się na dni pracy nauczyciela akademickiego. Jeżeli więc nauczyciel realizuje pensum tylko w soboty i niedziele, to pracodawca udziela urlopu w te dni.

•  Czy urlop naukowy ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

– Nie, ponieważ ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym szczegółowo określa, w jakich przypadkach wymiar urlopu wypoczynkowego ulega zmniejszeniu. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia jedynie w przypadkach zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego, ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego lub podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia. A zatem urlop naukowy nauczyciela akademickiego nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku.

Rozmawiała Karolina Olech

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: kadry.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?