REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
urlop wychowawczy 2024
urlop wychowawczy 2024 wniosek ile trwa do którego roku życia dziecka czy płatny mama dziecko kodeks pracy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Urlop wychowawczy w 2024 roku otrzymuje się na wniosek. Jaka jest podstawa prawna? Czy jest płatny? Ile trwa urlop wychowawczy? Do którego roku życia dziecka można go wykorzystać?
rozwiń >

Urlop wychowawczy 2024 – podstawa prawna (KP) 

Urlop wychowawczy w 2024 roku przyznaje się na niezmiennych zasadach. Podstawa prawna dla urlopu wychowawczego to Kodeks pracy (art. 186 §1 KP) . Istotą tego rodzaju urlopu jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

REKLAMA

Autopromocja

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia czyli wcześniejsze umowy, a także pracę u wcześniejszych pracodawców. Warto podkreślić, że czas urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze. Istotny jest również fakt, że w trakcie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Okres ochrony przed obowiązuje od momentu złożenia wniosku o urlop do zakończenia jego trwania. 

Ile trwa urlop wychowawczy?

Ile wynosi urlop wychowawczy? Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy (3 lata). Jest to uprawnienie pracownika, a nie obowiązek i to pracownik decyduje, ile wolnego na opiekę nad dzieckiem chce wykorzystać.

Wspomniany limit 36 miesięcy przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jedno z rodziców nie może jednak wykorzystać pełnego wymiaru urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu jaki przysługuje jednemu z rodziców wynosi 35 miesięcy. Zawsze jeden miesiąc należy się drugiemu z rodziców. Jeśli matka skorzystała z 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a ojciec nie zdecyduje się na 1 miesiąc urlopu, uprawnienie to przepada. Nie ma możliwości przeniesienia prawa do tego 1 miesiąca.

Co istotne, prawo pracy przepisuje jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Okres urlopu wykorzystywanego przez rodziców w tym samym czasie mnoży się razy dwa. Maksymalnie może to trwać 18 miesięcy. Wówczas dochodzi do wyczerpania limitu 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy wylicza 4 sytuacje, kiedy jeden rodzic ma prawo do pełnego wymiaru urlopu (36 miesięcy). 

Należą do nich następujące przypadki:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
 • dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Urlop wychowawczy – ile części?

Nie ma obowiązku skorzystania z pełnego wymiaru (35 miesięcy dla jednego z rodziców) urlopu wychowawczego. Można wykorzystywać go w częściach. Kodeks pracy reguluje limit 5 części (art. 186 § 8 KP). Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Nie muszą one następować bezpośrednio po sobie.

Czy urlop wychowawczy można przedłużyć?

Wszystko zależy od tego, ile miesięcy urlopu zostało już wykorzystanych i ile wniosków zostało złożonych do pracodawcy w tej sprawie. Należy pamiętać, że jedna osoba może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy, składając w tym celu maksymalnie 5 wniosków. 

Przykład

Jeśli uprawniona pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego wykorzystała 32 miesiące urlopu. Składała w tym celu 5 wniosków (pierwszy o 8 miesięcy, drugi o 8 miesięcy, trzeci o kolejne 6 miesięcy, czwarty ponownie o 6 miesięcy i ostatni o 4 miesiące). Czy może  wnioskować o ostatnie 3 miesiące? Nie ma takiej możliwości. Pracownica przekroczyłaby w ten sposób obowiązujący limit 5 części urlopu wychowawczego.

Odpowiadając na pytanie o przedłużenie urlopu wychowawczego, należy potwierdzić taką możliwość. Nie może być jednak wykorzystany jeszcze pełen wymiar urlopu oraz limit części urlopu.

Ważne

Liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego, które nie przypadają bezpośrednio po urlopie macierzyńskim obniża limit części urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy 2024 – do kiedy?

Przepisy określają termin skorzystania z urlopu wiekiem dziecka. Do którego roku życia dziecka można skorzystać z urlopu wychowawczego? Do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

Przykład

Dziecko urodziło się 10 stycznia 2018 roku. Do kiedy można skorzystać z urlopu wychowawczego na to dziecko? Pracownica może wykorzystać urlop do końca grudnia 2024 roku.

Ważne

W 2024 roku z 31 grudnia dobiega końca termin na skorzystanie z urlopu wychowawczego dla rodziców dzieci urodzonych w 2018 roku. Rodzice dzieci urodzonych w 2017 roku nie mogą już w tym roku wnioskować o urlop wychowawczy.

Szczególną sytuacją jest możliwość wykorzystania urlopu do końca roku, w którym dziecko kończy 18 lat. Jest to przypadek stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka wymagającego osobistej opieki pracownika (i to niezależnie od urlopu wychowawczego wykorzystanego do 6 lat dziecka). Rodzice mają wówczas prawo do kolejnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy 2024 - ile płatny?

Czy urlop wychowawczy jest płatny? Jedną z głównych cech urlopu wychowawczego jest jego nieodpłatność. To urlop związany z rodzicielstwem, za który nie przysługuje zasiłek macierzyński (inaczej niż w przypadku urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego). Urlop wychowawczy to bowiem urlop bezpłatny. Podjęcie decyzji o przejściu na urlop wychowawczy nie należy więc do najłatwiejszych.

Urlop wychowawczy – zasiłek wychowawczy

Jedną z możliwości otrzymania pewnego rodzaju wynagrodzenia za czas urlopu wychowawczego jest tzw. zasiłek z mops lub zasiłek wychowawczy. Formalnie stanowi on dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek wychowawczy to 400 zł miesięcznie. Przysługuje osobom z ustalonym prawem do zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe dla zasiłku rodzinnego w dalszym ciągu wynosi 674 zł netto na członka rodziny (lub 764,00 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek o urlop wychowawczy 2024

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Urlopu wychowawczego pracodawca udziela na wniosek pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 186 §7 zd.3 Kodeksu pracy). 

Jeśli jednak wniosek zostanie złożony później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że urlop może rozpocząć się nieco później niż pracownik planował. Tylko od dobrej woli pracodawcy zależy, czy zezwoli na skorzystanie z urlopu od daty wskazanej we wniosku, czy od upływu 21 dni od dnia złożenia dokumentu. Termin ten ustawodawca gwarantuje pracodawcy na przygotowanie zastępstwa podczas nieobecności pracownika, a także przeorganizowanie pracy.

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części zawiera:

 1. imię i nazwisko pracownika;
 2. imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;
 3. wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;
 4. wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
 5. określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Pobierz wzór wniosku:

Wniosek o urlop wychowawczy 2024 pdf

Wniosek o urlop wychowawczy 2024 doc

Wzór wniosku o urlop wychowawczy 2024

 

Wzór wniosku o urlop wychowawczy 2024

Infor.pl

Co ciekawe, pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.

Dokumenty do wniosku o urlop wychowawczy

Dokumenty niezbędne do wniosku o urlop wychowawczy wymienia § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;
 3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy;
 4. w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

a) odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo

REKLAMA

b) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo

c) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy, albo

d) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

Skrócenie urlopu wychowawczego

Pracownik ma możliwość przerwania, a tym samym skrócenia urlopu wychowawczego. Można to zrobić:

 • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Urlop wychowawczy a praca

Czy można pracować podczas urlopu wychowawczego? Przepisy zezwalają na pracę u dotychczasowego, a nawet u innego pracodawcy. Ważne, aby praca zarobkowa nie uniemożliwiała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Przykład

W trakcie trwania urlopu wychowawczego matka podpisała ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną – zlecenie. Swoje obowiązki zawodowe wykonuje podczas drzemek dziecka i wieczorami pod obecność drugiego rodzica, który wówczas przejmuje opiekę nad dzieckiem. Jest to zgodne z przepisami Kodeksu pracy.

W przeciwnym wypadku, gdy dojdzie do trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca może wezwać pracownika do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 § 2 KP).

Urlop wychowawczy – kiedy pracodawca może rozwiązać umowę?

Pomimo okresu ochronnego w trakcie trwania urlopu wychowawczego, pracodawca może w określonych przypadkach rozwiązać stosunek pracy. Wyjątki dotyczą:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • zajścia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie pracownika po urlopie wychowawczym do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie ma takiej możliwości, chociażby z powodu likwidacji stanowiska pracy, pracodawca wyznacza takiej osobie pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub na innym stanowisku odpowiednim według jej kwalifikacji. Nowe warunki pracy nie powinny być mniej korzystne od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu. Jest to ważne także w kontekście wynagrodzenia za pracę. 

Urlop wychowawczy po angielsku

Urlop wychowawczy po angielsku to parental leave.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
NSA: świadczenie pielęgnacyjne 54 800 zł, a nie 2988 zł. Niestety bez odsetek

Tyle gminę kosztuje trzy lat upierania się przy odmowie uznania stałej opieki nad staruszkiem 86 lat. Procesy przed WSA i NSA trwały tak długo, że skumulowała się znaczna kwota zaległego świadczenia pielęgnacyjnego. MOPS i SKO uznały (nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej), że staruszek nie wymaga opieki (stałej) bo potrafi przejść z pokoju do pokoju. I da radę zrobić sobie herbatę. NSA miał inne zdanie.

Świadczenie urlopowe 2024 i 2025 r.

Świadczenie urlopowe ustalane jest w wysokości, która nie może być wyższa od odpisu podstawowego na zfśs. W 2024 r. wysokość tego świadczenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach pracy wynosi 2417,14 zł. Czy już wiadomo, ile wyniesie w 2025 r.?

Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

PIP: Kontrola pracodawcy o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia i bez upoważnienia

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować pracodawców o każdej porze dnia i nocy. Jednak do przeprowadzenia kontroli konieczna jest legitymacja służbowa i specjalne upoważnienie. Wkrótce to się może zmienić.

REKLAMA

Renta wdowia 15%. Nie dla zaniżenia świadczenia. Postulaty wyrównania dla wdów pokrzywdzonych modelem kroczącym. I przyznania zwolnienia z PIT

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego -zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT. 

MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął cztery programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Budżetówka: 1000 zł miesięcznie brutto do końca 2027 r. [Katalog uprawnionych]

Wypłata 1000 zł brutto dodatku motywacyjnego miesięcznie (pierwsze wypłaty w lipcu 2024 r.) potrwa aż do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. Podstawą wypłaty 1000 zł są uchwały Rady Ministrów. W artykule omówienie każdej z nich.

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Na dziś jest duże rozczarowanie rentą wdowią. W Sejmie prace toczą się wolno (według emerytów bardzo wolno). I nawet jak ustawa wejdzie w 2024 roku, to przez długi czas świadczenia z „renty wdowiej” będą wypłacane w zaniżonej wartości. Istnieje jednak możliwość zwiększenia niskiej wartości renty wdowiej poprzez wypłatę gwarantowaną (wypłata jednorazowa często około 30 000 zł - wysoki podatek PIT) .

REKLAMA

Ile lat trzeba przepracować żeby starać się o rentę?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia określone warunki. Jednym z tych warunków, niezbędnym do uzyskania renty, jest odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Długość tego okresu uzależniona jest od wieku osoby ubezpieczonej.

Bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Również w 2024 r. będą organizowane bezpłatne wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych. Poniżej opis, gdzie, dla kogo, kiedy, na jakie schorzenia i na jakich warunkach organizowane są turnusy.

REKLAMA