| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Zasadą jest wykorzystanie urlopu w naturze. Przepisy prawa ściśle określają sytuacje, w których pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop. W momencie ustania stosunku pracy prawo do urlopu w naturze przekształca się w roszczenie o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ale istnieje wyjątek.

Wyjątkiem od reguły wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w razie ustania stosunku pracy jest sytuacja, w której pracownik po zakończeniu jednej umowy jest zatrudniany przez danego pracodawcę, bezpośrednio po niej, w ramach kolejnej umowy. Dodatkowo strony muszą się porozumieć w tym zakresie. Jeżeli zdarzy się już sytuacja konieczności jego wypłaty (co do zasady w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy), pracodawca powinien obliczyć go zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r., w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przeczytaj także: Przesunięcie urlopu - kilka wskazówek

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się w następujący sposób:
1) Dzieli się sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, którego sposób obliczenia został podany w § 19 rozporządzenia urlopowego. Współczynnik urlopowy brany pod uwagę przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop, to współczynnik charakterystyczny dla roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze współczynnik zmniejsza się stosowanie do rozmiaru ich zatrudnienia;
2) Otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy podzielić przez 8, aby uzyskać wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu;
3) Mnoży się ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Polecamy serwis: Zatrudnienie

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy w okresie od 1.01.2006 r. do 31.03.2007 r. Za rok 2007 nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego. W związku z tym pracodawca jest obowiązany, uwzględniając ustanie stosunku pracy, wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za okres od 1.01.2007 r. do 31.03.2007 r. (pracownik ma prawo do 20 dni urlopu).
Pracownik jest zatrudniony na cały etat z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2100 zł.
1) Aby uzyskać wynagrodzenie za 1 dzień urlopu pracownika musimy podzielić otrzymywaną przez niego kwotę przez współczynnik wynoszący w 2007 r. 21. Otrzymujemy kwotę 100 zł. za dzień pracy.
2) Następnie dzielimy kwotę 100 zł. przez 8, aby uzyskać wynagrodzenie pracownika za godzinę pracy i otrzymujemy kwotę 12,50 zł.
3) Pracownikowi za trzy miesiące pracy należy się 3/12 jego wymiaru urlopu: (20 : 12) x 3 = 1,6 x 3 = 4,8 po zaokrągleniu 5 dni urlopu. Jest to równoznaczne z czterdziestoma godzinami pracy (5 x 8 = 40).
4) Następnie mnożymy liczbę godzin urlopu przez ustaloną stawkę godzinną (40 x 12,50 zł = 500 zł.)
Pracownikowi należy się 500 zł. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »