REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
urlop wychowawczy 2024
urlop wychowawczy 2024
urlop wychowawczy 2024 wniosek ile trwa do którego roku życia dziecka czy płatny mama dziecko kodeks pracy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Urlop wychowawczy w 2024 roku otrzymuje się na wniosek. Jaka jest podstawa prawna? Czy jest płatny? Ile trwa urlop wychowawczy? Do którego roku życia dziecka można go wykorzystać?
rozwiń >

Urlop wychowawczy 2024 – podstawa prawna (KP) 

Urlop wychowawczy w 2024 roku przyznaje się na niezmiennych zasadach. Podstawa prawna dla urlopu wychowawczego to Kodeks pracy (art. 186 §1 KP) . Istotą tego rodzaju urlopu jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 

Autopromocja

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia czyli wcześniejsze umowy, a także pracę u wcześniejszych pracodawców. Warto podkreślić, że czas urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze. Istotny jest również fakt, że w trakcie trwania urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę. Okres ochrony przed obowiązuje od momentu złożenia wniosku o urlop do zakończenia jego trwania. 

Ile trwa urlop wychowawczy?

Ile wynosi urlop wychowawczy? Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy (3 lata). Jest to uprawnienie pracownika, a nie obowiązek i to pracownik decyduje, ile wolnego na opiekę nad dzieckiem chce wykorzystać.

Wspomniany limit 36 miesięcy przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jedno z rodziców nie może jednak wykorzystać pełnego wymiaru urlopu wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu jaki przysługuje jednemu z rodziców wynosi 35 miesięcy. Zawsze jeden miesiąc należy się drugiemu z rodziców. Jeśli matka skorzystała z 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a ojciec nie zdecyduje się na 1 miesiąc urlopu, uprawnienie to przepada. Nie ma możliwości przeniesienia prawa do tego 1 miesiąca.

Co istotne, prawo pracy przepisuje jednoczesne korzystanie z urlopu wychowawczego przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Okres urlopu wykorzystywanego przez rodziców w tym samym czasie mnoży się razy dwa. Maksymalnie może to trwać 18 miesięcy. Wówczas dochodzi do wyczerpania limitu 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy wylicza 4 sytuacje, kiedy jeden rodzic ma prawo do pełnego wymiaru urlopu (36 miesięcy). 

Należą do nich następujące przypadki:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
 • dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Urlop wychowawczy – ile części?

Nie ma obowiązku skorzystania z pełnego wymiaru (35 miesięcy dla jednego z rodziców) urlopu wychowawczego. Można wykorzystywać go w częściach. Kodeks pracy reguluje limit 5 części (art. 186 § 8 KP). Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Nie muszą one następować bezpośrednio po sobie.

Czy urlop wychowawczy można przedłużyć?

Wszystko zależy od tego, ile miesięcy urlopu zostało już wykorzystanych i ile wniosków zostało złożonych do pracodawcy w tej sprawie. Należy pamiętać, że jedna osoba może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy, składając w tym celu maksymalnie 5 wniosków. 

Przykład

Jeśli uprawniona pracownica uprawniona do urlopu wychowawczego wykorzystała 32 miesiące urlopu. Składała w tym celu 5 wniosków (pierwszy o 8 miesięcy, drugi o 8 miesięcy, trzeci o kolejne 6 miesięcy, czwarty ponownie o 6 miesięcy i ostatni o 4 miesiące). Czy może  wnioskować o ostatnie 3 miesiące? Nie ma takiej możliwości. Pracownica przekroczyłaby w ten sposób obowiązujący limit 5 części urlopu wychowawczego.

Odpowiadając na pytanie o przedłużenie urlopu wychowawczego, należy potwierdzić taką możliwość. Nie może być jednak wykorzystany jeszcze pełen wymiar urlopu oraz limit części urlopu.

Ważne

Liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego, które nie przypadają bezpośrednio po urlopie macierzyńskim obniża limit części urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy 2024 – do kiedy?

Przepisy określają termin skorzystania z urlopu wiekiem dziecka. Do którego roku życia dziecka można skorzystać z urlopu wychowawczego? Do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

Przykład

Dziecko urodziło się 10 stycznia 2018 roku. Do kiedy można skorzystać z urlopu wychowawczego na to dziecko? Pracownica może wykorzystać urlop do końca grudnia 2024 roku.

Ważne

W 2024 roku z 31 grudnia dobiega końca termin na skorzystanie z urlopu wychowawczego dla rodziców dzieci urodzonych w 2018 roku. Rodzice dzieci urodzonych w 2017 roku nie mogą już w tym roku wnioskować o urlop wychowawczy.

Szczególną sytuacją jest możliwość wykorzystania urlopu do końca roku, w którym dziecko kończy 18 lat. Jest to przypadek stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka wymagającego osobistej opieki pracownika (i to niezależnie od urlopu wychowawczego wykorzystanego do 6 lat dziecka). Rodzice mają wówczas prawo do kolejnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy 2024 - ile płatny?

Czy urlop wychowawczy jest płatny? Jedną z głównych cech urlopu wychowawczego jest jego nieodpłatność. To urlop związany z rodzicielstwem, za który nie przysługuje zasiłek macierzyński (inaczej niż w przypadku urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego). Urlop wychowawczy to bowiem urlop bezpłatny. Podjęcie decyzji o przejściu na urlop wychowawczy nie należy więc do najłatwiejszych.

Urlop wychowawczy – zasiłek wychowawczy

Jedną z możliwości otrzymania pewnego rodzaju wynagrodzenia za czas urlopu wychowawczego jest tzw. zasiłek z mops lub zasiłek wychowawczy. Formalnie stanowi on dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek wychowawczy to 400 zł miesięcznie. Przysługuje osobom z ustalonym prawem do zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe dla zasiłku rodzinnego w dalszym ciągu wynosi 674 zł netto na członka rodziny (lub 764,00 zł netto, jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wniosek o urlop wychowawczy 2024

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Urlopu wychowawczego pracodawca udziela na wniosek pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 186 §7 zd.3 Kodeksu pracy). 

Jeśli jednak wniosek zostanie złożony później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że urlop może rozpocząć się nieco później niż pracownik planował. Tylko od dobrej woli pracodawcy zależy, czy zezwoli na skorzystanie z urlopu od daty wskazanej we wniosku, czy od upływu 21 dni od dnia złożenia dokumentu. Termin ten ustawodawca gwarantuje pracodawcy na przygotowanie zastępstwa podczas nieobecności pracownika, a także przeorganizowanie pracy.

Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego części zawiera:

 1. imię i nazwisko pracownika;
 2. imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część;
 3. wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko;
 4. wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
 5. określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Pobierz wzór wniosku:

Wniosek o urlop wychowawczy 2024 pdf

Wniosek o urlop wychowawczy 2024 doc

Wzór wniosku o urlop wychowawczy 2024

 

Wzór wniosku o urlop wychowawczy 2024

Infor.pl

Co ciekawe, pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, składając pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie w tej sprawie.

Dokumenty do wniosku o urlop wychowawczy

Dokumenty niezbędne do wniosku o urlop wychowawczy wymienia § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;
 2. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 - kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem;
 3. kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy;
 4. w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesięcy:

a) odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy, albo

b) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo

c) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy, albo

d) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

Skrócenie urlopu wychowawczego

Pracownik ma możliwość przerwania, a tym samym skrócenia urlopu wychowawczego. Można to zrobić:

 • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
 • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Urlop wychowawczy a praca

Czy można pracować podczas urlopu wychowawczego? Przepisy zezwalają na pracę u dotychczasowego, a nawet u innego pracodawcy. Ważne, aby praca zarobkowa nie uniemożliwiała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Przykład

W trakcie trwania urlopu wychowawczego matka podpisała ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną – zlecenie. Swoje obowiązki zawodowe wykonuje podczas drzemek dziecka i wieczorami pod obecność drugiego rodzica, który wówczas przejmuje opiekę nad dzieckiem. Jest to zgodne z przepisami Kodeksu pracy.

W przeciwnym wypadku, gdy dojdzie do trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca może wezwać pracownika do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania (art. 1862 § 2 KP).

Urlop wychowawczy – kiedy pracodawca może rozwiązać umowę?

Pomimo okresu ochronnego w trakcie trwania urlopu wychowawczego, pracodawca może w określonych przypadkach rozwiązać stosunek pracy. Wyjątki dotyczą:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • zajścia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie pracownika po urlopie wychowawczym do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie ma takiej możliwości, chociażby z powodu likwidacji stanowiska pracy, pracodawca wyznacza takiej osobie pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem korzystania z urlopu lub na innym stanowisku odpowiednim według jej kwalifikacji. Nowe warunki pracy nie powinny być mniej korzystne od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu. Jest to ważne także w kontekście wynagrodzenia za pracę. 

Urlop wychowawczy po angielsku

Urlop wychowawczy po angielsku to parental leave.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Separacja jak rozwód - nie otrzymasz odprawy po zmarłym małżonku

  Czym jest separacja? Jakie są skutki majątkowe separacji? Kto ma prawo do odprawy po śmierci pracownika? Czy mając separację należy się odprawa po zmarłym małżonku? Ile wynosi odprawa pośmiertna?

  Waloryzacja emerytur 2024 – tabela netto

  Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Kiedy będzie wypłata pierwszych wyższych emerytur? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2024 roku. Ile wynoszą kwoty netto emerytur po waloryzacji?

  Mama 4+ czyli emerytura matczyna w 2024 roku [WYWIAD]

  Mama 4 plus w 2024 roku - to już 5 lat funkcjonowania świadczenia w Polsce. Czy w tym czasie zmieniły się przepisy? Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać RSU? Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające do końca lutego, a ile od 1 marca 2024 roku? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku? Czy na emeryturze matczynej można pracować? Czy ojcowie pobierają emeryturę matczyną? Na te i inne pytania odpowiada rzecznik ZUS województwa dolnośląskiego Iwoną Kowalską-Matis

  Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

  Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

  REKLAMA

  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. To zarządzanie pracą przez sztuczną inteligencję może mieć ogromny wpływ na jakość świadczonej pracy, jej ilość jak i utratę. Świat pracy i rynek się zmieniają - ale w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, nie kapitał. Konieczne jest więc budowanie wiedzy, doświadczenia i zaufania przez informowanie pracowników i zasięganie ich opinii oraz umożliwienie im udziału w projektowaniu i wdrażaniu technologii i systemów cyfrowych w nowej postindustrialnej erze pracy. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” – tak głosi kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która jest prowadzona w latach 2023-2025. Kampania odbywa się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

  Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z wojną prowadzoną w tym kraju będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. To zmiana, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja obowiązuje od 22 lutego. 

  Nie na każdej uczelni podwyżki o 30%. Na publicznej adiunkt zarabia 6840 zł a na niepublicznej często otrzymuje tylko minimalną krajową 4242 zł!

  Nawet ponad 2500 zł może wynosić różnica w zarobkach doktora, który jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na uczelni niepublicznej, w stosunku do doktora - adiunkta, który jest zatrudniony na uczelni publicznej i po podwyżkach zarabia minimalnie 6840 zł. Mało kto wie, że podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 30% nie dotyczą uczelni niepublicznych. Wyższe wynagrodzenie, zgodnie z nowym rozporządzeniem otrzymują tylko pracownicy uczelni publicznych. 

  REKLAMA

  23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Czym jest depresja?

  W dniu 23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresję można i powinno się leczyć. Wiele polskich pracowników zmaga się jednak z problem zwolnienia lekarskiego i uznania depresji za chorobę zawodową - bo takową ona nie jest. 

  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  REKLAMA